(15.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Vláda se soustředí na rychlé zlepšení fungování CzechInvestu. CzechInvest je agentura, která ještě před deseti lety patřila k nejlepším v regionu, to znamená, byla tím lídrem mezi ostatními agenturami, které shánějí investice do jednotlivých zemí. Bohužel ta agentura prošla potom určitou transformací, prošla velkou personální nestabilitou, zasahovala tam tuším i policie, to znamená, někteří její představitelé byli v minulých letech vyšetřováni a to všechno se podepsalo na schopnostech CzechInvestu reálně investice získávat. Já jsem rád, že po nástupu nové vlády se podařilo také, aby vedení CzechInvestu výrazně zintenzivnilo svoji činnost. Já jsem byl tento týden osobně přítomen na Týdnu investic, který pořádá tento týden právě agentura CzechInvest. Měl jsem možnost tam mluvit s celou řadou investorů, se kterými tato agentura spolupracuje, a musím říci, že jsem k fungování CzechInvestu v posledních měsících ze strany investorů neslyšel žádné výhrady, což si myslím, že je dobrá známka pro současné vedení této agentury.

To, co vidíme jako velký problém a bariéru z hlediska rozvoje investic, a to se určitě bude týkat také vašeho kraje, je fakt, že tuším za Nečasovy vlády se dramatickým způsobem zvýšily poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Provedlo se to plošným způsobem, bohužel to byla reakce na fakt, že se řadu let ty poplatky nezvyšovaly, čili to byla také chyba. Ale my jsme přešli z jednoho extrému do druhého. To znamená z extrému, kde ty poplatky nominálně dlouhá léta stagnovaly, jsme přešli do druhého extrému, že se plošně zvýšily, a to dramatickým způsobem. To znamená, že i v těch průmyslových zónách, kde máme volné pozemky, ale nebyly vyňaty ze zemědělského půdního fondu, tak dneska do těch zón přicházejí zájemci o investice, a jakmile se dozvědí, kolik by museli platit za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, tak ztrácejí zájem. A my tady ztrácíme konkurenceschopnost vůči Slovensku. A teď se znovu vracím ke Zlínskému kraji. Za hranicemi platí méně, než zaplatí u vás za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Já jsem požádal ministra životního prostředí a vláda o tom opakovaně neformálně jednala, aby Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona o poplatcích o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, abychom v průmyslových zónách, které už jsou připraveny, které jsou součástí územních plánů, čili nechceme vytvořit jakýkoli prostor pro spekulanty, ale v těch připravených průmyslových zónách bychom byli rádi, kdyby se ten poplatek výrazně snížil. Bude se moci k tomu vyjádřit i Poslanecká sněmovna. Doufám, že ještě v polovině roku, nejpozději počátkem podzimu by novela přišla sem do Poslanecké sněmovny a v konečném důsledku to budou poslanci a poslankyně, kteří rozhodnou o míře toho, jakým způsobem poplatek bude ve stávajících průmyslových zónách snížen. Já bych se za to velmi přimlouval, protože objektivně mohu konstatovat, že zvýšení tohoto poplatku v tuto chvíli brání vzniku tisíců nových pracovních míst, brání rozšíření kapacity stávajících výrobních podniků, které tady v naší zemi podnikají. A myslím si, že odstraněním této bariéry bychom pro podporu hospodářského růstu udělali konečně něco konkrétního.

A poslední poznámka - už toho času mnoho není. Musíme zkrátit dobu povolovacích procesů pro nové investory. To je samozřejmě velký úkol pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, ale nejsme konkurenceschopní, pokud jde o délku povolovacích procesů. Když chce někdo umístit továrnu v České republice, trvá to déle než v Polsku, než na Slovensku, než v Maďarsku a to nám samozřejmě také odrazuje investory.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Ptám se pana poslance - nemá doplňující otázku.

Přikročíme ke čtvrté interpelaci. Pan poslanec Petr Fiala bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci státního rozpočtu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, já jsem jeden z mála, který nevyužil svého přednostního práva v té úvodní diskusi, a musím konstatovat, že do značné míry souhlasím s obhajobou interpelací, kterou zde měl pan premiér. Myslím si, že pokud bychom se nedokázali shodnout na tom pořádku, že bude nutná skutečně dohoda předsedů poslaneckých klubů. Protože změnu zákona o jednacím řádu bych určitě nedoporučoval ani nepodporoval.

Doufám, že si nebudu muset dát přednostní právo, že stihnu v limitu položit svůj dotaz. Můj dotaz se týká státního rozpočtu.

Vláda v pondělí schválila rámce státního rozpočtu, jakési mantinely na další léta, a z toho vyplývá, že plánujete schodek státního rozpočtu ve výši 100 miliard korun v letech 2015 až 2016 a 95 miliard v tom následujícím roce. Přitom připomínám, že v době ekonomického poklesu skončil loňský rozpočet se schodkem 81,8 mld. korun. Takže se zdá, že v době, kdy všichni očekáváme růst hrubého domácího produktu někde mezi 1,7 až 2,5 % v jednotlivých letech, tak vy stejně jako v době vaší minulé vlády budete opakovat tu chybu, kterou jsme těžce napravovali, že v době růstu utrácíte víc, než je skutečně potřeba.

Vaše vláda v programovém prohlášení také zmiňuje opatření na lepší výběr daní, ale když se podívám na předložený návrh státního rozpočtu, tak ten počítá s nárůstem daňových příjmů zhruba o 10 mld. korun ročně, což je ale způsobeno růstem ekonomiky, nikoliv lepším výběrem daní.

Takže moje otázka je, proč vaše vláda rezignovala na snižování státního dluhu a plánuje budoucnost nás všech na dluh. A kolik očekáváte, že přibude ve státní pokladně peněz v příštím roce na základě vašich opatření, která mají zlepšit výběr daní?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane poslanče, i když prozatím součástí předběžného návrhu zákona o státním rozpočtu, a chci zdůraznit, že to je předběžný návrh, ten skutečný vláda bude schvalovat na přelomu srpna a září a pošle ho teprve v září do Poslanecké sněmovny a teď se ještě bude jednat mezi Ministerstvem financí a jednotlivými resorty, tak chci zdůraznit, ten schodek 100 mld. korun je zhruba o 20 mld. korun menší, než plánovala vaše koaliční vláda v době, kdy jste ještě byli u moci. Když se podíváme na rozpočtový výhled, který byl schválen v době vlády Petra Nečase, tak se předběžně počítalo s tím, že schodek se bude pohybovat někde kolem 120 mld. korun. Pak samozřejmě ještě do toho ale zasáhla Rusnokova vláda. Čili oproti střednědobému výhledu, tak jak byl předložen a my jsme ho zdědili po minulých vládách, dochází k nominálnímu snížení schodku o cca 20 mld. korun oproti číslům, která byla v rozpočtovém výhledu.

To samozřejmě nevytváří úplně jednoduchou situaci a výrazně to zvyšuje tlak na úspory ve státním rozpočtu. My jsme se skutečně rozhodli, že budeme úspory hledat tam, kde to nepodlomí hospodářský růst. A tak jak se v minulých letech neustále mluvilo o tom, že se sníží provozní výdaje státu, a místo toho se braly peníze důchodcům a rodinám s dětmi a státním zaměstnancům, jakoby snížení tempa valorizace penzí šetřilo provozní výdaje státu, no nešetřilo, tak my jsme se rozhodli zaměřit na skutečný provoz. To znamená: Výdaje na právní služby jdou na polovinu, meziročně. Výdaje na ostatní služby, outsourcing meziročně jdou na polovinu. Snižují se výdaje na cestovné na všech úřadech. To znamená, snažíme se skutečně zasáhnout zbytečné provozní výdaje a jdeme cestou velmi silné redukce.

A pokud jde o opatření, která směřují ke zlepšení výběru daní, to samozřejmě vyžaduje čas. Je škoda, že když nastoupila vláda ODS, tak zrušila zákon o registračních pokladnách. My teď musíme ten systém připravit znovu. Samozřejmě v moderní podobě, tak jak dnes existuje v zemích, jako je třeba Chorvatsko. To znamená, chceme zavést elektronickou evidenci tržeb. Slibujeme si od toho výrazné zvýšení daně z přidané hodnoty. Ty zákony se ale musí nejprve napsat, musí se předložit a schválit a implementace nějakou dobu potrvá. Stejně tak potřebujeme, aby se zavedl elektronický výkaz daně z přidané hodnoty. I na to je potřeba přizpůsobit příslušné systémy.

Vláda tedy počítá s tím, že příští rok využije zejména jednorázové příjmy například ve formě zisků od státních nebo polostátních firem, a počínaje rokem 2016 a zejména počínaje rokem 2017 použije prostředky, které budou získány díky zavedení už konkrétních opatření proti daňovým únikům.

Samozřejmě ta opatření proti daňovým únikům se snažila zavádět i minulá vláda. Já chci poctivě říci, že například to, co se odehrálo za Nečasovy vlády ve vztahu ke kaucím na alkohol, byť to bylo vyvoláno a muselo to být vyvoláno metanolovou aférou, tak přesto to byla správná reakce a určitě to vedlo k tomu, že se trh do značné míry vyčistil. To samé správné opatření, které my jsme i v opozici podporovali, bylo zavedení kaucí pro prodejce pohonných hmot. Opět opatření, které evidentně mířilo a míří správným směrem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP