(16.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Teď jsem slyšel spoustu překrásných řečí o tom, jak jsou ty daňové úniky vyloučeny, protože jsou stanoveny přísné normativy na jednotlivý druh toho, co je polní práce. No ale prosím pěkně, páni odborníci zemědělští, což já tedy nejsem, pane ministře i pane předsedo Faltýnku, kdypak ty parametry byly naposledy aktualizovány? Jestli to nevíte, já vám to řeknu. Před 15 lety. Pane ministře, vy jste daleko zkušenější traktorista než já. Vy přece musíte vědět, že za těch 15 let technologie v zemědělství udělaly obrovský kus cesty dopředu a že spotřeba pohonných hmot před 15 lety a dnes je úplně něco jiného a že způsob zásahu techniky v krajině před 15 lety a dnes je něco úplně jiného. Tak to, co vy se tady snažíte Poslanecké sněmovně i veřejnosti říct, jak jsou to přesné normativy bez úniku, je přesný součet nepřesných čísel, která už 15 let neplatí. Obávám se, že tady mírně uvádíte Poslaneckou sněmovnu v omyl. Ne mírně, ale hodně.

Ale ani to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je, že otevíráte vrata těm daňovým únikům. A tady chci znovu říct, že si vůbec nemyslím, že to budou dělat ti drobní zemědělci. Ti, kteří se na to těší nejvíc, což jsou skutečně ti drobní zemědělci, ty nepodezírám z toho, že se těší na to, jak budou přeprodávat zelenou naftu a jak si namastí na zelených únicích. Ale všichni známe ty velké farmáře z Václaváku. Všichni známe ty vlastníky obrovských zemědělských ploch, kteří v životě nehospodařili, kdo ví, jestli někdy vytáhli paty z města, a pro ně tato daňová distorze bude obrovskou příležitostí, jak se hluboce zamyslet, jak tam ty daňové úniky vymyslet. A ujišťuji vás, že jsou ve svém uvažování většinou rychlejší než my. Protože oni ty zločinecké mozky mají. V Poslanecké sněmovně se ty zločinecké mozky vyskytují pouze sporadicky. Už jenom proto, že i ty mozky se vyskytují pouze sporadicky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Bendla, mám tu faktickou poznámku pana poslance Kováčika. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Říkal pan kolega Faltýnek, že se na to mám nezaměřovat. (Pobavení v sále.) Tak já jenom na konto reakce pana kolegy Kalouska, co se týká těch kontrolních orgánů.

Já si myslím, že celní správa, daňová správa a Policie ČR, a celá soustava orgánů činných v trestním řízení není něco, co by tady bylo jenom speciálně kvůli zelené naftě. A pokud nebudeme mít tuto, jak kolega Kalousek říká, distorzi, tak máme tady ještě jiné distorze, které tyto orgány zcela určitě a průběžně řeší a nějaké dramatické nárůsty nákladů na kontrolní mechanismus si nemyslím, že by nějak mohly být. Ale ptám se pana kolegy Kalouska a ostatních, kteří hlasovali pro zrušení zelené nafty, jaký jiný kompenzační mechanismus tedy pro naše zemědělce vymyslíme, a zcela souhlasím, byť je to s podivem, s panem kolegou Kalouskem, že těm takzvaným zemědělcům z Václaváku by žádná kompenzace a žádné jiné mechanismy, které by jim měly něco nahrávat, prostě nepatřily. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem původně nechtěl vystupovat k tomuto tématu. Ale když se tu vážně mluví o tom, co by zemědělcům pomohlo, já jsem také přesvědčen o tom, že to není zrovna ta zelená nafta. Že to není absolutně klíčové pro české zemědělství. A i pan ministr Jurečka musí sám dobře vědět, že nikdo nikdy nezměří přesně, kolik toho naliju do traktoru a kolik toho naliju do osobního auta. On to musí dobře vědět, že to tak je a že se to nejvíce vyplatí těm, kteří potřebují té nafty nejvíce. A že tam dochází k věcem, které jsou nezměřitelné. A že chceme-li opravdu pomoci českému zemědělství, pak odpovídám i Pavlovi Kováčikovi, prostřednictvím předsedající, že jsou tady jasné priority českého zemědělství a že to není zelená nafta - že to je boj se suchem, že to je podpora živočišné výroby, že ty nástroje tady jsou a že je možné tyhle ty prostředky vzít. A pokud je vláda ochotna je dát k dispozici, tak je má dát na priority, které jsou nezpochybnitelné, a ne na priority, u kterých kouká sláma z bot.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, paní předsedající. Opravdu stručně, jenom pár faktů. Já jsem především rád, že pořád ta diskuse je kultivovaná a že jsem se posunul z kategorie pasáček vepřů na traktoristu. Za to panu kolegovi děkuji. (Potlesk části koaličních poslanců.) Ale nicméně k tomu, co zde bylo vyřčeno.

Já bych chtěl jenom říct - nalijme si čistého vína. Zde pořád a stále dokola padají argumenty, že ty finanční prostředky můžeme zemědělcům dát jinak. Jsou tady zmiňovány nějaké dotační tituly. Já bych rád upozornil na jednu věc. Každý dotační titul musí někdo administrovat, musí někdo kontrolovat. A i v případě dotačních titulů je nemalý potenciál k případnému zneužití. Takže to opravdu poměřujeme věci, které nejsou poměřitelné, a je potřeba si říci, že i tento způsob má svoji, řekněme, určitou odvrácenou tvář a negativa.

Potom ještě k té spotřebě a určitým normativům. Pokud se nepletu, a já vám to zjistím, pane kolego Kalousku, ty propočty byly dělány někdy v roce 2005, ale rád vám je dodám. Chtěl bych říct, že celní správa má dlouhodobé statistiky ve svých programech, kde dnes, a to vím ze zkušenosti, pokud zemědělský podnik prokáže a nárokuje najednou větší vratku zelené nafty, než bylo v minulosti, tak je okamžitě vyzván, aby to také zdůvodnil. Zda například zvýšil výměru nebo má nějakou plodinu. Vím to ze zkušenosti, z praxe, že on ten prostor, o kterém se tady hovořilo, ten bájný prostor, kolik je tam toho potenciálu k daňovým únikům, zdaleka není takový, o kterém vy tady hovoříte. Já neříkám, že není žádný. V každém případě, kde jdou veřejné peníze, je nějaký prostor pro zneužívání. Ale tady opravdu bych řekl, že ten problém zveličujete obrovským způsobem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Než zahájím podrobnou rozpravu, přečtu několik omluv. Z jednání ve středu 16. července od 10.30 hodin se z důvodu zahraniční služební cesty omlouvá místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovaci pan Pavel Bělobrádek. Dále se omlouvá z dnešního jednání v čase od 16 do 17 hodin paní poslankyně Markéta Adamová a ze zítřejšího jednání po 13. hodině do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Zelienková.

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Eviduji přihlášku pana poslance Urbana. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuj za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu, který je zaveden v systému jako pozměňovací návrh pod číslem 1080. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. (Nikoli.) Pan zpravodaj? (Nikoli.) Dobrá. Končím tudíž druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 4. Tím je

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 208/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře. Ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně připomněl návrh takzvané sazbové novely zákona o spotřebních daních, který jsme v prvém čtení projednali dne 10. června 2014 a který se týká členství ČR v Evropské unii. Návrh je předkládán na základě zhoršeného vývoje směnného kurzu české koruny vůči euru, protože tento vývoj výrazně ovlivňuje naplnění požadavků na minimální zdanění cigaret stanovené směrnicí Rady 2011/64/EU, o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP