(14.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Abych uvedl jeden příklad. Dotace pro některé operační programy ze strany Evropské unie nebyly v době vlády Petra Nečase zastaveny kvůli absenci služebního zákona, to je úplný nesmysl, ale byly zastaveny kvůli chybám v čerpání nebo kvůli nedostatečným kontrolním mechanismům. S existencí zákona o státní správě to nesouviselo v žádném případě. Stejně tak budoucí čerpání evropských strukturálních fondů nezávisí na tom, jestli budeme mít služební zákon rychleji, či pomaleji, ale závisí na splnění spousty podmínek, které jsme dostali od Evropské komise a které musíme splnit, abychom mohli podepsat dohodu o partnerství. A mezi těmito podmínkami jako ex ante kondicionalita žádný zákon o státní službě není, takže máme dost času na to, abychom se na něm domluvili. My jako opozice nabízíme jednání vládní koalici a myslím si, že pro všechny bude lepší, když tento zákon bude přijat konsensuálně a bude sloužit opravdu občanům této země.

Když říkám, že skoro žádná věc, kterou zde vládní koalice navrhuje, občanům nepomůže, tak bych měl pro spravedlnost dodat, že jsou tu některé věci, které jsou opravdu užitečné a se kterými souhlasíme. Jako příklad bych uvedl slevu na dani pro pracující důchodce. Je sice trochu nepochopitelné, proč jste nesouhlasili s naším návrhem, na druhé straně chápu, když chcete důchodcům omezit jejich celkový příjem na 850 000 korun ročně, že jste s tím souhlasit nemohli. Nebo sleva na dani na druhé a další dítě, to je věc, kterou zase jsme připraveni podpořit a pokládáme ji za rozumnou. Ale většina těch návrhů, se kterými přicházíte, od zelené nafty přes omezení paušálu pro živnostníky až po třetí sazbu DPH a samozřejmě celý ten tolik diskutovaný služební zákon, to jsou věci, které nic dobrého nepřinesou a s kterými my souhlasit nemůžeme.

Tak já doufám, dámy a pánové, že po těchto mých úvodních slovech jste pochopili, že ani poslanecký klub ODS nemůže podpořit program této mimořádné schůze a že jste dostatečně porozuměli důvodům, proč budeme hlasovat proti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan ministr Dienstbier, po něm je přihlášen pan předseda vlády. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já musím zareagovat na předchozí dvě vystoupení a vyvrátit některé -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám. Prosím o klid.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier - a vyvrátit některé mýty, které v těchto vystoupeních zazněly. Myslím si, že některé ty poznámky dokonce byly zcela cynické.

V první řadě tady zaznívá, že Evropská unie po nás v podstatě vůbec nic nechce. Podle pana předsedy Fialy dokonce to není ani žádná ex ante kondicionalita pro čerpání evropských fondů a v zásadě se nic neděje. Máme dost času. Pan předseda Kalousek i dnes v médiích požadoval, že chce vidět černé na bílém, že po nás někdo chce zákon o státní službě k 1. lednu příštího roku, nebo že by jakkoliv byly ohroženy fondy, resp. čerpání evropských fondů. Tento požadavek vidět černé na bílém, že to tak je, mohu splnit. Máme ze včerejška stanovisko Evropské komise, které požaduje zahrnout závazek České republiky ve vztahu ke státní službě do dohody o partnerství. Ten závazek odkazuje jednak na specifická doporučení pro Českou republiku ve vztahu k veřejné správě a ke státní službě a zároveň na ex ante kondicionalitu podle tematického cíle číslo 11 pro čerpání evropských fondů. Dále se ve stanovisku říká, že Česká republika se zavazuje urychlit efektivní implementaci zákona o státní službě, který nabude účinnosti 1. ledna 2015, zatímco všechny prováděcí předpisy budou schváleny a v účinnosti rovněž do konce roku 2014. Toto bude formálně potvrzeno v době schvalování operačních programů evropských strukturálních a investičních fondů. Abych toto přeložil do češtiny, pokud v době schvalování operačních programů, což se dá očekávat někdy v říjnu, nebude schválen zákon o státní službě ve smyslu doporučení Evropské komise, která jsou formálně závazná, a ex ante kondicionality, neschválí Evropská komise ani jeden jediný operační program pro čerpání evropských strukturálních a investičních fondů. Jinými slovy, Česká republika nebude čerpat ani jednu jedinou korunu nebo euro z těchto fondů. To abychom věděli, o čem se bavíme, a aby už tady nezaznívaly ty cynické výmluvy na to, že někdo chce vidět něco černého na bílém a že jinak máme spoustu času.

Pan předseda Kalousek si tady stěžoval, že už tady máme nějaký třetí komplexní pozměňovací návrh nebo bůhvíkolikátý. Máme tady jeden jediný komplexní pozměňovací návrh. Ten byl v ústavněprávním výboru doplněn o některé dílčí pozměňovací návrhy, které zásadně nezměnily ten text jako celek, a pokud pan předseda Kalousek říká, že se v něm neorientují, že nevědí, co tam je, tak já bych chtěl říct, že my jsme uspořádali celou řadu konzultací s opozičními poslanci, zdůraznil bych mnohahodinových konzultací, poslední dvě se uskutečnily 17. června a 24. června před jednáním ústavněprávního výboru. Všechny návrhy, které byly na ústavněprávním výboru hlasovány, byly s opozicí dopředu projednány, zároveň byly s opozicí projednány i všechny její pozměňovací návrhy, které do té doby byly předloženy, a dokonce některé byly, byť částečně, akceptovány, a to dokonce i za podpory vládní legislativy, která tyto návrhy upravovala do podoby, aby byly formálně v pořádku a aby nenarušily legislativní kvalitu zákona jako celek. Tedy pokud chce opozice tvrdit, že neměla informace, že je tady předkládán nějaký neznámý dokument, na který neměla čas se připravit, tak je to opět cynismus, protože bych připomněl minulé volební období, kdy tady zástupci ODS a TOP 09 v době, kdy vládli, na poslední chvíli před hlasováním načítali ústně úplně nové znění zákonů, o kterých se šlo hned hlasovat, a oni sami tehdy nevěděli, o čem hlasují. Já si myslím, že náš postoj k opozici, čas, který jsme jí dali k dispozici, a i ta spolupráce při projednávání a formulaci pozměňovacích návrhů jsou naprosto nesrovnatelné s tím, co jsme tady v minulosti zažívali my. A když tady zaznívaly různé časy, jak dlouho opozice měla na to připravit se na projednávaný služební zákon, na ten komplexní pozměňovací návrh, dali jsme ho k dispozici koncem května, tedy zhruba 45 dnů před zahájením této schůze. Já jen abychom si tady neříkali nesmysly, ale pravdivé informace.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Slovo má pan předseda vlády, po něm pan předseda Kalousek, potom pan předseda Stanjura.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já si myslím, že by vláda měla poslouchat to, co říká opozice. To patří k parlamentní kultuře a patří to k fungování parlamentní demokracie. Čili já jsem poslouchal to, co říkal pan předseda Kalousek, a poslouchal jsem to, co říkal pan předseda Fiala. A také si myslím, že by vláda o těch slovech opozice měla přemýšlet, protože velmi často opozice dokáže upozornit na reálné problémy, kterých si třeba předseda vlády nebo ministr nevšimne. Čili role opozice je v parlamentní demokracii naprosto nezbytná. Ale já si nemyslím, že by opozice, která do této chvíli mluvila, to znamená ODS a TOP 09, měla vládě radit, jak to udělat s čerpáním prostředků z Evropské unie. Protože kdybyste to uměli, kdyby to za vás fungovalo, tak jak je možné, že Česká republika je nejhorší ze všech? Jak je možné, že jsme poslední ze všech členských států Evropské unie, když to za vás tak perfektně fungovalo a ty vaše rady vedly k tomu, k čemu nakonec vedly? Pokud to všechno bylo tak perfektní po těch třech letech vlády ODS, o kterých tady mluvil pan předseda Fiala, jak je to možné, že jsme loni přišli o 10 miliard korun?***
Přihlásit/registrovat se do ISP