(10.00 hodin)
(pokračuje Vácha)

Když nám zadržují děti v rodinách, tak bychom se měli také nějakým způsobem zasadit o to, aby se ty děti vrátily do Čech a byly třeba v pěstounské péči v Čechách. A to je to, co říkala paní poslankyně. My na to zákony máme! Záleží na tom, jestli je použijeme. Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr Dienstbier.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier K poslednímu vystoupení. Já vás mohu ujistit, že vláda ČR využívá a využije všechny nástroje, které bude mít k dispozici. (Potlesk zprava.) Tolik k tomuto bodu.

Co se týče vystoupení pana Bendla, jaké jsou limity, já se mu to pokusím vysvětlit, i když to asi bude marné. Ty limity jsou právní. Já chápu, že zástupce ODS toto nechápe, protože ODS vždycky pohrdala právem způsobem, jakým tady vládla, ale prostě tento stát i jiné státy mají právní limity, kterými se musí řídit. A pokud to pan poslanec Bendl nechápe, tak mě to mrzí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To je od vás hezké, pane ministře, že jste nás tak mravně napomenul, že z toho děláme politickou přestřelku. Co jste teď dělal vy, kromě toho, že se nestaráte o lidská práva?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud se dál do rozpravy už nikdo nehlásí, tak ukončím rozpravu a poprosím paní poslankyni Chalánkovou, aby nám řekla, jaký je návrh usnesení.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Návrh na usnesení zní: "Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí na písemnou interpelace Jitky Chalánkové na ministra vlády ČR, předsedu Legislativní rady vlády pověřeného otázkami rovných příležitostí a lidských práv, ve věci odebrání a následného rozdělení českých dětí, sourozenců, občanů ČR, v Norsku, podle sněmovního tisku číslo 210."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. O tomto návrhu usnesení nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 131, přihlášeno je 129, pro 31, proti 10. Tento návrh nebyl přijat.

 

A já tímto tedy končím... (Hlásí se posl. Ploc.) K hlasování? (Ano.) Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Ploc: Pane předsedo, děkuji za slovo. Já jenom pro stenozáznam. Na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Bude to zaznamenáno. Tím tedy můžeme ukončit tuto interpelaci.

Poslední interpelací je odpověď předsedy vlády Bohuslava Sobotky na interpelaci pana poslance Františka Váchy ve věci systémových kroků, které zabrání svévolnému zneužití postavení ministra financí. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 224. Já otevírám rozpravu a prosím pana poslance Váchu, který se do ní přihlásil.

 

Poslanec František Vácha: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já tedy musím říct, mně tady chybí pan předseda vlády, tak nevím, co budeme dělat. Co navrhujete? Mám to přečíst, nebo přerušit?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, jsou různé možnosti, ale je plně na vás, co navrhnete.

 

Poslanec František Vácha: Když já jsem se s tím tak dělal... (Pobavení.) Takže já bych požádal o přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana premiéra.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to beru jako procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Návrh tedy je přerušit projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti pana předsedy vlády.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 132, přihlášeno je 132, pro je 69, proti 4. I tento návrh byl přijat.

 

Takže konstatuji, že jsme tento bod přerušili v obecné rozpravě, a mám zde přihlášku s přednostním právem pana předsedy Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, za klub TOP 09, aby snad nedošlo k omylu, když pan poslanec Vácha říká, že mu tady chybí pan předseda vlády, tak je opravdu jediným z našeho klubu, komu pan premiér chybí. (Pobavení.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já konstatuji, že jsme tímto pro dnešní den ukončili projednávání písemných interpelací. Vzhledem k tomu, že máme další body zařazeny pevně na 11. hodinu, tak mi nezbývá nic jiného, než na 55 minut přerušit schůzi. Budeme pokračovat v 11 hodin bodem 92, což je zpráva veřejného ochránce práv.

 

(Jednání přerušeno v 10.06 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP