(15.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já jsem se přihlásil z jiného důvodu. Já jsem se přihlásil, abych vás přátelsky upozornil, alespoň tedy sociální demokracii a pana premiéra zvlášť, na jistou míru pokrytectví, která se, co se týče spotřební daně z pohonných hmot, tady odehrávala v minulém volebním období. Dovolím si připomenout, že v roce 2009, po lehmanovské krizi a propadu příjmů veřejných rozpočtů, kde se můj následovník a předchůdce Eduard Janota - dej mu pánbůh nebe - snažil stabilizovat alespoň to, co stabilizovat šlo, předložil do Sněmovny takzvaný Janotův balíček, kde kromě spotřební daně na pivo se také zvyšovala spotřební daň na pohonné hmoty zhruba o korunu. V tehdejší atmosféře obě dvě v podstatě vládní strany - protože Fischerova úřednická vláda byla vládou ČSSD a ODS - schválily tento soubor opatření, ale já jsem v dané situaci byl dalek toho, abych to jakkoli kritizoval, protože to byla skutečně kritická situace a vyžadovala nestandardní a kritická opatření, jako bohužel potom ještě několikrát v následujících obdobích.

V následujícím období, když už byla ustanovena politická Topolánkova vláda, se sociální demokracie probrala ke své opoziční úloze a začala drtivě kritizovat situaci, kdy spotřební daň z pohonných hmot byla zvýšena, začala zdůvodňovat, jak úžasně tím trpí ekonomika, trpí hospodářský růst, jak se tím zdražuje v podstatě jakékoliv zboží, neboť se do něj promítá zvýšená cena pohonných hmot, a jak jenom úplný pitomec - to znamená pouze pan ministr Kalousek, nikdo jiný - nenavrhne snížení spotřební daně z nafty a z benzinu. Několikrát to tady sociální demokracie opakovala, několikrát o to usilovala.

Když jsem tak nahlédl do volebních programů ostatních stran, které v té době ještě nebyly v Poslanecké sněmovně, ale teď tam jsou, tak tam v podstatě čtu to samé. Jak hnutí ANO, tak KDU-ČSL říkají, že spotřební daň z pohonných hmot bude nasazena na to minimum v rámci mezinárodních závazků Evropské unie, ani o haléř více.

Kde je ten návrh? Dámy a pánové, dnes všechny tři vládní strany, KDU, sociální demokracie, která to tady několikrát předkládala, pan premiér ve žhavých projevech obviňoval ministra financí z totálního diletantismu, že nechce snížit spotřební daň z pohonných hmot a jak tím škodí republice. Proč teď chcete škodit republice? Proč něco takového nenavrhujete? Lhali jste tenkrát? Lhali jste tenkrát, nebo jste lhali teď? Já si tedy mezi námi myslím, že lžete pořád, ale to je můj soukromý názor a ten vám nevnucuji. Já bych jenom byl docela rád, kdybyste si to uvědomili sami, co vlastně byla pravda, co nebyla.

My jsme se tomu na Ministerstvu financí tenkrát opravdu vážně věnovali. Ono to zvýšení spotřební daně v roce 2009 byl kontroverzní krok a já dodnes nemám poctivou odpověď na to, zda se vyplatil, nebo ne. Ale bezpečně vím, že reverzibilita zpátky by se nevyplatila, že by se muselo vyčerpat minimálně o 30 % víc na území České republiky, aby se to vyplatilo. Něco takového bylo nereálné. Proto jsme k tomu nikdy nepřistoupili a všechny odborné analýzy nám dávaly za pravdu, s výjimkou analýzy jednoho vizionáře jménem Ševčík, který poté, co... no nic. Prostě pana docenta Ševčíka.

Takže já samozřejmě nic takového nenavrhuji. Byla by to hloupost z mého pohledu. Ale nechápu, proč vy jste tu hloupost v minulém volebním období prosazovali, všichni jste pro ni hlasovali tady, jak vás vidím - pánové Dolejš, Sobotka, Zaorálek, všichni pro to hlasovali, všichni slibovali svým voličům, jak sníží spotřební daň z nafty. Hnutí ANO slibovalo v programu svým voličům, jak sníží spotřební daň z nafty, KDU-ČSL slibovalo svým voličům, jak sníží spotřební daň z nafty, abyste se ve finále dostali jenom k tomu, že ji chcete snížit jenom pro někoho, jenom pro poměrně velmi úzký segment spotřebitelů. A jak známo, taková distorze má vždycky dvě ostří. Výhoda pro jednoho je diskriminace pro druhého. Co je pro jednoho úleva, to musí ti ostatní zaplatit.

Tady musím říci, že chci složit hlubokou poklonu panu poslanci Urbanovi, dlouhodobému bojovníkovi za snížení spotřební daně z nafty - mnohokrát jsme o tom vedli odborný i ideový spor - který zůstal konzistentní. Já jsem si teď v systému všiml, že tuším pod číslem 1080 je opět jeho pozměňující návrh na snížení spotřební daně. Já jsem zvědavý, jak ho vy všichni ostatní, kteří jste tvrdili, že je to správné, podpoříte, protože kdybyste se měli vyjádřit tak, jak jste slibovali svým voličům, tak je vás tady asi tak 140, kteří by měli podpořit pozměňující návrh pana poslance Urbana, tak jak to dělal pan ministr Zaorálek, pan premiér Sobotka a řada dalších. Abych vyjádřil svoji úctu k návrhu pana poslance Urbana, tak já jeho pozměňující návrh podpořím také, protože stoprocentně vím, že nemohu nést odpovědnost v případě schválení toho zákona, ten zákon jako takový - pro ten hlasovat nemohu, protože pro takovou pitomost jako zelená nafta prostě nemohu zvednout ruku. Ale Urbanovu odvahu je potřeba ocenit, a proto jeho pozměňující návrh podpořím.

Děkuji. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Petra Fialu, musíme se vypořádat se dvěma faktickými poznámkami. Mám tady elektronickou přihlášku pana poslance Klučky, ale nevidím ho tu. Druhý v pořadí je pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl říci, že návrh sociální demokracie je tady. Já se k němu přihlásím pod číslem 1080 v podrobné rozpravě, protože jsme v tomto kontinuální. Já doufám, že ten návrh - i na základě toho, co tady řekl bývalý ministr financí, že to byl kontroverzní návrh v roce 2009, a přiznal, že neumí poctivě říci, jestli byly plusy, nebo nebyly minusy tohoto rozhodnutí na příjmové straně státního rozpočtu. To je poprvé, co to přiznal, protože předtím, když jsme o tomto návrhu tady mnohokrát hlasovali, tak vyhrožoval propadem příjmů státního rozpočtu.

Já si myslím, že analýzy, které byly poctivě udělány - mimochodem, to nebyl jen docent Ševčík, ale byl to výsledek práce týmu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické - prokazovaly, že Česká republika přicházela v té době o miliardy korun. Jestli to byly tři, čtyři nebo pět, o tom se můžeme přít, ale naftu zvláště zahraniční přepravci prokazatelně nakupovali mimo Českou republiku.

Proto je tady ten návrh znovu. Já doufám, že nebude mít jen 130 nebo 115 hlasů na podporu, ale že bude mít 160 hlasů podpory v Poslanecké sněmovně, když se k němu teď hlásí i bývalý ministr financí.V podrobné rozpravě se znovu k němu přihlásím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu a poté pana poslance Votavu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, Občanská demokratická strana v minulosti docílila zrušení této - v uvozovkách - výhody, protože jsme byli přesvědčeni, že se tím vytvářejí nerovné podmínky na trhu. Jsme o tom přesvědčeni nadále. Daňovou vratku využívala jen část zemědělců a zejména těm malým se kvůli komplikované a drahé administrativě vůbec žádost o vrácení nevyplácela na rozdíl od velkovýrobců, které tu nebudu jmenovat, abych jim zbytečně nedělal reklamu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP