(19.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat, protože jednáme o bodu, který není zákonem, to znamená, že budeme pokračovat v tomto projednávání až do jeho skončení, protože pak jsou dále zákony. V tomto ohledu budeme tedy pokračovat na tomto bodu.

Mám řádně přihlášeného pana ministra Dienstbiera, potom řádně přihlášenou paní poslankyni Bebarovou-Rujbrovou. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Původně jsem ani nechtěl vystupovat, ale k vystoupení mě vyprovokovalo vystoupení pana Faltýnka a některých dalších, kteří tu jako v podtextu se snaží naznačovat, že pan exnáměstek Štern někde jednal netransparentně, jako kdyby se v minulosti podílel na nějakých podivných jiných zakázkách, resp. výběrových řízeních na náramky, a na to bych rád reagoval.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane ministře, přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Rád bych, protože mám poslední tři přihlášené, tzn. s přednostním právem pana ministra Dienstbiera, potom řádně přihlášenou jako první diskutující paní poslankyni Bebarovou-Rujbrovou a potom druhého přihlášeného pana Korteho, a kdyby se nám to podařilo, jsme schopni dokončit tento bod aspoň v obecné rozpravě. Pane ministře, pokračujte.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Chtěl bych zdůraznit, že jsem byl i pracovně v kontaktu s panem náměstkem Šternem v době, kdy byl ředitelem Probační a mediační služby. Tehdy jako stínový ministr spravedlnosti jsem se samozřejmě zajímal o to, co se děje v resortu. Chtěl bych tu zdůraznit, že to byl Pavel Štern, který v minulosti oponoval naprosto nesmyslným záměrům na veřejnou zakázku na elektronické náramky. Myslím si, že měl docela i klíčovou roli v tom, že se předražené zakázky v minulosti neuskutečnily. To znamená obviňovat pana Šterna z toho, že on chtěl někde netransparentně, podivně zadat nějakou zakázku, že snad chtěl dokonce někomu poskytnout data, a proto je utajoval, aby měl nějakou exkluzivní výhodu, nebo obecně z netransparentnosti, já vůči němu považuji za zcela nekorektní náznaky.

Pokud tu pan Faltýnek říkal, že vlastně průzkum trhu byl zbytečný, proč se měl dělat, vždyť přece cena by se zjistila ve veřejné zakázce - no konečná cena by se jistě zjistila, ale jestliže zákon ukládá zadavateli, aby stanovil předběžnou cenu, a stanoví nějaké metody, jak to lze udělat, tak pak logicky, a dokonce i v souladu s tím, jak to schválila ministryně spravedlnosti, tedy Probační a mediační služba postupovala, dělala průzkum trhu a dělala ho tím způsobem, jak tu byl popsán.

Chtěl bych zdůraznit to, že nastavení, které bylo provedeno, bylo jasně se záměrem, aby se nejvíce potenciálních uchazečů veřejné zakázky účastnilo průzkumu trhu, protože bez garance důvěrnosti by nikdo žádnou nabídku nedal. Protože samozřejmě si představte situaci, že by taková nabídka nebo nabídky ostatních uchazečů se dostaly k jednomu z nich. A následně byla vypsána veřejná zakázka? No pak je naprosto jasné, že jeden konkrétní uchazeč by byl naprosto zásadním způsobem v takové veřejné zakázce zvýhodněn. Proto ta důvěrnost, proto si firmy i předem ověřovaly, jak tu pan náměstek řekl, zda doopravdy důvěrnost bude zachována, a jestliže v souladu s postupem schváleným ministryní pan náměstek Štern a další členové pracovní skupiny písemně přijali závazek mlčenlivosti, tak pak po něm nebo po komkoli jiném chtít, aby tento závazek porušil a informace poskytl, bylo z mého hlediska naprosto nekorektní. Tady si myslím, že je podstata problému. Nebudu teď hodnotit, do jaké míry bylo už nadmíru to, že pan náměstek šel na policii, nicméně to, že měl pochybnosti, zda postup je korektní a jaká může být motivace k tomu získat konkrétní nabídky konkrétních uchazečů, kdyby se, jak tu bylo správně řečeno, cena zjistila až v samotné veřejné zakázce, tak to ať už si každý domýšlí sám podle svého.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová, připraví se pan kolega Korte. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vím, že jste čekala dlouho, ale nemohl jsem nic jiného dělat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Kolegyně a kolegové, je mi z naší rozpravy smutno. Nejenom proto, že jsem se přesvědčila, že stále ještě jsme zde někteří rovní a jiní rovnější, na své vystoupení čekám dvě hodiny, ale především kvůli obsahu této rozpravy. Bod se jmenuje Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Místo toho řešíme, jak mají být vedena výběrová řízení, jak má být vedena personální politika na jednotlivých ministerstvech, a očekávám, že se možná v podrobné rozpravě dočkáme návrhu, aby se Sněmovna stala komisí, která o výběrových řízeních na jednotlivých ministerstvech bude rozhodovat.

Budu se bodu držet, budu se ho držet v té oblasti, které se zde dlouhodobě věnuji, ať už v současné době jako předsedkyně podvýboru pro vězeňství, ale vězeňství jsem se věnovala i v minulosti, v době, kdy do zatčení pana exkolegy Ratha nikdo z vás o tuto problematiku příliš nestál. Pamatuji, jak bylo finančně podceňováno ze strany exministra Kalouska, pamatuji bývalé trendy na výběr elektronických náramků, ale v tuto chvíli o tom hovořit opravdu nechci. Chci hovořit o politice současného Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k vězeňství.

Položím pouze několik otevřených otázek. Myslíte si, že je dobře, že vedení Ministerstva spravedlnosti navodilo situaci, kdy po lze říci neočekávaném odvolání generála Dohnala z vedení Vězeňské služby přes doporučení výboru pro bezpečnost paní ministryně rychle vypsala jiné výběrové řízení a jmenovala nového ředitele Vězeňské služby tak, že můžeme očekávat podobnou situaci, kterou jsme v minulosti řešili na Ministerstvu vnitra, když jsme měli dva policejní ředitele? Myslíte si, že je dobře, když paní ministryně nedbá na doporučení, ba ani usnesení výboru pro bezpečnost, který se této problematice rovněž dlouhodobě věnuje? Myslíte si, že je dobře, když zákon o výkonu trestu, který zpracovala předcházející vláda, byl paní ministryní stažen a jiné legislativní návrhy nám do současné doby předloženy nebyly? Myslíte si, že je dobře, že čas, který nám poskytla jinak sporná amnestie prezidenta Klause, byl promrhán a v současné době se věznice opět zaplňují tak, že na realizaci výchovných opatření nebude ani prostor ani peníze? Myslíte si, že je dobře, když místo projednávání zákonů, kterých máme na programu celou řadu, v současné době tak detailně řešíme postupy paní ministryně a její personální politiku? Odpovězte si sami. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Zuzce Bebarové-Rujbrové a budeme pokračovat teď faktickými poznámkami. Mám dvě před panem kolegou Kortem. Ale ještě požádám pana kolegu Zlatušku o strpení. Od 19 hodin se omlouvá pan místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a poslanec Martin Novotný.

Nyní faktická poznámka pana kolegy Zlatušky, poté faktická poznámka pana kolegy Zavadila, pak přihláška pana Korteho. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, ještě bych chtěl reagovat na to, co zde říkal pan kolega Dienstbier, o tom, abychom si představili, co by se stalo, kdyby se nabídky dostaly k jednomu z uchazečů. To je skoro jako vykládání, řekl bych, malé násobilky dětem v první třídě v okamžiku, kdy toto kolega Dienstbier nechápe. Nabídky musejí být samozřejmě transparentně viditelné pro všechny. V okamžiku, kdy všichni znají tyto podklady, na základě kterých se soutěž připravovala, nemůže vzniknout situace, o kterou nás žádal, abychom si představili. Nemůže principiálně dojít k tomu, aby byl někdo z uchazečů nespravedlivě zvýhodněn. Ta může vzniknout pouze tehdy, v okamžiku, kdy se nabídky utají a vznikne možnost, že selektivně je někdo z nich dostane pod rukou. Opakuji, příprava musí probíhat v domě ze skla. Ten musí být zcela průhledný pro všechny a ve všech detailech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP