(19.20 hodin)
(pokračuje Korte)

Odhlédneme-li od gramatické chyby v poslední větě - což uvádíte i ve své (své vysloveno důrazně) žádosti - a od překroucení smyslu věty předchozí, je to prosím přiznání paní ministryně, která je pod tím podepsána, že ministerstvo nekoná to, co má konat, to jest dohled nad organizacemi, nad státním zastupitelstvím, nad soudy, které spadají do její kompetence.

Pane premiére, víte to? Já jsem velmi rád, že mám tuto příležitost, neboť na dalším jednání komise jsme přijali usnesení, že máme přenést tento problém na jednání Sněmovny, což tímto plním, a mohl jsem si ten úkol odškrtnout. Ale rád bych od pana premiéra slyšel odpovědi na otázky, které jsem zde vznesl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kortemu. To byla poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ještě než dám závěrečná slova, pokud se hlásí pan zpravodaj, a otevřu podrobnou rozpravu, což musím k tomuto bodu, tak budu konstatovat jednu omluvu. Po 19. hodině se omlouvá pan poslanec Pleticha.

Nyní tedy se závěrečným slovem pan ministr Herman coby zpravodaj tohoto bodu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Pane předsedající, kolegyně a kolegové, informace předsedy vlády zazněla. Pan premiér se za ministryni své vlády postavil. Tím dal jasnou odpověď na všechny otázky. To pokládám za zcela jednoznačné vyústění tohoto bodu, který jsme tak dlouho a zevrubně projednávali. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám za závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné. První přihlášený v podrobné rozpravě je pan poslanec Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte, dámy a pánové, abych v podrobné rozpravě přečetl návrh usnesení k naší obsáhlé diskusi: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a žádá předsedu vlády, aby způsobu řízení tohoto ministerstva věnoval zvýšenou pozornost."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Protože to je pro pana zpravodaje poměrně jednoduché, protože padl jeden jediný návrh na usnesení, tak můžeme o návrhu na usnesení hlasovat. Má někdo žádost opakovat návrh na usnesení? Myslím si, že nikdo nemá. Je tady ale žádost o odhlášení, tak jsem vás odhlásil. Prosím o vaši registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených..., tak rozhodneme o návrhu usnesení v hlasování pořadové číslo 126, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 124 pro 47, proti 23. Návrh nebyl schválen. Tím končím tento bod.

 

Ještě se hlásí pan předseda Kalousek mimo body.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: S pokorou, byť s překvapením, přijímám rozhodnutí Poslanecké sněmovny nad tímto návrhem usnesení, protože musím říct, že pan zpravodaj mluvil jako kniha. On nám řekl, co tady naprosto jasně sdělil pan premiér, co bylo jasným vyústěním tohoto bodu. A vy jste to odmítli vzít na vědomí. Dobře, tak to nebereme na vědomí, tím pádem jasné není nic. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nebylo schváleno jednání po 19. hodině a dalším návrhem programu by byl návrh zákona v prvém čtení, nemůžeme pokračovat v našem jednání, protože nemůžeme ani změnit v tuto chvíli program naší schůze. Takže vám děkuji za vaši aktivní účast. Těším se na vás zítra v 9 hodin ráno. Budeme začínat klasicky podle jednacího řádu, a to odpověďmi na písemné interpelace poslanců a od 11 hodin podle schváleného pořadu schůze. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP