(15.20 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Co je dále poměrně nebezpečné, je odst. 6, který zavádí jakýsi paralelní systém sběru komunálního odpadu na základě smluv, které leží mimo systém nakládání stanovený vyhláškou obce, založený na smlouvách, ovšem stojící proti tomuto systému, který dnes velmi dobře funguje, v kontradikci. Bylo by možné, že by tyto věci mohly vést ke zneužití tohoto systému a k únikům ze systému sběru komunálního odpadu.

Co je podle mého názoru v pořádku a my jako poslanci za Občanskou demokratickou stranu podpoříme, v § 18 odst. 11 a 12 nově vložené, které zakládají obcím možnost stanovit, v jakém čase budou moci být otevřeny sběrny komunálního odpadu, případně na jakých místech bude moci být takováto sběrna zřízena. Cíl je jasný - předejít tomu, aby tyto sběrny byly otevřeny i v nočních hodinách, což je jeden ze zdrojů kriminální činnosti související s těmito sběrnami, zejména co se týká kovových odpadů, a také samozřejmě aby nebyly zřizovány tam, kde to občany obce obtěžuje, tedy ve čtvrtích rodinných domků.

Dalším problematickým odstavcem je v § 21 odst. 7, který stanovuje striktně zákaz ukládání směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů stanovených prováděcím právním předpisem na skládkách od roku 2024. To je skutečně zásadní věc, kterou si stanovujeme poměrně značné problémy do budoucnosti, a pan kolega Kučera o tom tady hovořil. Alternativou pro skládkování je třídění a recyklace, o té se tady příliš nemluví, a také spalování. Já tedy nepovažuji spalování komunálního odpadu, tedy jeho energetické využití, za něco nevhodného nebo nepřijatelného. Myslím si, že určitě budeme muset k tomuto způsobu přistoupit a energetické využití komunálního odpadu povolit. Otázkou ale je, jak se nám v tom čase, který nám zbývá, což je deset let, podaří prosadit vybudování takových spalovacích zařízení, která by svou kapacitou byla jednak užitečná, přínosná, vhodná, také ale pro jejich zřizovatele, provozovatele, ekonomicky výhodná. Je známo, že taková spalovna, aby mohla ekonomicky fungovat, vyžaduje sto tisíc tun odpadu ročně, což je docela obtížné získat, aniž by byli občané v okolí té spalovny rušeni zbytečným transportem komunálních odpadů. Myslím si, že tohle je jeden ze základních důvodů, proč se k tomu nebudeme vyjadřovat pozitivně.

K čemu ale se naopak chceme vyjádřit pozitivně, je odst. 9 v tomto novém paragrafu, který říká, že pokud provozovatel sběrny kovových odpadů poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím předpisem, bude moci být sankcionován. To si myslím, že je vhodné a je to podle našeho názoru na místě.

Jak si tedy počínat, chceme-li z navrženého návrhu, který tady máme, z tisku 153, některé věci podpořit, některé věci nepodpořit? Jedna z možností, kterou vidím, je požádat Sněmovnu, aby hlasovala o jednotlivých bodech těchto návrhů odděleně. Tady si nejsem jistý, zda můj záměr bude podpořen a zda nám bude dána možnost o těch částech návrhu, které chceme podpořit, pozitivně hlasovat. Proto jsem se rozhodl zvolit jiný postup. Ten postup je takový, že ty části, které chceme podpořit jako klub Občanské demokratické strany, jsme připravili jako zvláštní pozměňovací návrh, který avizuji a který načtu, až pan předsedající otevře podrobnou rozpravu, do které se pak následně přihlásím.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Teď musím zkombinovat přihlášky, které mám evidované zde, s tím, co je na tabuli. Takže nejdříve byl pan poslanec Adamec, potom pan poslanec Zemek a pak přijde čas na pana poslance Kudelu. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Já děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, hezký den. Nebudu dlouho hovořit, už tady toho hodně padlo. Nicméně přiznám se, že hazardování s tématem, jako jsou spalovny versus skládkování, mi připadá opravdu velmi, velmi zvláštní, pokud chceme někdy vybudovat spalovny, a já věřím tomu, že chceme, protože je to asi šetrnější způsob likvidování odpadu, který když nekončí v zemi, tak je to dobře. Nicméně já si myslím, že je potřeba přistupovat obezřetně a že se to nedá řešit pozměňovacími návrhy typu okleštěného návrhu pana poslance Oklešťka - teď jsem tím nemyslel nic špatného.

Víte, tady se dneska hodně hovořilo o snižování daní. Já si myslím, že nikdo rád neplatí daně, ale nikdo rád také neplatí poplatky. A místní poplatky jsou také daně. Co si budeme říkat. Akorát se to jinak nazývá. A pokud chceme tímto způsobem připravit půdu pro to, aby poplatky v našich obcích stoupaly, tak je to ta správná cesta. A já si myslím, že to nikdo z nás nechce.

A další věc je taková docela perlička. Dneska vlastně je odpadové hospodářství v gesci samospráv, odpovídá víceméně zastupitelstvo, potažmo starosta, který odpovídá v obci za všechno. A tady de facto poplatky bude zvyšovat někdo úplně jiný, jak se v těch návrzích počítá, ale lidi budou chodit nadávat starostovi a říkat, že on je zodpovědný za to, že ten poplatek za spalování je vyšší.

Já si myslím, že to je skutečně debata nad řádným vládním návrhem takovéhoto zákona, že je potřeba to připravit opravdu velmi poctivě, protože nejhorší je hazardovat s názory a pocity vlastních občanů. A to si myslím, že při takovýchto případech velmi vážně hrozí. Takže bych prosil, ať už se to neděje tímto způsobem, skutečně, odpadové hospodářství je velmi vážná věc. Pokud chceme do budoucna skutečně přidat k tomu ty spalovny, které mají své problémy, logistiku, ekonomickou rentabilitu, a zároveň aby to nezatěžovalo naše občany, tak prosím věnujme se tomu poctivě a nezkoušejme to řešit lidovou tvořivostí jednotlivých poslanců.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo pan poslanec Zemek.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já jsem coby zpravodaj nechtěl řešit otázky zákona. Tam jsem pouze přednesl jako zastupující zpravodaj usnesení výboru pro životní prostředí. A nyní několik poznámek v řádné přihlášce.

Samozřejmě tu novelu lze rozdělit na dvě části. První část se týká vykupování ve výkupnách kovů. Druhá část, která tam byla přidaná právě ve výboru pro životní prostředí, se týká samotného zákona o odpadech a řeší dvě věci. Řeší to, že po roce 2024 bude zákaz skládkování. Další věc je ta, že v tuto chvíli už nám hrozí infringement ze strany Evropské komise ohledně netřídění biologického odpadu a kovů, což také tato novela řeší.

Já jsem nikde v té novele nenašel to, že by tam bylo někde a priori nucení k tomu, aby obce spalovaly, nebo naopak byly nuceny k tomu, že mají recyklovat. Ta novela je pouze obecná, obecného charakteru. Pouze upozorňuje na to, že za deset let tady ten fakt nastane, a myslím si, že deset let je dostatečně dlouhá doba. Tady bych nesouhlasil s kolegou Kučerou, aby se ty obce připravily na tento fakt, že bude zakázáno skládkování. To, jestli tam teď mají navrch spalovači, skládkovači nebo recyklátoři, ponechám stranou. Tato novela právě má za cíl to, aby upozornila na ten fakt, který tady nastane a který je neodvratitelný. Domnívám se, že při správném odpadovém hospodářství ten nárůst pro občany za poplatky nemusí být až tak markantní a stejně se tomu nevyhneme. Tolik z mé strany.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A nyní prosím k mikrofonu do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Kudelu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP