(14.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Kolegové, kolegyně, já bych se velmi přimlouval za to, abychom nezničili tento bod způsobem, že nebudeme respektovat zvyklosti v této Poslanecké sněmovně, abychom umožnili, že když je ve čtvrtek schůze Poslanecké sněmovny, tak mají poslanci možnost interpelovat předsedu vlády. Nikde není řečeno: Poslanci opozice mají možnost interpelovat předsedu vlády. Jde o poslance a poslankyně z této Poslanecké sněmovny. Přece není možné, abychom snižovali rozsah práv vládních poslanců v této věci, abychom bránili vládním poslancům, aby podávali interpelace na ministry nebo na předsedu vlády. Navíc chci upozornit na skutečnost, že v naší zemi máme koaliční vládu, čili není to vláda jedné politické strany. V minulosti jsme tady měli jednobarevné vlády, tato vláda je tvořena třemi koaličními stranami, těžko můžeme rozlišovat mezi koaličními poslanci. Já se nezlobím na koaličního poslance nebo i na poslance z mé vlastní strany, pokud má dotaz, který se týká politiky vlády. Každý takový dotaz se pokusím v rámci interpelací poctivě odpovědět a nebudu rozlišovat mezi tím, jestli se ptá poslanec vládní strany, nebo jestli se ptá poslanec opoziční strany.

Cítil jsem potřebu se k diskusi vyjádřit. Znovu zdůrazňuji, že jsem ji nezačal, že jsem poněkud překvapen postupem řídícího schůze v této věci tím, jakým způsobem dal slovo předsedovi poslaneckého klubu TOP 09, aby se vyjádřil ve věci, která se vůbec netýká tohoto zařazeného schváleného bodu Poslanecké sněmovny. Poprosil bych, aby tato věc byla diskutována ve vedení Poslanecké sněmovny, a také bych poprosil, kdybychom už v této diskusi teď nepokračovali, aby se dostalo na poslance, kteří se řádně přihlásili do interpelací a byli řádně vylosováni, a poprosil bych, aby bylo také respektováno pořadí poslanců, kteří se řádně přihlásili a byli vylosováni, aby ti z nich, kteří mají přednostní právo, nepředbíhali. Prosím, nepředbíhejme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám panu premiérovi, ale tak jak on, tak i já se musím řídit platnými zákony. Hlavní, který mi to ukládá, je zákon o jednacím řádu Sněmovny, jehož § 67 zcela jasně říká: Kdykoli o to požádají, udělí předsedající slovo prezidentu republiky, členovi vlády, předsedovi nebo místopředsedům Sněmovny, předsedovi poslaneckého klubu. A mohu pokračovat dále. Pokud mi jednací řád jasně říká, že kdykoli o to požádá předseda poslaneckého klubu, musím mu udělit slovo. Chápu, že se to panu premiérovi nelíbí, nicméně mu musím udělit slovo, nařizuje mi to jednací řád.

Nyní o slovo žádá předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem o to požádal a ve smyslu zákona jste mi slovo také udělil. Pokud máte pocit, že se tím prolamují nějaké precedenty, pane premiére, pak není nic jednoduššího, než se dohodnout na změně jednacího řádu, např. již nebudou vystupovat poslanci koalice, protože mají jistě spoustu jiných možností, jak oslovit své ministry, a jak zase nebudou jiní používat své přednostní právo. Můžeme to zpřesnit. Jistě. My se této diskusi nebráníme. Ale dokud nějaká pravidla platí, tak prostě platí. Využívají to poslanci koalice interpelacemi ve stylu: Jak to pane premiére děláte, že jste tak chytrý a krásný. A samozřejmě že my, opoziční poslanci, to vždycky využijeme i ve smyslu práva přednostního slova, dokud pravidla budou taková, jaká jsme si dohodli. Ujišťuji, že až budou jiná, budeme respektovat i ta jiná, a přejete-li si, pane premiére, diskusi o změně pravidel na toto téma, ujišťuji vás, že jsme připraveni.

Já se omlouvám, nechtěl jsem zavést nový styl. Já jsem chtěl prostě reagovat na bezprecedentní lež člena vlády spojenou s osobním útokem, kterou zveřejnil na svých internetových stránkách vůči mně. A pokud to učinil v průběhu jednání Poslanecké sněmovny, tak kde jinde, kolegové, bych se vám měl svěřit s tímto pocitem než při zasedání Poslanecké sněmovny, abych vám řekl, že to, co zveřejnil ministr Jurečka na svých internetových stránkách, je prostě hloupá lež? A kdyby šlo jenom o hloupou lež jednoho nepříliš kompetentního ministra, tak bych pravděpodobně nevystupoval. Ale on je to celkový smutný pohled na tuto vládu. Znovu opakuji: Naivní pasáček vepřů, božím řízením ve funkci ministra zemědělství, se plete do daní. Daně opravdu nespadají podle kompetenčního zákona do portfolia ministra zemědělství. Pravděpodobně to nevadí, protože ministr financí, do jehož portfolia daně spadají, se zase plete do Ministerstva spravedlnosti, kde, jak jsme slyšeli, tak intenzivně konzultoval interpersonální vazby a intenzivně konzultoval tendr na náramky ministr financí na Ministerstvu spravedlnosti, a jak mi správně připomněl můj kolega Stanjura, ministr financí stejně intenzivně konzultuje procesy a mechanismy na Ministerstvu zdravotnictví, možná také proto, že kupuje nějaké kliniky a logicky ho to tedy zajímá. Takže ministr zemědělství plete se ministrovi financí do práce, ministr financí plete se ministryni spravedlnosti do práce, všichni dělají všechno, nikdo nedělá nic a nad tím vším jako duch boží nad vodami vznáší se pan premiér, v klidu a s úsměvem, protože si říká: Díky za každé nové ráno. Když nebudu chtít udělat pořádek, budu třeba ještě zítra premiérem. A to je ten velmi smutný pohled.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S přednostním právem se přihlásil o slovo místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Filip. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Po něm s přednostním právem pan premiér.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se všem, kteří se přihlásili do interpelací. Jan Werich řekl takovou moudrou větu: Klaunů, klaunů, těch je málo, ale šašků, šašků, těch je. A rozdíl mezi politikem a státníkem je v tom, že vystupuje ve chvíli, kdy má, a kvůli tomu, že má bolístku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu místopředsedovi. Prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já si skutečně nevzpomínám, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, na to, že by se v historii Poslanecké sněmovny v uplynulých letech kdykoli stalo, že by takovýmto způsobem byl narušen prostor pro interpelace poslanců na předsedu vlády. Vždycky to bylo tak, že byl připraven předseda vlády, byl připraven řádně vylosovaný seznam interpelujících poslanců a vždy v rámci tohoto bodu, který je přesně časově určen, dostal slovo vždy pouze ten poslanec, který byl vylosován na prvním místě. Já skutečně nerozumím tomu a ptám se, jak je možné, že nejprve tedy dostal slovo pan předseda Kalousek, který nebyl vylosován, a tuším, že ani nemá žádnou interpelaci, a že hned po něm dostal slovo pan předseda Stanjura, který sice má interpelaci, a několik interpelací - jak se zdá, tak nahrazuje chybějící aktivitu ostatních členů poslaneckého klubu ODS tím, že se tu přihlásil několikrát s interpelací. Já mu to nevyčítám, já jsem to dělal také, také jsem míval několik interpelací na premiéra vždycky během jedněch interpelací, abych měl větší šanci, že se alespoň na některou z těchto mých interpelací dostane, a vždy jsem se zlobil na poslance ODS, kteří se hlásili do interpelací na vlastního premiéra, protože zabírali prostor opozici. Ale to je myslím běžná věc. Je to v rámci pravidel. Všichni, kdo se přihlásili, byli vylosováni, nikdo nepředbíhal. Všichni to respektovali, seděli tady hodinu, hodinu a půl a čekali na to, až přijdou na řadu.

Mně to připadá minimálně neslušné, že takovýmto způsobem je zneužit a nabourán prostor, který je vyhrazen pro interpelace. Já bych nikdy nevystupoval, kdyby stejný prostor nedostali pánové Kalousek a Stanjura zcela mimo pořadí vylosovaných poslanců a poslankyň. Prostor byl prolomen vystoupením pana poslance Kalouska, k němu se potom přidal pan poslanec Stanjura a to podle mého názoru není v pořádku. Já bych rád apeloval na vedení Poslanecké sněmovny, aby tato věc byla jednoznačně vyjasněna, a pokud jednací řád umožňuje takovéto narušení prostoru pro interpelace na premiéra, pak bych rád požádal, aby byla dohoda mezi poslaneckými kluby, že bude dodržena letitá zvyklost, že tento prostor je chráněn před diskusí těch, kdo mají přednostní právo. Protože ti, kdo mají přednostní právo, mohou vystupovat kdykoli během schůze Poslanecké sněmovny. Kdykoli mohou vystoupit a dostanou slovo, řídící schůze je povinen jim to slovo kdykoli udělit. Oni také nemají žádný časový limit pro své vyjádření. Je to podle mého názoru pohrdáním těmi, kdo se řádně přihlásili k interpelacím, že takovýmto způsobem je postupováno jak ze strany příslušných poslanců, kteří se přihlásili, ačkoliv museli vědět, že tento prostor je určen pro interpelace, tak i podle mého názoru, a omlouvám se pane řídící, i z vaší strany jako řídícího této schůze, že jste umožnil takováto vystoupení v čase, který je vyhrazen pro interpelace poslanců, kteří se řádně přihlásili a byli řádně vylosováni. Já chci protestovat proti tomuto postupu. A neříkám to jako premiér, ale říkám to jako člen této Poslanecké sněmovny. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP