(15.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale vaše představa, že jednání bude tak, že ve druhém čtení nás necháte mluvit, blahosklonně, klidně, ať si mluví pět, deset, patnáct hodin, my to nějak vydržíme, my jsme na ty obstrukce připraveni, pak skončí debata a prohlasuje se a jdeme domů... no tak to tedy nebude. Za prvé to tak nebude a za druhé to není žádné jednání. Znovu říkám, že jsme připraveni na jednání, pokud chcete jednat, můžeme skutečně jednat poměrně rychle a jsme schopni poměrně rychle dojít k cíli.

A je hezké, že jste včera získali z Bruselu něco černé na bílém. A nevím, proč se říká, že to je cynické, když někdo řekne "chtěl bych se zeptat". To už je i cynická otázka. Ale víme od pana ministra Dienstbiera, že ze včerejška máme černé na bílém z Evropské komise. Mě tedy zajímá, kdo je tam podepsán, jestli tam ještě bude za týden, za dva, vždyť víme, že se Evropská komise znovu ustavuje, můžeme se ptát pana premiéra, když sliboval dnes už zvolenému předsedovi Evropské komise podporu za Českou republiku, proč něco nedojednal. Zeptejte se svých kolegů v Evropském parlamentu, dnes už předseda Evropské komise běhal po všech frakcích, sliboval všechno všem, tak co jsme dojednali pro Českou republiku za podporu pana Junckera. Třeba by bylo dobré, nevím, jestli jsme to vůbec zkusili, to by mě zajímalo, jestli jsme to vůbec zkusili, možná se o tom nedalo jednat, třeba z N+2 udělat N+3, což by bezesporu České republice v čerpání, a podotýkám problematickém čerpání, pomohlo.

Není pravda, že jsme nepřipravili návrh služebního zákona. Připravili. Ve vládě jsme ho schválili. To, že pak padla vláda, skončilo funkční období Sněmovny, to je všechno pravda. Ale není pravda, že jsme na tom nic neudělali a že nás to nezajímalo. To, že pak politický život běžel někudy jinudy a termíny byly jiné, to se prostě stává, to už člověk úplně neovlivní. Přesto jsme jasně řekli, že jsme připraveni zákon podpořit, pokud o něm s námi budete jednat. Pokud ne a chcete ho skutečně zabetonovat na 14 let, tak prosím, tak to můžete zkusit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan místopředseda Filip se hlásí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já bych požádal prostřednictvím pan předsedajícího, aby kolega Stanjura nelhal před touto Sněmovnou. Je tu dost lidí, kteří navštívili Evropský účetní dvůr, kdy Evropský účetní dvůr dal jasně najevo, že čerpání jste zavinili svou špatnou politikou vy, že jste nebyli schopni řídit jediný normální projekt a že se tu muselo začít alespoň jednání zákona o kontrole zákonem o NKÚ, který jste zase zablokovali. Vy jste to zavinili, že se tu nečerpalo. Vyčerpalo se za posledních sedm let vlády ODS, TOP 09 jenom 32,8 % možných peněz. Vy jste to zavinili. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádnou další žádost o vystoupení s přednostním právem nemám, tudíž přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu.

Jak jsem již řekl, Sněmovna podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění, rozšiřovat rovněž nelze a nic takového ani nezaznělo. Tudíž ještě jednou zazvoním a budeme hlasovat o návrhu pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak by písemně předložen.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu, tak jak byl předložen, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 2. Přihlášeno 179, pro 110, proti 31, tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh pořadu 12. schůze byl schválen.

 

Přistoupíme tedy rovnou k prvnímu bodu pořadu schůze, kterým je

1.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 153/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan senátor Jaroslav Zeman, kterého mezi námi vítám. Prosím ho tedy, aby se ujal slova. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jaroslav Zeman: Dobrý den, vážený pane předsedo, dobrý den, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych vám jménem Senátu v rámci druhého čtení krátce připomněl senátní novelu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Předložený návrh pro provozovatele sběrny, zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, znamená, že pokud v jeho zařízení bude porušen zákaz výkupu odpadů stanovených právním předpisem od fyzických osob, může mu být zrušeno vydané povolení k provozování činnosti. Znamená to tedy, že nově bude postačovat jen jednorázové porušení takové povinnosti, a nikoliv jako dosud jeho opakování a krajský úřad bude oprávněn zrušit nebo změnit jím vydaný souhlas k provozování sběrny, resp. zařízení k využívání a odstraňování sběru nebo výkupu odpadů.

Každá změna či úprava zákona, která pomůže snížit kriminalitu, je rozhodně přínosem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane senátore. Konstatuji, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru bylo doručeno jako tisk 153/2. Pan zpravodaj Nekl je omluven, takže prosím pana poslance Zemka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážený pane předsedající, drahé kolegyně, drazí kolegové, dovolil bych si kolegu Nekla zastoupit. Mám tu usnesení výboru pro životní prostředí, který na své schůzi dne 19. června přijal toto usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout tento pozměňovací návrh, který byl dodán pod číslem 153/2. Tam byl přijat pozměňovací návrh jako komplexní pozměňovací návrh k senátorskému a máte ho pod tímto číslem. Nebudu ho celý číst, jistě jste se s ním všichni seznámili.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pokud je to vše od pana zpravodaje, tak mu děkuji za zpravodajskou zprávu a přistoupíme k obecné rozpravě. Mám zde dvě řádné přihlášky a jednu faktickou poznámku. Je to řádná. Takže v tom případě vystoupí pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Zahradník a potom pan poslanec Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, trochu mě mrzí, že kolega zpravodaj poměrně rychle přešel pozměňovací návrhy, které jsou poměrně zásadní k tomuto zákonu, který je, myslím, i správný, který přišel ze Senátu. Přikládají pozměňovací návrhy, které zásadně mění nakládání s odpady.

Senátní novela zákona o odpadech řeší problematiku výkupu druhotných surovin a s tím spojenou kriminalitu. To je, jak už jsem řekl, správný postup. Bohužel, Ministerstvo životního prostředí se opět snaží využít příležitost a zásadně řešit v rámci této novely zákona také nakládání s komunálním odpadem, a to i přesto, že na minulé schůzi byly podobné pozměňovací návrhy staženy přímo ministrem životního prostředí Brabcem se slovy: "Vzali jsme v úvahu celou debatu, která se vedla v rámci druhého čtení, celou řadu dalších debat s odborníky a rozhodli jsme se, že nepodpoříme pozměňovací návrhy a budeme v odborné debatě o klíčových věcech pokračovat." Zjišťuji, že odborná debata již zřejmě proběhla, byla velmi rychlá, svižná, když podobné pozměňovací návrhy byly před několika týdny znovu předloženy. Nechci se domýšlet, kdo, s kým, kde a jak rychle odborně debatoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP