(16.30 hodin)
(pokračuje Chládek)

Národní rada pro sport neodmítla zařadit Moto GP do hlavních významných akcí, ale zařadit ji tam nemohla. A nemohla ji tam zařadit z jednoho prostého důvodu - protože oni nebyli schopni žádost poslat ani v termínu. A vzhledem k tomu, že ji poslali po termínu, tak v podstatě logicky nesplnili podmínky a nemohli být mezi těmi akcemi. Ale to by ani tak nebyl problém, protože já jsem rozhodl z pozice ministra, že dostanou 20 mil. korun z Ministerstva školství. Mimochodem, nikdy nedostávali větší částku než nějakých 24 milionů. Dvacet milionů, ale chci garanci, a to tady chci podotknout, chci garanci, že ty finanční prostředky budou transparentně využity a že půjdou zcela jednoznačně na ten zalistovací poplatek.

Problém tam je také v tom, že to organizuje soukromá společnost, a diskuse, která probíhala na národní radě mezi jednotlivými subjekty, tak byla debata, jestli těch fanoušků je opravdu 210 tisíc, anebo 150, a jestli opravdu je takový profit pro Českou republiku. Ale to je spíš opravdu také na nějaký odborný seminář. S tím, že chci i garanci od Autoklubu České republiky, že když ty prostředky pošlu Autoklubu, tak je pošle na ten zalistovací poplatek. Ten dopis už mi přišel, garance tady je, že ty peníze takto dostanou. No a protože jsme se bavili i se zástupci Moto GP, že to je málo, tak jsem udělal další krok. Teď jde ve středu materiál do vlády, kde žádám vládu, aby ještě vyčlenila 20 milionů z rezervy, to znamená, že by dostali 20 + 20. S velkou radostí jsem paní ředitelce poslal esemesku, že bude až 40 milionů korun podpora od státu, která nikdy v minulosti nebyla. Paní ředitelka mi napsala, odpověděla, schválně jsem si to nalistoval, že jim to nic neřeší, že chtějí 78 milionů. Že polovina je málo a že to je pro ně, jako kdybychom jim neposlali nic.

V tu chvíli tedy ale stojíme před rozhodnutím, jestli akci tohoto typu má platit Ministerstvo školství jako sport. Můžeme na to přispívat, ale myslím si, že daleko víc je to podpora cestovního ruchu. Takže by bylo systematičtější, a to také v tom materiálu zmiňuji, že do budoucna by mělo být naplánováno dlouhodobé financování, ale z jiné kapitoly než z oblasti sportu. To znamená například z MMR, nebo když jsou to motorky, z dopravy. Pokud by to mělo být ze sportu, tak klidně, můžeme tam dát sto milionů, ale musíme počítat s tím, že to bude na úkor ostatních akcí, protože z toho jednoho balíku, který mám, musím pokrýt všechny akce, které tam jsou. Včetně významné akce, která byla třeba tento týden Zlatá tretra ve Vítkovicích, příští rok mistrovství světa v hokeji, a tak dále, a tak dále. Takže to jenom na dokreslení.

Komunikace opravdu není jednoduchá, ale teď je připraven materiál, který když bude schválen, tak by měli dostat podporu 40 milionů. Ale obávám se, že ani to asi stačit organizátorům nebude.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře a táži se pana poslance. Má zájem položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Adam: Děkuji za odpověď. To nebude doplňující otázka, spíš takové konstatování, aby se opravdu do budoucnosti našel systém financování takových významných akcí, aby se tato podle mě v podstatě trapná situace nemusela už nikdy opakovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Prosím o reakci pana ministra.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji. Já budu úplně konkrétnější. Ona největší trapnost je, že dva lidi se nedokážou mezi sebou dohodnout. Já budu i konkrétní. Prostě podle mého názoru je tam problém vztahový mezi panem Ječmínkem a panem Abrahamem. A do toho se zatahuje Česká republika a Česká republika si musí říct, jestli bude podporovat tuto akci, jakou částkou. Já jsem pro, protože jsem tu akci navštívil, ale zároveň si myslím, že musíme jasně říct, že prostředky musí být vyčleněny na konkrétní věc, musí být transparentní, transparentní vyúčtování. A musíme mít jasný přehled o tom, jestli opravdu přínos je jedenapůl miliardy, anebo jestli je to pouhý odhad, protože ta akce samozřejmě má velký význam. Jenom například na dani přinese za víkend nějaké prostředky - proč by to stát neměl podporovat? Ale to si myslím, že už je i otázka pro Poslaneckou sněmovnu, protože to je dlouhodobý výhled a Poslanecká sněmovna by měla jednoznačně říci ano, tuto akci, ta je řekl bych nadsportovního charakteru, vyjmeme z podpory běžných sportovních akcí a budeme ji podporovat jako Česká republika mimořádnou položkou 78 nebo 100 milionů korun s tím, že to musí být samostatně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní dávám slovo panu poslanci Zbyňku Stanjurovi, který byl vylosován jako sedmý a bude interpelovat pana ministra dopravy Antonína Prachaře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. No tak před hodinou a půl jsme tady debatovali o tom, jak je to šance debatovat s ministry či s ministerským předsedou. Pan ministr se omluvil z pracovních důvodů? Já bych tu omluvu přijal, kdyby byl v zahraničí. To evidentně není. Měl dostatek času, aby zhruba před dvěma hodinami obsáhle komentoval moji dnešní tiskovou konferenci., a nemá dostatek času, aby přišel na interpelace. Ale ty otázky mu položím, doufám, že mi odpoví.

Za prvé. Proč jste, pane ministře, přesvědčený, že potřebujete projektového manažera pro mýtný systém? Za druhé. Proč jste přesvědčený, že mýto může provozovat ŘSD? Za třetí. Dokdy uzavřete smlouvy s hledaným projektovým manažerem? Dokdy projektový manažer předloží výsledky své práce? Kdy předložíte vládě České republiky návrh řešení? Za čtvrté. Vy osobně preferujete zachování stávajícího rozsahu zpoplatněných silnic a dálnic, nebo budete navrhovat nějaké rozšíření? Za páté. Vy osobně podporujete zadání veřejné zakázky s předepsanou technologií, či technologicky neutrální? A za šesté. Jste schopen garantovat Poslanecké sněmovně, že se včas a řádně vysoutěží nový provozovatel mýtného systému tak, aby 1. ledna 2017 nenastal žádný problém, nebo tak, že budete tzv. v časové tísni prodlužovat stávající smlouvu?

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu poslanci a nyní dávám slovo paní poslankyni Gabriele Peckové, která bude interpelovat ministra kultury Daniela Hermana. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážený pane ministře, dámy a pánové, já tu nechci naskakovat na nějaké katastrofické scénáře o snižování mzdových prostředků v příspěvkových organizacích Ministerstva kultury. Jednak doufám, že nepadlo žádné definitivní rozhodnutí, a za druhé mám pocit, že už by to prostě nebylo možné. Takže víceméně chci upozornit a apelovat na naprosto neudržitelný stav, kdy naši světoví odborníci mají platy nižší, než jsou průměrné platy v České republice. Například kasteláni nejsou schopni z těchto platů zaplatit ani nájmy v objektech, které spravují, takže jsou často nuceni se stěhovat jinam. Byť se to nemusí zdát, není to žádný luxus. Zkuste v zimě vytopit komůrku na středověkém hradu. Skutečně i to je stojí nemalé prostředky, ale bohužel ani to si nemohou dovolit. Stěhují se pryč, což pochopitelně pro tyto objekty je téměř nezbytná 24hodinová přítomnost. Oni nakonec tu práci dělají, protože je k tomu vede jejich nadšení a entuziasmus. U těchto lidí se památkové péči učí celý svět. Oni zasedají v mezinárodních komisích, kde se rozhoduje o světovém kulturním dědictví.

Já jsem přesvědčena, pane ministře, že vy si tu situaci uvědomujete, takže se spíš ptám, jestli máte nástroje, jak přesvědčit ministra financí pana Babiše, že naše kulturní instituce, naše národní kulturní památky jsou naše moře a že prostředky do nich investované se mnohonásobně vrátí. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a prosím o reakci pana ministra kultury. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, vážená paní předsedající. Kolegyně, kolegové, já velice děkuji paní poslankyni za ten úvod, za to, co řekla. Samozřejmě tu situaci si velmi dobře uvědomuji, protože opravdu je velmi složitá. Já jenom pro vaši informaci bych řekl pár čísel. V průměru jsou naše příspěvkové organizace zhruba 3000 pod průměrem platů v České republice. Pro vaši informaci, například Technické muzeum Brno má průměrný plat 15 224 korun, Valašské muzeum Rožnov 16 303, Památník Terezín 16 577 a mohl bych takto opakovat nebo procházet celý seznam. Takže ta situace je skutečně závažná a vedeme intenzivní jednání. V tuto chvíli musím říci, že jsme dosáhli významné dohody, že nám bude do rozpočtu vráceno 112 mil. na platy, což je pozitivní zpráva. A já pevně věřím, že se dostaneme i v dalších jednáních do té hladiny, která bude přijatelná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP