(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další je pan poslanec Fiedler s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne. Já opravdu velmi stručně faktickou poznámku. Zaznělo tady od několika předřečníků, když se podívali na tu tabuli, jak se nazývá probíraný bod, a stejně vždycky debata skončila mezi půtky víceméně hnutí ANO a částí opozice. Tak já opravdu vyzývám kolegy, držme se toho tématu. Paní Šabatová tady asi němě zírá, co všechno se dá projednávat při rozpočtu veřejného ochránce práv. Pokud tady někdo vyzývá k tomu, abychom se drželi tohoto tématu, tak já to jen podepisuji. A držme se tématu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přihlášenou s faktickou poznámkou zde mám paní poslankyni Bebarovou-Rujbrovou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: I já jsem chtěla poprosit členy rozpočtového výboru, aby si prali své špinavé prádlo doma. Chtěla jsem poprosit prostřednictvím řídícího pana poslance Hájka, aby pokud hovoří o opozici, hovořil adresně. A chtěla jsem rovněž připoutat vaši pozornost ke kvalitní zprávě úřadu ombudsmana a současně do jisté míry se přiklonit k tomu, co zde řekl pan poslanec Laudát. Pan poslanec Laudát chtěl upozornit na podněty úřadu veřejného ochránce práv ve vztahu k exekutivě, které v minulosti ne vždy byly akceptovány nebo využívány, a v té souvislosti poukázal také na to, že jakákoli činnost má finanční limity. Takže prosím ano, já bych uvítala, kdyby i členové rozpočtového výboru se seznámili s tím, co úřad veřejného ochránce práv dělá, a jeho zprávu si přečetli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku zde má přihlášenou pan poslanec Petr Kořenek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já bych se vrátil ke zprávě ombudsmanky, kde se v bodě 2/19 v kapitole školství mluví o mateřských školách a spádovosti základních škol. Chtěl bych tady deklarovat za podvýbor pro předškolní a základní školství, že bych rád nad tímto tématem diskutoval, protože jsou tam věci, o kterých si myslím, že diskutovat lze. A možná že to je i nutné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Další faktickou poznámku má přihlášenou pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, opět se omlouvám paní Šabatové, ale bohužel pan Stanjura mě vyzval. Já jsem svá slova opravdu směřoval na pana Laudáta. To znamená, ještě to zopakuji, že v jakékoli firmě, jakýkoli podnikatel 400tisícovou částku nebere jako marginální, bere ji jako důležitou a každý správný hospodář o 400tisícové částce hovoří. Nebylo to míněno vůči panu Stanjurovi, byla to reakce na vystoupení pana poslance Laudáta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji také. A s další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pokud jdete do budovy Ústavního soudu a spadne vám na hlavu kus omítky nebo socha, tak asi je to v pořádku, zřejmě. O tyhle peníze například byla tahanice na tom dotyčném rozpočtovém výboru.

K tomu, že to nesouvisí. Já nechci bojovat minulé bitvy, já chci bojovat budoucí bitvy. A jestliže paní ombudsmanka tady a její předchůdci nosili podněty a analýzy patologických jevů ať v té či oné oblasti, v sociálních záležitostech to byla v jednu chvíli velká část - problematika sociálně vyloučených, při některých reformách vám vždycky vypadávají jedinci, které stát neumí zařadit do té či oné kategorie, a ti potom skutečně dojíždějí na třeba tvrdší reformy a je potřeba vymyslet systém, jakým způsobem systém doladit. Na to všechno, na tyhle záležitosti, aby ty instituce mohly fungovat - a je to nejenom úřad paní ombudsmanky - potřebují peníze, nějaké kvalifikované věci. Jestliže nakonec někdo zcela vážně z Ministerstva financí řekne, že požadují řízení fluktuace, to umí asi jenom Babiš, já tedy řídit fluktuaci v těch firmách neumím... Já jenom upozorňuji na to, že tam byly nekvalifikované škrty, že potom nám bylo předestřeno, že se jedná v dalším kole na mimořádném rozpočtovém výboru o kompromis. Ale já právě proto, abychom nemuseli už za chvíli vynakládat řádově větší peníze, tak bych chtěl - protože nikdy taková tahanice, promiňte, v minulosti, co pamatuji, o rozpočty těchto ctihodných institucí nebyla - tak jenom jsem na to upozornil. A jestli mně chcete tady vykládat, že to s tím nesouvisí... No samozřejmě že souvisí! To víte že ano, že to souvisí. Minulost je přece odrazovým můstkem k budoucnosti, tak prosím vás už si něco o té politice přečtěte a nešiřte tady takovéhle bláboly, že to s tím nesouvisí. To víte, že souvisí. Minulost se hodnotí právě proto, abyste v budoucnosti dělali kompetentní kroky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Urban s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Milan Urban: Já se omlouvám, vážené kolegyně, vážení kolegové, že také zasahuji do tohoto rozhovoru, které má mít asi jiné téma. Ale už je to tady na stole, tak je potřeba si něco říct. Tady nejde jen o úřad ombudsmana. Tady jde o princip, který byl bezprecedentně při projednávání letošního rozpočtu v Poslanecké sněmovně uplatněn. Já vám řeknu, co se odehrálo.

Jednotlivé kapitoly jednotlivých státních institucí projednávají za normálních okolností příslušné výbory a ty výbory k tomu přijímají usnesení. Já kdybych byl předsedou výboru, tak bych se určitě rozčiloval, a rozčiluji se jako místopředseda výboru, proč hospodářský výbor např. projednával mnoho kapitol, přijal k nim usnesení, poslal to do rozpočtového výboru... S plnou vážností to projednával a s plnou kompetentností k těmto kapitolám. Poslal to do rozpočtového výboru a rozpočtový výbor všechny ty kapitoly, ať se to týkalo - tady se dnes bavíme o úřadu ombudsmana, ale ať se to týkalo kterékoli kapitoly, které jsou v gesci hospodářského výboru, tak je prostě rozpočtový výbor všechny přeupravil, přeškrtal podle svého.

Čili můj závěr je: Prosím, kolegové, kolegyně z rozpočtového výboru, předsedo Poslanecké sněmovny, příště nám to do těch výborů nedávejte! Ať to rovnou projedná rozpočtový výbor! Proč my máme přemýšlet a utrácet drahocenný čas. Zřejmě tomu nerozumíme v těch kompetenčních výborech. Zřejmě tomu rozumí rozpočtový výbor víc, globálně. Tak pak je zbytečné, aby k tomu jednotlivé výbory zasedaly a přijímaly nějaká usnesení, když si potom rozpočtový výbor udělá stejně, co chce. Takže to je to, o čem tady je debata, která se zúžila na úřad ombudsmanky. Ale tohle byla realita projednávání rozpočtu. Pan předseda rozpočtového výboru to dobře ví. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já jsem mu to už říkal a také jsem ho přátelsky za to kritizoval.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si pamatuji, jak mnohé tehdy opoziční poslance rozčilovala zpráva - Sněmovna rozhodla, Sněmovna schválila, rozpočtový výbor schválil, hospodářský výbor schválil - a říkali - my ne, my jsme v menšině, my jsme jiného názoru. A mají pravdu. Takže zkusme to nedělat i teď, i když jsme si ty role prohodili. Mně to sice moc nevadí, ale pan poslanec Urban má naprostou pravdu. Ale byli to vládní poslanci, kteří takhle nejenom hospodářskému výboru, ale všem ostatním výborům kvůli tzv. fiktivnímu přesunu peněz jakoby úspor do vládní rozpočtové rezervy... Takže chudáci poslanci se s tím mazali, pak jsme to celé poškrtali, nebo resp. vládní poslanci to celé poškrtali... A ještě to bylo jinak - napsal to někdo na Ministerstvu financí a teď nevím, který poslanec to podepsal. Ale to je standardní, to nekritizuji, to byl zcela běžný postup. To jsme přenesli do vládní rozpočtové rezervy, my jsme to tady kritizovali, takže si o tom rozhoduje vláda. Je to legitimní, je to v pořádku. Ale souhlasím s tím, kdybychom to chtěli zopakovat, tak je zbytečné se nějakým projednáváním trápit, když je tady někdo jiný, který bude mít kompetenci to přepsat. A je to jenom o slušnosti, že respektuji názor odborného výboru. Mimochodem, v každém výboru má vládní většina většinu, což je opět v pořádku, opět to nekritizuji. Občas je nějaký opoziční předseda, ale ta většina existuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP