(18.30 hodin)
(pokračuje Štern)

Já bych chtěl říct, že to obcházení nebylo poprvé. Já jsem jako náměstek pro vězeňství byl, když dám příklad, obejit, třeba co se týká odvolání generálního ředitele Vězeňské služby. Nebyl jsem o tom dopředu informován. Paní ministryně mi řekla, že s ním půjde vyřešit výsledky kontroly spisové služby, že u toho nemusím být, a mezitím proběhlo jeho odvolání. Já jsem se to dozvěděl z médií. O tom, že bude probíhat výběrové řízení na nového generálního ředitele Vězeňské služby, jsem se dozvěděl z internetu a pak, když probíhalo, jsem se dozvěděl od sekretářky. Jako náměstek pro vězeňství. O tom, že budou měněni náměstci na Vězeňské službě, jsem se dozvěděl opět zprostředkovaně. A nebyl jsem jediný, který takhle byl obcházen. Stejně byla obcházena paní první náměstkyně Marvanová, kde paní ministryně jejím podřízeným za jejími zády vydávala příkazy v podstatě proti rozhodnutí paní první náměstkyně. Čili to je celá série takovýchhle kroků.

My jsme na ministerstvu řešili na poradě vedení téma portálu justice, který tam byl prezentován, který má stát 40 milionů. S paní náměstkyní jsme poukázali na to, že ta cena se nám zdá opravdu přemrštěná za to, že portál justice bude stát 40 milionů. Požádali jsme v rámci písemných připomínek o vysvětlení, proč nebyl proveden průzkum trhu. A chtěl bych jenom říct, že jsme se tedy rozhodně detailně nezabývali rozborem té ceny. Paní ministryně řekla, že se jí to zdá v pořádku - přestože 40 milionů za portál justice minimálně vzbuzuje nějakou otázku. Čili ta situace, kdy paní ministryně se mnou nekomunikovala, obešla mě, telefonovala ředitelce Probační služby, chtěla po ní písemné nabídky místo toho, aby se setkala se mnou, s tou pracovní skupinou, ty věci jsme si věcně v klidu vyříkali, bylo to vyřízeno, tak prostě po mně byl tento požadavek. A byl opakovaně. Opakovaně se po mně chtěly pouze písemné nabídky.

Upřímně řečeno, mně to prostě bylo podezřelé, pro mě už to bylo přes míru v součtu všech ostatních kroků. Proto jsem udělal to, co jsem udělal, a byl jsem podat podání na protikorupční policii, kde jsem k tomu podal vysvětlení a informoval jsem média, protože jsem chtěl, aby se ta věc řešila veřejně.

Pro mě ta věc je taková, že tady bylo nastaveno nějaké pravidlo, které já jsem chtěl dodržet. Byl na mě vykonáván nátlak, abych to pravidlo porušil s tím, že ministr má právo ty informace vědět. Ale principem té situace bylo to, že pakliže byl dán závazek pro ty firmy, pro potenciální dodavatele, tak ten závazek měl být dodržen. Postup, který tam probíhal, byl naprosto v pořádku, byl naprosto transparentní a dobrali jsme se nějaké kvalifikované ceny. To, že já jsem odmítl vydat nabídky nebo vydat Probační a mediační službě příkaz, aby dala ty nabídky, bylo tady z toho důvodu. Bylo to prostě pravidlo, které bylo stanoveno, a to pravidlo se mělo dodržet. Protože to pravidlo v tu chvíli funguje jako zákon a platí pro náměstka i pro ministra. A pokud to po mně někdo opakovaně požaduje, tlačí na mě, mně už to prostě přijde podezřelé. A šlo jenom o ty cenové nabídky.

To je všechno, dámy a pánové. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Mgr. Šternovi. Před řádnými přihláškami ještě faktické poznámky - pan kolega Faltýnek, paní ministryně Válková, pan poslanec Pospíšil. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dámy a kolegové, já budu velmi stručný, jenom krátká reakce na vystoupení pana náměstka, bývalého.

On tady řekl, že nechtěl poskytovat informace ven! Ven! Čili paní ministryně je někdo venku, ta není součástí toho ministerstva! Ta nemá tu zodpovědnost Ta nemá tu zodpovědnost podle pana náměstka. Dobře.

Další věc. Když to tak vlastně poslouchám, tak jsem teprve teď pochopil, že se dělá ten průzkum a - už to tady několikrát zaznělo od kolegů předřečníků - že ten průzkum je na prd! Reálnou cenu přece udělá výběrové řízení! Výběrové řízení s jedním kritériem a tím je minimální cena. A to je všechno. A pan náměstek organizoval v minulosti již několik výběrových řízení. A žádné nedopadlo! Takže možná je dobře, když to výběrové řízení bylo zrušeno a zorganizuje ho ministerstvo a někdo, kdo je k tomu kompetentní! Vždyť už byla dvě a on u toho seděl! A jak to dopadlo. To by nám mohli říct bývalí ministři, jak to dopadlo a proč to dopadlo, třeba kolega Blažek, který tady několikrát vystupoval. Děkuji. (Potlesk z řad hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní paní ministryně Válková. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, budu se snažit být velmi stručná, taky je to faktická připomínka, ovšem ke zde nepřítomnému panu náměstkovi Šternovi. Škoda.

Tak za prvé jsem úplně šokována a v tomto směru si zasloužím zřejmě kritiku, že se teprve tady dozvídám, že to byl jeden jediný pracovník Probační a mediační služby, zkušený právník a specialista, který se seznámil s konkrétními nabídkami. Předpokládala jsem, že to byla aspoň pracovní skupina! A teď je mi teprve jasný ten výraz "agregovaná cena" a to, co mně řekl právě jeden z členů té pracovní skupiny i zde citovaný pan Viktora, že to byly jen obecné údaje, které dostali, bez těch specifikací. Čili tady jsme zjistili - to je transparence, to je to, kam směřujeme, to je to, co chceme docílit: aby jeden jediný člověk rozhodoval o výši ceny, která bude určovat veřejnou zakázku? Tak takhle si to tedy nepředstavuji a svoji odpovědnost vnímám úplně jinak!

A to, co zde bylo řečeno předřečníkem panem poslancem Faltýnkem, můžu třikrát podtrhnout. Já rozhodně nebudu ta, která dopustí, aby elektronické náramky znovu skončily tak jako v těch předešlých letech, tzn. fiaskem. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan kolega Pospíšil. Vidím další přihlášky. Pan kolega Fiedler je přihlášen po panu kolegovi Pospíšilovi, ten se hlásil už na začátku vystoupení. Já přihlášky vnímám.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem nechtěl ani vystoupit, protože všechny zúčastněné této tragédie velmi dobře znám a mám na to svůj osobní názor. Ale protože mě pan předseda klubu Faltýnek zde vyzval, tak mi dovolte dvě stručné poznámky.

Nejprve jedna věc. Byl jsem pět let ministrem spravedlnosti a jak pana bývalého náměstka Šterna, tak bývalou náměstkyni Marvanovou, tak bývalého generálního ředitele Dohnala velmi dobře znám. Všichni pode mnou pracovali, všichni pracovali úspěšně, nikdy jsem s nimi neměl žádný problém. To samozřejmě může být otázka subjektivního pohledu a mého naturelu, ale když už se jedná o tolik podřízených, tak zkrátka chyba asi bude někde jinde než u nich.

A nyní mi dovolte reakci na pana předsedu Faltýnka prostřednictvím vás, pane předsedající. On zde řekl něco v duchu, že já jsem snad chtěl náramky za dvě miliardy korun. Já jsem právě z toho důvodu, že tehdejší cenové relace mně připadaly velmi vysoké, odstoupil od možnosti, že budou zaváděny elektronické náramky, a volil jsem jinou variantu. Prosím tedy pana předsedu Faltýnka, ať se podívá na mé rozhovory z tehdejší doby, kdy jsem i mediálně kritizován, proč odstupuji od úvahy zavést elektronické náramky a proč řeším a hledám jinou variantu. Takže já jsem žádné dvě miliardy touto formou utratit nechtěl. A platí teze, kterou tu řekla paní ministryně. Ta technika se tak rychle vyvíjí, zdokonaluje a hlavně zlevňuje, že tehdejší cenové relace nelze vůbec brát na dnešní dobu. Tam jsou opravdu, řekněme, i o několikanásobek jiné ceny, než byly před několika lety, kdy se o tom vedla obecná akademická debata. Děkuji. (Potlesk zpráva a částečně středu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP