(17.50 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl pana poslance Hájka ujistit, že ač jsem politik drahná léta, nikdy jsem se nevzdal svých občanských práv a cítím se být také občanem tohoto státu. Ale to není ten důvod, proč jsem chtěl vystoupit.

Chtěl jsem především paní ministryni poděkovat, jakkoli mně její obsáhlý projev nepřesvědčil a neodpověděl mi na pochybnosti, kvůli kterým je bod zařazen, tak se mu zcela jistě věnovala s velkou podrobností a energií a já za to děkuji.

Chtěl bych ale upozornit na to, na co upozornili již někteří mí předřečníci. Ten bod se jmenuje Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti. Nevím, jak naši kolegové, ale já se skutečně necítím být způsobilý k tomu, abych teď pískal, jestli tendr byl hodně průhledný nebo málo průhledný nebo jak průhledný, koneckonců, tomu se bude věnovat ÚOHS, popř. padlo i podání na orgány činné v trestním řízení. Budou se tím zabývat i orgány činné v trestním řízení. Ale to, co nás znepokojuje a proč jsme skutečně chtěli bod zařadit, je otázka, jak odborně a s jakou personální kompetencí je ministerstvo řízeno, pokud tam následuje skandál za skandálem.

Já, paní ministryně, počkám, až si to vyříkáte s panem předsedou Faltýnkem. Já se snažím vás víceméně oslovit, takže vás nebudu rušit ve vašem soukromém rozhovoru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě mohu požádat, aby jednotliví kolegové zasedli na svá místa, případně diskuse, které se netýkají tématu, přenesli do předsálí, a jakmile bude klid, můžete, pane předsedo, pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ještě jednou tedy. Je to vážná pochybnost, s jakou odborností a zejména s jakou personální kompetencí je ministerstvo, velmi důležité ministerstvo, řízeno, pokud tam dochází, v podstatě neustále, k jednotlivým skandálům ve vztahu mezi vámi a vašimi nejbližšími spolupracovníky. Říkám to s přihlédnutím k faktu, že za výběr svých spolupracovníků samozřejmě nese plnou politickou odpovědnost ministr sám. Ano, pan generální ředitel byl ve služebním poměru a řekněme, že jste ho, paní ministryně, zdědila. Ale nově příchozí náměstky jste si vybrala sama, vy jste se rozhodla o jejich jmenování, také jste je jmenovala, a vy jste si sestavila tým, se kterým jste přesvědčovala nás, Poslaneckou sněmovnu, když jste žádala o důvěru, že tento tým bude schopen kompetentně Ministerstvo spravedlnosti řídit. Prosím pěkně, neobstojí námitka, že ten či onen náměstek je nominant té či oné koaliční strany. K tomu může být přihlédnuto, ale to nezbavuje ministra odpovědnosti za to, že si toho člověka vybral a že se o něm rozhodl.

Dovolím si předložit příklad z vlastní praxe. V roce 2010 jakýsi knecht, tuším, že se jmenoval Wagenknecht, přesvědčil Víta Bártu, aby ho nominoval na Ministerstvo financí jako mého náměstka nominovaného za Věci veřejné. Já jsem po prostudování vlastností tohoto člověka odmítl s tím, že si nenechám rozvrátit ministerstvo, nikdo na světě mě nedonutil, abych ho jmenoval, byť to byl oficiální nominant Věcí veřejných. Že čtyři roky poté přesvědčil pana ministra Babiše a do funkce ho jmenoval pan ministr Babiš, to je prostě odpovědnost pana ministra Babiše a jeho plné právo, ale nikdo mu to nemohl nařídit, zrovna tak jako nikdo nemohl nařídit mně, abych ho jmenoval, a zrovna tak jako nikdo, paní ministryně, nemohl nařídit vám, abyste jmenovala Hanu Marvanovou, pana magistra Šterna či kohokoli jiného. Jestliže dnes říkáte, že jste si vybrala lidi, se kterými nejste schopna spolupráce, no tak je to prostě naprosto zásadní selhání řídícího pracovníka v personální kompetenci, která je klíčová.

Víte, náměstek ministryně spravedlnosti, který jde podat na Policii České republiky udání na svou ministryně spravedlnosti, to je, přiznávám, silná káva i na mě, velmi starého a otrlého pamětníka. Napadají mě pouze tři možnosti: buď jste se skutečně dopustila něčeho tak zásadního, že ten krok byl nezbytný, nebo je náměstek nepříčetný, nebo je to nějaké strašlivé nedorozumění. S výjimkou případu vzniku varianty, že náměstek je nepříčetný, zbylé dvě varianty jsou vaše plná odpovědnost, paní ministryně. Vznikne-li takovéhle nedorozumění, nehledě na to, že není vyloučeno, že jste se tedy opravdu něčeho dopustila, pak je to prostě selhání řídícího pracovníka. Opakované selhání řídícího pracovníka v personální oblasti. A my se nutně chceme ptát, jak k tomu mohlo dojít. Na základě čeho jste rozhodovala, když jste si vybírala lidi, se kterými jste chtěla sestavit funkční tým, abyste se s nimi následně rozcházela za takto dramatických okolností? A kdo bude příště? A co se stane příště? Jak bude ministerstvo vypadat, vypadá-li takhle čtyři měsíce, co neustále sledujeme jeden průšvih za druhým na Ministerstvu spravedlnosti? To je to, co nás znepokojuje. Ne jestli začala porada o čtvrt hodiny později, nebo ne.

Já bych chtěl poděkovat, tak jako jsem poděkoval vám za vaše vystoupení, i panu magistru Šternovi, že přišel, protože nás to opravdu znepokojuje a velmi bychom si přáli, aby nám sdělil svůj pohled insidera na věc, a myslím, že nám to velmi pomůže v onom obraze, jak ministerstvo bylo řízeno. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09. Samozřejmě musí pan kolega Štern počkat, protože mám ještě jiné přihlášky. Mám tři faktické přihlášky, v tuto chvíli pana poslance Blažka, pana poslance Štětiny a pana poslance Zlatušky, pak přednostní právo pana kolegy Faltýnka, pak je přihlášen pan Štern. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Hájkovi. Shodnout se na tom, co je politika, není tak úplně jednoduché. Můžeme se tady mlátit na srdce, na rozum a já nevím kde. Ale já jsem ve svém projevu přece řekl jednoznačně, co v politice být nemá, nemá být její součástí, a bohužel i dlouhodobě je, a to je zneužívání trestního práva v politických soubojích. To znamená, dám trestní oznámení, dám to novinářům a ten člověk je okamžitě, jak by řekli na Ostravsku, podezřelý, to je tam velmi časté slovo. To druhé, co velmi nemám rád, jsou mediální kampaně. Když se prostě použijí média cíleně pro to, aby se něco či někdo očernil.

Pokud jste to nepochopil, vaším prostřednictvím, pane předsedající, tak jsem se mimochodem zastal vaší ministryně, se kterou se budu hádat o spoustě věcí. Jestli někdy odejde, ať odejde jinak než těmito hnusnými metodami! To je vše. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A protože se blíží 18. hodina, ještě před kolegou Štětinou přečtu omluvy, abych dostál svým povinnostem. Od 18 hodin se omlouvá paní Věra Kovářová, dále pan poslanec Běhounek z důvodu jednání Senátu a pan poslanec Podivínský od 18.30.

Nyní tedy pan kolega Štětina k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Děkuji, vážený pane místopředsedo, za slovo. Vážené dámy a pánové, já jsem dlouho zvažoval, jestli mám vystoupit, nebo nemám vystoupit, ale padlo zde mnoho slov, některá mohu považovat za urážku. Bylo zde řečeno něco o nějakém panu knechtovi Wagenknechtovi a podobné věci. Já jsem si samozřejmě některé takovéto urážky zažil na vlastní kůži v minulé Sněmovně, protože jsme byli nazýváni slizem, chucpem a já nevím čím ještě vším ostatním. Ale to není to podstatné.

Zaujaly mě dvě věci. Za prvé, kdo za to může, a druhá věc - odbornost.

Začnu o odbornosti. Jestli tedy člověk, který je akademicky erudován a má titul profesora a navíc si ještě dovolil otevřít kauzu v Plzni, kde jsme vyráběli skutečné odborníky za pár měsíců, tak jestli tento člověk není odborníkem, tak kdo by to už měl být? Asi to nebylo schválené některými, kdo se právě na tom, v jakém stavu jsme, podíleli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP