(14.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Cílem návrhu vlády je, abychom tím, že rozšíříme okruh rodin, které mají nárok na dětské přídavky, podpořili ve větším rozsahu právě pracující rodiny s dětmi. To, že zavádíme porodné na druhé dítě ve výši deseti tisíc korun, je nepochybně faktickým důkazem toho, že vláda chce dělat konečně prorodinnou politiku. Politiku, která bude orientována na podporu rodin, které se rozhodly mít děti. Ne že tyto rodiny budeme trestat, ne že budeme těmto rodinám zvyšovat daně, ale chceme hledat možnosti, jak jim pomoci a jak je podpořit.

Další důležitá změna, která je součástí tohoto balíčku, je otázka, která v minulých letech trápila celou řadu pracujících důchodců. Nečasova vláda jim ze dne na den vzala slevu na dani. My tímto návrhem slevu na dani pro pracující důchodce od prvního ledna příštího roku vracíme tak, jak jsme slíbili ve vládním programu.

Pokud jde o daňové úpravy, chci připomenout ještě jednu z nich, která je také velmi důležitá. Postupně zvyšujeme slevu na dani na děti. Opět podpora, která směřuje k pracujícím rodinám s dětmi.

Abych nejmenoval úplně všechny změny, chci se ještě soustředit na ty, které pokládám za nejdůležitější. Návrh, který předkládáme, také omezuje zneužívání sociální dávky, která je vyplácena jako doplatek na bydlení. Ten návrh reaguje na neuspokojivou situaci, která se u nás vytvořila po takzvané Drábkově sociální reformě. V okamžiku, kdy byla výplata sociálních dávek převedena z obcí na úřady práce, tak se ve velkém rozjelo zneužívání sociálních dávek určených na podporu bydlení. Úřady práce tomu nedokázaly čelit, protože byly personálně poddimenzovány, a minulé vlády to nezajímalo. Výsledkem toho, že to minulé vlády nezajímalo a že nikdo neudělal legislativní změny, je stav, který dnes máme. V České republice máme několik tisíc takzvaných sociálních ubytoven, které těží a v řadě případů čistě podnikatelsky těží z toho systému dávek tak, jak byly nastaveny. Za ubytování, které nemá vůbec žádné parametry, které nemá vůbec žádnou důstojnost, se inkasují desítky tisíc korun, když se sloučí dávky od několika osob. Tomu chceme zabránit. Chceme zabránit tomuto sociálnímu kořistění a těmto podvodům tím, že předkládáme příslušnou novelu zákona.

To, co myslím, že je také důležité, a je to pozitivní zpráva, je vrácení zelené nafty jako podpory pro naše zemědělce. Chci připomenout, že to zvyšuje konkurenceschopnost našich zemědělců, protože v okolních zemích mají šanci, aby na podobnou podporu dosáhli. V České republice byla postupně omezena, až byla nakonec minulou vládou zrušena, a my se snažíme ten stav vůči zemědělcům napravit.

Velká část diskuse, vážené poslankyně a vážení poslanci, která je před námi, se nepochybně bude dotýkat otázky zákona o státní službě. Nepochybně je to vážné téma. Bude se týkat cca 65 tisíc zaměstnanců státu, kteří podle posledních propočtů pod nový zákon o státní službě budou spadat. Bude se to dotýkat jejich postavení v zaměstnání, požadavků na jejich kvalifikaci, bude se to dotýkat jejich zabezpečení a jejich odměňování. Pro tyto lidi je to nepochybně důležité téma, ale je to také důležité téma i pro nás všechny ostatní.

Zákon o státní službě je velký dluh. My jsme už před víc než deseti lety slíbili jako Česká republika, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jsme tehdy slíbili, že budeme mít zákon o státní službě. Ten zákon ještě stále není zcela účinný. Po deseti letech od vstupu do Evropské unie! Je evidentní, že všechny minulé vlády se podepsaly svým dílem na tom, že tento zákon nemáme. Jeho další odkládání ale už není možné. Není možné opakovat to, co se tady opakovalo v minulých letech: nedostatek vůle, neschopnost návrh dobře připravit, neschopnost zajistit finanční prostředky. To všechno byly důvody, proč ten zákon nebyl přijat.

Naše vláda má za cíl, a je to jeden z klíčových cílů, který jsme si dali v programu, aby zákon o státní službě v naší zemi konečně platil. Od prvního ledna příštího roku. Situace není taková, že bychom si mohli dovolit ten návrh ještě dále odkládat. A já vám řeknu proč.

My jsme teď ve fázi přípravy na čerpání prostředků z Evropské unie. Jsou to peníze, které pro Českou republiku byly vyčleněny na léta 2014 až 2020. My máme rok 2014 v polovině a je zřejmé, že v letošním roce z té nové finanční perspektivy, z nového rozpočtu nebudeme schopni žádné prostředky vyčerpat. Prostě proto, že není čerpání v České republice připraveno. Chci informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že vláda velmi rychle a intenzivně podniká kroky k tomu, abychom se připravili a už od začátku příštího roku mohli v České republice začít peníze z nových evropských fondů využívat. Ale aby k tomu došlo, potřebujeme mít účinný a platný zákon o státní službě. Od prvního ledna příštího roku. Pokud se to nestane, bude to překážka, kterou se nepodaří překonat.

Já vím, že tady bude snaha ten závazek relativizovat. Vím, že tady bude snaha říkat: podívejte se - a kde to máte napsáno černé na bílém, že ten zákon musí platit? Já chci jenom připomenout naši zkušenost z minulosti a věřte mi, že bych ji nechtěl opakovat.

Byla tady vláda Petra Nečase, která rovněž slibovala Evropské komisi, že prosadí účinný zákon o státní službě. Nikdy se jí to nepovedlo. Vláda se snažila hledat nějaká jiná řešení, to řešení odkládat. Výsledkem byl fakt, že České republice bylo pozastaveno čerpání z naprosté většiny evropských fondů během Nečasovy vlády. Dostali jsme stopku a několik měsíců bylo čerpání zcela zastaveno. Platíme za to velmi krutou daň. Zaplatili jsme ji loni tím, že jsme přišli o víc než deset miliard z evropských fondů. Zaplatíme ji i letos. A vláda s tím bohužel nemůže příliš dělat, protože zpoždění, ke kterému došlo, už se nedá v tom krátkém časovém horizontu dohnat. To znamená, už tady máme jednu velmi smutnou a tragickou zkušenost z toho, když minulá Nečasova vláda ignorovala potřebu přijetí zákona o státní službě. Tuhle chybu už Česká republika opakovat nemůže, protože by to pro nás mělo vážné hospodářské důsledky. Jde o víc než 500 miliard korun. Jde o peníze, které mohou být použity na investice, na modernizaci ekonomiky, na podporu obcí, měst a krajů. Mohou být použity na zlepšení veřejných služeb, na vytváření nových pracovních míst. Cílem vlády je, abychom v lednu příštího roku měli zákon o státní službě, a cílem vlády je, abychom na začátku příštího roku mohli začít vyhlašovat první výzvy k evropským fondům. To jsou ty hlavní důvody, které nás vedou k přejetí zákona o státní službě.

Já tady nechci mluvit o těch dalších cílech a motivech, jako je odpolitizování státní správy, posílení odbornosti státní správy. To se rozumí samo sebou. Koneckonců o tom mluvily všechny ostatní vlády, které byly před námi, ale žádná tu věc nedotáhla do konce. My už ji odkládat nemůžeme a do konce ji dotáhnout chceme tak, aby zákon začal platit od prvního ledna příštího roku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vás za vládu České republiky požádat, abyste podpořili program této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Návrhy zákonů, které předkládáme, občanům pomohou. Návrhy zákonů, které předkládáme, stabilizují státní rozpočet. Návrhy, které předkládáme, podpoří českou ekonomiku v příštích letech. Je nepochybně dobré a správné pro tyto návrhy zákonů hlasovat.

Děkuju. (Potlesk z řad koaličních poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále s přednostním právem je pan předseda klubu TOP 09 pan poslanec Kalousek. Připraví se pan předseda ODS pan poslanec Fiala. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Byla svolána mimořádná schůze na základě řádné žádosti příslušného počtu poslanců, zcela jistě nelze mít jakékoliv námitky proti procesu svolání této schůze a toho, že se tu teď mimořádně scházíme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP