(16.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Abych uvedl nějaká čísla, tak v roce 2013 možnost vrácení spotřební daně na tzv. zelenou naftu využilo 58 procent našich zemědělců, což je asi 13 tisíc zemědělských podnikatelů. Vrácení spotřební daně na zelenou naftu jsme zrušili také proto, že byla zdrojem daňových úniků. Nelze kontrolovat, jestli se ta nafta lije do traktoru, nebo do osobního auta. Pokud dnes novelu schválíme, všechny tyto nevýhody zavedeme znovu. Navíc to bude mít negativní dopad na státní rozpočet ve výši zhruba 1,32 miliardy korun ročně.

Já jsem se setkal v minulých dnech a týdnech s celou řadou soukromých zemědělců, kteří mi jasně říkali, že o takovouto politiku státu nestojí. Mnohem raději by byli, kdyby stát nedeformoval trh různými dotacemi a pozitivními diskriminacemi. Dokonce používali věty: Nejlepší dotace by byly žádné dotace. A toto je typ výhody, která je poskytována pouze některým, kteří podnikají v zemědělství, a především těm, kteří jsou větší a nehájí zájmy drobných zemědělců.

My bychom měli naslouchat těm, pro které politiku děláme. Měli bychom hájit především zájmy drobných zemědělců, na kterých stojí tradice českého venkova, a měli bychom vytvářet pro ně rovné podmínky tak, aby mohli dobře vykonávat svoji činnost.

Tyto parametry předložená novela nesplňuje. Zůstávají výhrady, které nás vedly k tomu, že jsme tuto "výhodu" zrušili, a proto ji ani teď občanští demokraté nepodpoří.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Votavu. Prosím, pane poslanče. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Chtěl bych jenom velice krátce zareagovat na pana poslance Kalouska. Když tady hovořil, jaká to je dnes pitomost přijímat takovýto návrh, obnovovat zelenou naftu, myslím, že je to velice pokrytecké z jeho úst, protože si dobře pamatuji, pro co hlasoval dříve v minulosti blahé paměti. Hlasoval pro zelenou naftu. Možná že ji tehdy dokonce i předkládal jako ministr, nechci se mýlit. Takže to prozření je zajímavé.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Milý pane zpravodaji, já vám na to poctivě odpovím. Pokud vím, tak dnes tuto pitomost tlačí Poslaneckou sněmovnou KDU-ČSL. A já kdysi, 25 let, jako člen této strany jsem některé pitomosti dělal se svou stranou zcela loajálně tak, jako ji děláte vy a jako celá řada jiných straníků. Když těch pitomostí bylo mnoho, tak jsem tu stranu opustil a založil jsem stranu, kde už se pitomosti nedělají. (Pobavení v sále.) Na tom není nic pokryteckého. A svůj postoj k zelené naftě jsem nevyjádřil dnes, ale spolu s dalšími argumenty v okamžiku, kdy jsem tu stranu v roce 2009 opustil.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, přeji hezký den.

Jenom na okraj diskuse o zelené naftě, která tady probíhá už asi poosmatřicáté, a na okraj vystoupení drahého pana kolegy Fialy: Prosím pěkně, mluvíme každý asi s jinými drobnými, středními i většími zemědělci. Ti zemědělci, se kterými mám tu čest se setkávat téměř denně já, mi říkají, že je naší povinností, abychom zajistili co nejlepší podmínky konkurenceschopnosti našeho zemědělství. Všude se mluví o potravinové bezpečnosti, o potravinové soběstačnosti, o mimoprodukčních i produkčních funkcích našeho zemědělství. A tam je jedno, jestli je to drobný, střední, velký zemědělec. Ty funkce zemědělství naplňují všichni zemědělci bez rozdílu a já si vážím úplně všech s tím, že pokud nedáme podmínky, například i ty dotace, stejné, nebo alespoň přibližně stejné jako ostatní konkurenční státy, jako mají ostatní firmy v rámci zemí Evropské unie, tak prostě a jednoduše ani velký, ani střední, ani malý zemědělec tu svoji funkci plnit nemůže.

Čili zelená nafta je něco, co je vynuceno okolnostmi a co pomáhá zemědělcům ke konkurenceschopnosti. A jestli je někde nějaký daňový a já nevím jaký únik, tak od toho máme příslušné orgány, aby to pohlídaly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu pana ministra Jurečku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji, paní předsedající. Já jsem zatím rád, že debata má pořád určitou kulturní a kultivovanou úroveň. Přece jenom nedá mi nereagovat na několik věcí, které zde byly vyřčeny.

Napřed panu předsedovi Fialovi, panu kolegovi. Já bych chtěl říci - jsou oblasti, kterým nerozumím a do kterých se ani odborně nepouštím, do těch polemik, když tu danou situaci neznám. Nepouštěl bych se asi do nějaké polemiky, která by se týkala oblasti vysokého školství, protože v tom jste vy zajisté daleko větší odborník, než já kdy můžu cokoli nastudovat. A pokud jde právě o oblast zemědělství a oblast spojenou se zelenou naftou a s tím, jakým způsobem to je administrativně náročné pro ty malé zemědělce, tak vám řeknu, že jako člověk, který jsem v tom odmalička vyrůstal, jedenáct let jsem sám soukromě hospodařil, z toho minimálně šest let jsem podával daňové přiznání v rámci tzv. zelené nafty, tak je to záležitost, která vám trvá řadu desítek minut včetně odeslání formuláře na celní správu. A vratka, peníze, které dostanete zpátky od státu, za to stojí. A opravdu, není to záležitost, která by byla administrativně komplikovaná.

Ta čísla, která uvádíte, že se to týká řekněme zhruba padesáti procent zemědělských subjektů, ta jsou dána tím, že statistika je do značné míry zdeformována tím, že dneska v této statistice máme i subjekty, které mají řádově výměru jednoho dvou hektarů, jejíž zemědělská prvovýroba není předmětem jejich hlavní činnosti, není hlavním zdrojem jejich příjmů, jsou jenom evidováni a registrováni. V tom případě statistika je opravdu deformovaná a je potřeba se na to takto potom korektně podívat.

Možná ještě krátký dovětek k panu bývalému kolegovi, panu poslanci Kalouskovi. Já bych byl jenom velice nerad, kdyby tady třeba za deset let říkal, jak se strašně mýlil na adresu TOP 09 a musel potom založit novou politickou stranu. Tak jenom teď už opravdu opatrně a dělat jenom ta správná rozhodnutí. A nikdy neměnit své politické postoje a názory. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Po něm se připraví pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, já nemohu jinak, na pana předsedu Kováčika musím zareagovat.

Nicméně předtím dovolte, pane ministře, abych vám řekl, že pevně doufám, že tím, že jste hovořil o panu předsedovi profesoru Fialovi jako o kolegovi, že jste si příliš nezadal. Tady myslím, že je potřeba ocenit vaši velkorysou noblesu, a chápu, že v té souvislosti jste o mně hovořil jako o bývalém kolegovi.

Nicméně pan předseda Kováčik říkal, že našim zemědělcům jde o konkurenceschopnost, a to je nepochybně pravda, ale neříkejte mi, pane předsedo prostřednictvím paní předsedající, že jim jde o ten instrument. Jim jde o ty peníze. Oni chtějí tu 1,4 miliardy, které posílí jejich konkurenceschopnost. Tomu já rozumím. A tady znovu opakuji vládě, že tu možnost má v rámci poměrně velkorysých výdajů, které plánuje v následujících letech ve státním rozpočtu, a nemusí se kvůli tomu dopouštět distorze daňového systému. A pan předseda Kováčik říkal: Od toho jsou kontrolní orgány. Ale ty kontrolní orgány a ty jejich kontroly jsou nějaké náklady. A ty náklady jsou zcela zbytečné. Kdyby ta distorze neexistovala, nebude co kontrolovat. Ta 1,4 miliardy se dá vyplatit jakýmkoliv jiným způsobem. To je prostě věc, kterou nejsou schopen pochopit a která postrádá jakoukoliv logiku. Opravdu se tady nejedná o nic jiného než o jakýsi symbol: my jsme vám slíbili vybojovat zpátky zelenou naftu, tak vám ji vybojujeme. Zatímco by se dalo slušně říct: my si tedy myslíme, že máte právo na tu 1,4 miliardy navíc, tak vám ji dáme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP