(11.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuju za slovo. Musím potvrdit názor svého předřečníka, že přesně tak to je. Takže neříkejme, že špatně to udělalo Ministerstvo financí. To vyjádřilo pouze svůj názor, dobrý nebo špatný, to není důležité.

Pokud jsem někoho kritizoval, tak kritizujeme vládní poslance, kteří to stanovisko podpořili. Takže přesně takhle to je. Rozpočtový výbor je v tomhle suverénem v pěti nebo šesti kapitolách, teď ať mě nechytáte za slovo. To, že tam máme různá doporučení, je pravda. A nemyslím si, že by se kdokoliv, ani ti, kteří pro to hlasovali, měli vymlouvat na stanovisko Ministerstva financí. Takže zodpovědnost za to nesou ti poslanci rozpočtového výboru, kteří hlasovali proti návrhu jednotlivých správců kapitol, ať už to byl předseda Ústavního soudu, či jiní. Nebyla to věc Ministerstva financí, to skutečně potvrzuju, přestože si myslím, že to hlasování o rozhodnutí bylo chybné. Ale někoho jiného, ne Ministerstva či ministra financí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já jsem tady pana premiéra slušně požádal, poprosil dokonce. A co se týká toho, no dobře, jenže pak to bude ze strany zejména takových politiků, jako je pan Babiš, chápáno jako nepřátelský akt. A víte, ono se vždycky potom chodí špatně, když vznikají i průběžně potřeby například rozpočtové úpravy, tak se musí znova předjednávat s ministerstvem. Netlačte tyto poslance do nekonformní situace - promiňte, ne poslance, ale statutáry těchto institucí. A co si budeme povídat, je to přesně o tom, co jsme tady v jiné podobě řešili včera. Jestliže se vzbouří podřízení ve firmě, a tohle svým způsobem částečně je to také, protože oni potřebují hodně úzkou spolupráci, jestliže tam dají svůj návrh, příště si myslím, že by byli tak zatlačeni do kouta, že už by ani neměli vlastní názor. Samozřejmě primárně my jsme mohli cokoliv přehlasovat, je mně líto, že aspoň v některých případech jste to neudělali. Ale prostě to se stalo.

Nicméně já si myslím, že proto prosím pana premiéra, protože když se na moji stranu přidá vícero poslanců a dejme tomu na stranu pana předsedy Stanjury, tak prostě to bude pokryto politickou vůlí širší. Já si myslím, že to je jediné řešení, když širší politické spektrum dá zapravdu těmto institucím. Ale bouřit se zrovna proti Ministerstvu financí, to jako bych jim nedoporučoval.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Votava je přihlášen řádně do diskuse. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Myslím si, že bod zní jinak: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv, a ne o tom, co se odehrávalo na rozpočtovém výboru nebo jaké byly návrhy ze strany Ministerstva financí, co se týká nezávislých kapitol. Samozřejmě, představa kapitol byla taková, jaká byla. Představa Ministerstva financí byla jiná, já jsem se s ní také neztotožňoval v některých případech. Nakonec došlo ke kompromisnímu jednání a ke kompromisům a oboustranně ty kapitoly byly schváleny. Jak tedy předkladateli, správci kapitol, tak Ministerstvem financí. A samozřejmě poslední slovo měl rozpočtový výbor.

Jinak pokud si pamatuju, pan kolega Stanjura nebyl při tom konečném hlasování. Nevím, z důvodu, že s tím měl osobní problém, nebo z jiných důvodů, to samozřejmě je jeho věc. Toliko na vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Stanjura a druhý je pan poslanec Hájek. Takže poprosím pana poslance Stanjuru o faktickou poznámku.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už chceme reprodukovat a znova probírat rozpočtový výbor, jak to bylo, a projednávat to vlastně dvakrát, proč ne. Já jsem na tom projednání po vystoupení pana předsedy Ústavního soudu Rychetského navrhl, abychom ten den, tu minutu schválili návrh, který on předkládá. Ať nemusí zpátky do Brna a zase za týden zpátky. Nebyl jste ochotni o tom ten den hlasovat, protože jste neměli ještě pokyny, jak máte hlasovat. Já tomu i rozumím. Druhý rozpočtový výbor byl v průběhu Poslanecké sněmovny, ráno od osmi hodin. A musíte uznat, že i předseda poslaneckého klubu má nějaké povinnosti, které musí vzhledem k tomu pracovní (nesrozumitelné). Já to nekritizuji, ale když mě tady chcete cvičit za to, že jsem někde nebyl, tak musíte taky říct, kdy to jednání bylo. Já uznávám, že bylo řádně svoláno. Já bych si vyprosil, abyste mi tady lustroval docházku, protože jsem byl ve Sněmovně, měl jsem jiné povinnosti a bylo to v den, kdy zasedala Poslanecká sněmovna. Vím, že to bylo podle harmonogramu a všechno, nicméně já už jsem to kritizoval i na výborech, že ten termín mně nevyhovuje, a dopředu jsem se omlouval. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pro pořádek přečtu bod, který projednáváme, jak se jmenuje, je to Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013, a poté budeme pokračovat další faktickou poznámkou, se kterou je přihlášen pan poslanec Hájek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, mě tady překvapuje, že jak říká tady pan místopředseda Sněmovny, že projednáváme bod Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013, jak ta opozice dokáže krásně cokoliv využít k jinému projednávání. Tady kdyby se projednával bod Situace ve Rwanda Urundi, tak předpokládám, že pan kolega Laudát zde přijde a řekne: Situace Rwanda Urundi je složitá obdobně jako v rozpočtovém výboru, a proto mě zajímá, jak v tom rozpočtovém výboru projednáváme tohle a tohle.

Já si myslím, a hovořím zase za ty lidi, kteří prošli výrobním procesem, kteří jsou OSVČ, kteří opravdu rozhodují o každé koruně, a já si myslím, že 400 tis. korun není zanedbatelná částka. Myslím, že to je opravdu částka, nad kterou v jakékoli firmě, a která má i miliardové obraty, každý přemýšlí.

Já se tímto omlouvám paní Šabatové, které si určitě velmi vážím, že její bod byl zneužit tímto dle mého pohledu nevhodným způsobem. Takže bych prosil další řečníky, pojďme se věnovat tomuto tématu, které podstatně více zajímá naše občany. Protože opravdu otázka ochrany lidských práv je velmi důležitá a pro naše občany potřebná. Děkuji pěkně. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat, tak přečtu dvě omluvy, které mi byly doručeny. Takže v čase od 10.30 do 12.30 se omlouvá pan poslanec Roman Sklenák a dnešní den od 12.40 do 16.30 se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová.

Další v pořadí z přihlášených s faktickou poznámkou je pan poslanec Votava. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Už to nechci nějak extendovat, tuhle debatu ohledně rozpočtového výboru. Ale jenom panu Stanjurovi prostřednictvím vás pane místopředsedo. Já jsem s tím nezačal, s tím rozpočtovým výborem. Začal kolega Laudát, pak jste se připojil. A chraň bůh, já bych si nedovolil vás lustrovat, to vůbec ne, kde jste, jak jste a co děláte. Já jsem to respektoval, že jste nepřišel, já jsem to jenom pouze tady řekl, že jste na tom závěrečném hlasování nebyl. Takže to jsem neřekl nic špatného.

Jinak my jsme to o ten týden neodložili proto, abychom měli nějaké pokyny od někoho, ale z toho důvodu, že se řadě členů rozpočtového výboru prostě nezdál propočet Ministerstva financí - mně také se osobně u některých kapitol nelíbil, protože byl moc radikální. A ten týden sloužil k tomu, abychom si to vyjasnili, aby došlo k nějakému kompromisu. A ke kompromisu došlo a kapitoly byly schváleny. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je - já vás poprosím, paní poslankyně (Bebarová-Rujbrová), počkejte, jste v pořadí s faktickou poznámkou. Mám zde čtyři faktické poznámky, jste v pořadí. První je pan poslanec Stanjura, potom pan poslanec Fiedler, pak paní poslankyně Bebarová-Rujbrová a pak pan poslanec Kořenek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Pro pana poslance Hájka. Přece je tady jasná souvislost s rozpočtem roku 2015. Mimo jiné i úřadu ochránce lidských práv. Protože za nějaký čas tady budeme projednávat zprávu o činnosti ombudsmanky za rok 2015 a ta činnost je limitovaná rozpočtem, který my schválíme. To znamená to, že vedeme k tomuto bodu i debatu o tom, co bude rozpočtově příští rok v této kapitole, to sem bezesporu patří. A je to docela komické, že já jsem vystoupil na podporu ministra financí, už to asi nikdy neudělám, a ještě dostanu za uši, že jsem zneužil roli opozice. Já tomu tedy fakt nerozumím. Tak když ho kritizuji, tak zneužívám roli opozice, a když ho fakt podpořím a pochválím, tak taky zneužívám roli opozice. Takže v pojetí některých poslanců opozice má pouze mlčet. Ale to zas jako po nás reálně fakt nemůžete chtít. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP