(18.10 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Je dobře, že po mně bude vystupovat pan náměstek Štern. Protože já se omlouvám, ale z mého pohledu diskuse, ať už je zprava, zleva, ze středu, zezadu vůči němu není úplně korektní. Já pana náměstka neznám. Několikrát jsem se vyjádřil v médiích na základě stanoviska paní profesorky Válkové, která nás informovala na klubu o tomto postupu a několikrát to zopakovala do médií. A tam je to normálnímu člověku naprosto jasné.

Já jsem dneska položil ráno v rádiu otázku panu ministru Dienstbierovi, jestli by spolupracoval se svým náměstkem, který na něho učiní trestní oznámení a vzápětí o tom informuje novináře, nebo pan premiér nebo kterýkoliv jiný ministr nebo ředitel firmy. Já bych ho vyrazil v první minutě po tom, co mi to jako řediteli firmy udělal. A já jsem za dvacet let firem řídil poměrně hodně, za třicet let. A nestalo se mi to ani jednou! Ale tato diskuse je vůči panu náměstkovi nekorektní. Nepokračujme v ní, prosím. A argumenty, které byly uvedeny třeba ze strany pana ministra Dienstbiera, že mlčenlivost, porušení a tak dále... Je potřeba, přátelé, si ty dokumenty přečíst řádně. Moc o to prosím. Než se někde vyjadřujeme, čtěme si to. Paní profesorka Válková tady přečetla, co bylo v tomto poptávkovém řízení napsáno, podepsáno a tak dále. Nebylo to žádné výběrové řízení, byla to příprava na toto výběrové řízení.

Ale hlavní sdělení z mé strany spočívá v tom, a proto jsme dali podporu naší ministryni, někteří z vás si vzpomenete historicky zpátky, že tady bylo několik různých kauz. Jenom tak namátkově si vzpomínám: padáky, migy, iveca, OKD, pandury, tatry, binga, casy, promopra. A debata, když se tyto kauzy řešily, byla zajímavá v tom, že někteří ministři říkali: "No, my o tom nic nevíme. To naši podřízení." A toto chceme změnit! To je všechno! Je to jednoduché jako facka. A když se podíváme na vývoj náramků, tak v roce 2011 pan ministr Pospíšil, který před chvilkou odešel, uvažoval o částce 2 mld. korun na deset let. Buďme objektivní. Ať to není zavádějící argument. A dneska se hovoří o částce poloviční. Tak prosím buďme k sobě vzájemně korektní a používejme ověřené údaje. To je všechno. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Dostáváme se zpátky k rozpravě, která je připravena. Před řádně přihlášenou poslankyní Bebarovou a poslancem Kortem pan Štern. Prosím, pane exnáměstku, máte slovo. (Poslanci ANO odcházejí ze sálu.) Můžete mluvit, pane magistře.

 

Pan Pavel Štern Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozvání na toto zasedání, abych tady mohl vysvětlit svůj postoj nebo důvody pro své konání a pro své rozhodnutí. Omlouvám se, možná budu malinko chronologický, protože věci je potřeba chronologicky popsat.

Co se týká projektu elektronického monitoringu, tak tento projekt, jak tady už bylo řečeno, byl schválen na poradě vedení paní ministryně 10. března letošního roku. Byl schválen záměr, koncepce, která spočívala v tom, že jednak realizátorem budoucí veřejné zakázky bude Probační a mediační služba. Vzhledem k tomu, že Probační a mediační služba má být i uživatelem zařízení, a i s ohledem na to, že Probační a mediační služba má s tímto systémem největší zkušenosti včetně realizovaného experimentu v roce 2012, byl schválen přesný časový harmonogram celého projektu včetně samozřejmě tady diskutovaného průzkumu trhu. V rámci této porady bylo schváleno i to, že bude zřízena pracovní skupina v rámci Probační a mediační služby. Pracovní skupina bude doplněna o pracovníky Ministerstva spravedlnosti. Náměstek pro vězeňství a trestní politiku jako gesční náměstek bude nad celým projektem vykonávat dohled, bude samozřejmě komunikovat a koordinovat případné další činnosti pracovní skupiny. Na poradě vedení v každém zápise byla informace o projektu, jak probíhá časový harmonogram. Stručně řečeno, byla nastavena jasná pravidla, jakým způsobem bude probíhat příprava projektu, příprava podmínek pro zadávací řízení, všechny následné další kroky. Podle harmonogramu se postupovalo naprosto přesně. Byla sestavena pracovní skupina. Byla doplněna o tři zástupce Ministerstva spravedlnosti, poradce paní ministryně, auditora Ing. Viktoru, aby tam byl někdo hodně blízký paní ministryni právě z důvodu transparentnosti. Byl tam zástupce IT odboru a byla tam delegována posléze i vedoucí oddělení veřejných zakázek na Ministerstvu spravedlnosti.

Co se týká průzkumu trhu. Jak nepochybně všichni dobře víte, pokud se připravuje veřejná zakázka, je potřeba stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota musí být stanovena nějakým kvalifikovaným způsobem, jako je například průzkum trhu. V případě elektronického monitorovacího systému není možné průzkum trhu například udělat po internetu, protože žádná ze společností, které tyto produkty dodávají či vyrábějí, žádné takové informace na internetu nezveřejňuje. Je to předmětem obchodního tajemství.

Rád bych informoval, že v loňském roce, v lednu 2013, když se připravovala předešlá veřejná zakázka na elektronický monitoring, která byla ze známých důvodů kvůli amnestii posléze zrušena pro riziko předraženosti, tak v lednu se uskutečnil seminář, který organizovala Probační a mediační služba společně s Ministerstvem spravedlnosti, kam byli pozváni zástupci potenciálních dodavatelů. Bylo tam přibližně patnáct nebo šestnáct zástupců různých firem. Když tam padl dotaz, jestli by mohli dotyční zástupci dát aspoň informaci o ceně nabízeného zboží nebo služby, nikdo nic neřekl. Samozřejmě z pochopitelných důvodů, že nechtěli před konkurencí cokoliv prozrazovat. Proto průzkum trhu musel být proveden formou otevřeného průzkumu trhu, kdy Probační a mediační služba v podstatě sepsala předmět zakázky, to znamená seznámila potenciální dodavatele s tím, co bude předmětem zadávacího řízení a co se bude konkrétně soutěžit. Připomínám, že v rámci schváleného konceptu bylo schváleno, že se bude jednat o pronájem, že se bude jednat o počet 400 až 800 monitorovacích zařízení. To vzniklo na základě vyhodnocení celé situace po předešlém tendru, na základě kvalifikovaného odhadu, který provedla Probační a mediační služba, co se týká ukladatelnosti trestu domácího vězení nebo opatření domácího vězení v rámci podmíněného propuštění. Současně byla, to se uskutečnilo na podzim loňského roku, provedena anketa mezi všemi trestními soudci, jak budou využívat trest domácího vězení, pokud bude zaveden elektronický monitoring. Na základě těchto kvalifikovaných údajů byla stanovena ta potřeba, což je klíčová věc u veřejné zakázky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP