(16.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Současně se zachovává poměr ceny u jemně řezaného tabáku k cenám cigaret, a to ve výši 80 % minimální sazby. Opět tento návrh v obou svých částech splňuje ta tři harmonizační kritéria v Evropské unii. Odhadovaný přínos pro státní rozpočet je pro rok 2015 zhruba 150 milionů korun plus a pro rok 2016 300 milionů korun plus.

Třetí pozměňovací návrh, který je pod číslem 1055, je v zásadě stejný, jako druhý návrh, který jsem před chvilkou komentoval. Týká se pouze roku 2015 a ty jednotlivé komodity jsou tam zvlášť. Vycházím z debaty na rozpočtovém výboru, kdy paní náměstkyně ministra financí říkala, že některou z těch částí by Ministerstvo financí podpořit mohlo, pokud by to bylo zvlášť. Takže tady procedurálně se pak bude o jednotlivých komoditách hlasovat zvlášť. Je tam zvlášť navržena ta 1,28 Kč za cigarety, zvlášť je navržena cena za doutníky, jemně řezaný tabák, a ostatní tabák ke kouření.

Chtěl bych říct, že dnes ráno jsem ve své elektronické poště obdržel dva dopisy, které jste zřejmě dostali vy všichni, protože to bylo podle mě na hromadnou adresu všech poslanců. V jednom je stanovisko Hospodářské komory České republiky, které v zásadě podporuje ten pozměňovací návrh pod číslem 2 a 3, a současně jsem obdržel, stejně jako vy, stanovisko Americké obchodní komory, která v zásadě rovněž podporuje tu myšlenku, aby se všem dovozcům či výrobcům zdražilo o stejnou hodnotu, ne o stejné procento. Takže pak prosím, až se o tom bude hlasovat, abyste i dopisy těchto, jak bych řekl, úctyhodných institucí mohli vzít v potaz.

O způsob procedury jsem pana zpravodaje požádal. Myslím, že to má logiku. Nejprve tu rovnou daň, pokud by to neprošlo, tak potom v jednom balíku změny pro rok 2015, 2016, pokud ani to by neprošlo, tak potom jednotlivé komodity zvlášť pro ty, kteří si umějí představit v některé z těch komodit podporu tomuto pozměňujícímu návrhu.

Chci říci, že všechny ty tři pozměňující návrhy přinášejí vyšší výnos spotřební daně pro státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Dříve než mu dám slovo, jenom abychom věděli, jaké je pořadí - s písemnou přihláškou pan poslanec Fiedler a potom se připraví pan poslanec Urban a Koskuba, kteří se hlásili z pléna. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Snad, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím paní předsedající, k stanovisku Hospodářské komory, pokud vás zaujalo svou odborností, na vysvětlení. Poradcem prezidenta Hospodářské komory pro daně se stal pan doktor Minčič, jeden z největších evropských odborníků na daňovou problematiku, dnes již vyhozený, jako celá řada jiných významných odborníků, z Ministerstva financí. Ale jsem rád, že alespoň z pozice Hospodářské komory bude moci dále mít připomínky k daňové legislativě.

Já jsem chtěl vystoupit k tomu, že tento návrh je samozřejmě potřebný, a se hlásíme k tomu, že vzhledem k našim mezinárodním závazkům má být schválen. Nicméně to, co nám tam vadí, jsou otvírající se nůžky mezi cenou levných a drahých cigaret. Tady odmítám tezi, že snad cigarety jsou sociální položka. A to, co je na tom zvlášť zarážející, je, že tyto otevírající se nůžky samozřejmě zvýhodňují dovozce proti domácímu výrobci. Prosím, abychom si tohle uvědomili, že to, co navrhlo Ministerstvo financí v rámci mantinelů postupného zvyšování spotřební daně, zvýhodňuje dovozce proti domácímu výrobci a motivuje spotřebitele, aby pochopitelně přesouval svoji spotřebu k levnějším, tedy dováženým cigaretám od cigaret doma vyráběných.

My jsme se snažili ... Tento trend tady existoval již začátkem 21. století. My jsme se v letech 2007 až 2010 snažili tyto nůžky srovnat a přivřít. Myslím si, že to je správná cesta, že ten dopad by měl být na každého spotřebitele zhruba stejný.

V tomto smyslu je formulován můj pozměňující návrh pod číslem 1052, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Když jsem poslouchal pana předsedu Stanjuru, získal jsem pocit, aniž jsem měl možnost číst jeho pozměňující návrh, že naše pozměňující návrhy 1052 a 1054 budou pravděpodobně velmi podobné. Kdo ví, jestli ne shodné. Nedělám si žádnou ambici, že musí být přijat ten můj, mám jedinou ambici - aby se nerozevíraly nůžky mezi cenou levných a drahých cigaret, aby nebyl diskriminován domácí výrobce. Za takovéto situace samozřejmě rádi podpoříme tento návrh a budeme hlasovat pro jeho schválení. Kdyby však žádný z těchto pozměňujících návrhů nebyl přijat, prosím o pochopení, že nebudeme hlasovat pro zákon jako takový. Odpovědnost za to, že zvýhodňujete dovozce proti domácím výrobcům, takovou odpovědnost si, kolegové, když tak neste na svých bedrech sami. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne, paní předsedající, dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já bych vystoupil krátce tady k tomuto návrhu zákona, který jsme projednávali v rozpočtovém výboru.

Projednáváme zde novelu zákona o spotřební dani na tabákové výrobky a tváří se to, že jde o technickou novelu vynucenou Evropskou unií. Prakticky se však ale jedná o zásah do dosavadní struktury spotřební daně a její změnu, což jsou v podstatě věci, které již tady říkali mí předřečníci, takže nebudu zbytečně komentovat to, co zde již bylo řečeno.

Vláda chce zvyšovat cenu cigaret dražších více než těch levných, to bylo tady také rovněž řečeno. Pokládám to za naprosto nelogické. Jediný logický a správný směr by byl tyto daně sbližovat tak, aby po určité době došlo k jednotné sazbě i u cigaret tak, jako to je u lihu, a tak, jako je to například u nafty, pomineme-li tedy zelenou naftu, kterou jsme tady také dnes projednávali. Celkově vzato, za správný přístup v otázce výběru spotřebních daní považuji ten, kdy se sazby na všechny kategorie cigaret i tabákových výrobků budou sbližovat.

Podal jsem pozměňovací návrh. Jeden z těch, který jsem podal já, se liší od toho, co tady zatím zmínili kolegové, a týká se to zdanění tabákových listů. Vede k tomu zkušenost, kterou již udělali v Polské republice, kterou udělali na Slovensku, kde s tímto měli problém. Jsou tam v podstatě o dva roky dále. Obě tyto země postupně přistoupily i ke zdanění těchto tabákových listů, které se začaly zneužívat jako zdroj tabáku pro řezání na kuřivo. Tady vycházíme jednoduše ze zkušeností, které udělaly naše okolní země. Nárůst tohoto problému u nás byl v roce 2013, kdy právě Polská republika přijala zákonnou úpravu a zdanila tyto tabákové produkty, čili tabákové listy, a distributoři potom hledali další odbytiště, které nalezli u nás. K tomu, proč vás vyzývám k podpoře toho, aby byly do zdanění tabáku i ty tabákové listy, je i stanovisko, které jsem si vyžádal z Generálního ředitelství cel ohledně situace s tabákovými listy. Ten názor je jednoznačný. Pokud bude v zákoně jednoznačně definováno, že veškerý tabák je předmětem spotřební daně, vyhneme se daňovým únikům. Je přece zájmem vlády a Ministerstva financí, aby výběr spotřebních daní byl co největší, a nikoli abychom měli daňové úniky.

Vyzývám vás tedy k podpoře pozměňovacího návrhu 1016 a potom pozměňovacích návrhů 1065 a 1066. Já se k nim přihlásím v podrobné rozpravě. Tyto další mé návrhy se od jiných pozměňovacích návrhů, které tady již byly prezentovány například kolegou Stanjurou, liší v trošku v tom, že já vycházím z konceptu, že jakékoli skokové zvýšení daní, to, co navrhuje kolega Stanjura, aby to bylo srovnáno na jednu úroveň, se vždycky v praxi projevilo negativně, a že je lepší k tomuto kroku dospět postupně. Čili návrh 1065 navrhuje drobnou úpravu vládního návrhu tak, aby rozdíl mezi zdaněním nejlevnějších cigaret a dražších by byl menší a od roku 2016, tj. pozměňovací návrh 1066, došlo k dalšímu sblížení daně. Pokud to neprojednáme nyní, jistě dojdeme za rok k tomu, že budeme muset zase tuto úpravu projednávat a schvalovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP