(17.30 hodin)
(pokračuje Válková)

Děkuji za pozornost. Jsem vám k dispozici.

Závěrem mi dovolte jenom jedno povzdechnutí. Představovala jsem si jednání ve Sněmovně trošku jinak a rozhodně jsem nechtěla dávat svými činy podnět k tomu, abyste se museli zabývat resortem spravedlnosti. To, co se stalo teď v posledních 48 hodinách, to jsem skutečně ani předvídat nemohla a nemohla jsem tomu ani předejít. Za ostatní věci beru plně svou odpovědnost, ale proto jsem se také trochu bránila žlutým kartám, protože ani do budoucna nemůžu zajistit, že nějaký člověk, který bude mít potřebu se zviditelnit nebo z jakékoli jiné příčiny nezajde na protikorupční policii, neoznačí nějaký můj běžný pracovní postup za nestandardní a nezavolá potom médiím, která se této tematiky velice ráda ujmou. Za to samozřejmě žádnou garanci dát nemohu.

Děkuji za trpělivost s dlouhým projevem. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Heleně Válkové a budeme pokračovat v diskusi. Podle toho, jak se divám na displej, máme dvě faktické poznámky. Nejdřív pan poslanec Martin Novotný s faktickou poznámkou a připraví se pan kolega Zlatuška. Poté s přednostním právem pan předseda Kalousek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, pane předsedající, já naprosto věcně a nepoliticky vás v uvozovkách obohatím, ty, kteří jste nikdy se nepodíleli na vypisování veřejných zakázek, o jednu takovou, myslím si, že celkem zdravým rozumem pochopitelnou zkušenost.

Když vypisujete veřejné zakázky v oblasti, na které máte odborníky na svém úřadě nebo které jsou běžně známé, tak zkrátka cenu a strukturu té zakázky nějakým způsobem odhadnete. Ve chvíli, kdy je to oblast, která je běžnému životu vzdálená, tak se občas dělá průzkum trhu. Což je ovšem věc snad nejcitlivější možná vůbec. Ona je to taková věc, která je velmi podobná tomu, jako když některé obálky otevřete, nejdřív si přečtete, co je v nich napsáno, a potom třeba umožníte někomu jinému reagovat cenou. Ty firmy jsou ochotny se účastnit jakéhokoli takového průzkumu trhu, v němž prozrazují svoje údaje - mají-li být relevantní, tak je musí prozradit pravdivě -, jenom skutečně za podmínky docela zásadního utajení obsahu. Jestli tuto věc někdo nepochopil a jestli v připravovaném tendru tohle bylo právně ošetřeno, tak si dovedu představit, že to mohla být docela citlivá věc. Zkrátka nikdo nechce sdělit předem, že firma x nabízí něco za nějakou cenu, protože firma x se potom chce zúčastnit skutečného tendru, a ne jenom toho průzkumu trhu.

Jestli to bylo toto, tak mně přijde to, že z toho vznikla taková aféra, naprosto směšné, až skoro neuvěřitelné. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému i za dodržení času. Další faktická poznámka je pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Pane předsedající, dámy a pánové, liším se v pohledu na tu věc s tím, co bylo právě řečeno, a vidím to přesně naopak. V okamžiku, kdy se připravuje takováto zakázka, tak při té přípravě veškeré údaje musejí být transparentně viditelné. Dovedu si představit, že se tají z toho důvodu, aby je několik zasvěcených prodalo zájemcům takovým způsobem, aby finálně nebyla dosažena nejvýhodnější cena. V okamžiku, kdy dělám průzkum trhu u firem, které mi sdělují rozumné údaje, které jsou realisticky zaměřené, tady takováto firma mi nenabídne v reálném výběrovém řízení nižší cenu, protože už mi ji stanovila na začátku. Nemám důvod takovou věc tajit a ani ta firma se nemá důvod tajit v okamžiku, kdy chce skutečně vstupovat do soutěže jako takové.

Jediný důvod z toho, co zde bylo řečeno, u náměstka Šterna, proč by chtěl tajit tyto údaje, bych dokázal pochopit. Neříkám, že to takto muselo být, mohlo to být zcela iracionální jednání, ale pokud to bylo racionální jednání, tak si dovedu představit, že v okamžiku, kdy měl v úmyslu někomu ty údaje dát pod rukou takovým způsobem, aby se domluvil s uchazeči a ovlivnil konkurs, výběrové řízení, tak že měl zájem na tom ty údaje tajit. V okamžiku, kdy to z něj bylo dostáno ven, tak udělal preventivní krok a zatvářil se, že jde na protikorupční policii.

Srovnávat pana Šterna s panem Michálkem, jak tady udělal před chvílí pan poslanec Blažek, to se mi zdá velice přitažené za vlasy. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Zlatuškovi. Ještě před kolegou předsedou klubu TOP 09 s faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura, který využil faktické poznámky. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vím, že bych to neměl říkat kolegům poslancům, ale přijde mi úsměvné od pana poslance Zlatušky, že předtím, než pan Štern vystoupí, už polemizuje s tím, co prý asi řekne. To je taková úžasná metoda. Ještě pan Štern nevystoupil a vy už víte, co by říct měl, co by říct neměl, čemu byste věřil, čemu byste nevěřil.

Ale my nedebatujeme o jedné zakázce. Já vím, že paní ministryně se snaží odvést pozornost, a už nám chybělo jenom to, kdo co měl oblečené na interní poradě, abychom to věděli. Ten bod se jmenuje situace na ministerstvu spravedlnosti, a ne o tom, kdo jak udělal poptávkové řízení v jednom. Já vím, že vám to vyhovuje, abychom se tady 28 minut poslouchali, kdo komu volal, že paní ministryně obětavě i o víkendu přemýšlela, jak to bude řešit. Pak že si tykali ve vedení ministerstva. Proč ne, ale to je fakt věc, která nás nezajímá. Ty zůstaň venku, my už budeme bez tebe, a ty prosím tě, co to vlastně říkáš. (Smích v sále.) To já nevím, jestli je toto. Vy jste tak hrozně tleskali. Já nechci být v přímém přenosu ani v rekonstrukci účastníkem interní porady vedení Ministerstva spravedlnosti. O tom ten bod není. Vím, že se snažíte odvést pozornost, ale já vás ubezpečuji, že my se nenecháme zmást a nebudeme se ptát dodatečně, kdo tam ještě byl, jestli byla docházka na interních poradách, co kdo řekl, jak vypadal, kdo měl dobrou náladu a kdo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Stanjurovi. Pan poslanec Zlatuška ještě s faktickou poznámkou. Poté ještě eviduji další faktické poznámky. Pan kolega Chalupa s řádnou přihláškou - rozumím tomu? S faktickou také. Pan poslanec Zlatuška.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Poprosil bych, pane předsedající, kdybyste řekl panu Stanjurovi, že zde nehodlám zůstat a poslouchat pana Šterna. Mně stačí srovnání, které mám z médií, z toho, co udělal pan Michálek a co udělal pan Štern, a reagoval jsem ve své poznámce pouze na to, co říkal pan poslanec Blažek. Jinak zastávám trvale názor, že veřejné zakázky se mají připravovat v domech, které jsou ze skla a je do nich vidět na každou drobnost v té přípravě. To, co nemá být vidět, jsou firmy, které připravují své nabídky. Ale tam, kde veřejná instituce chystá poptávku v zájmu toho, aby získala nejvhodnější cenu a chovala se nejúsporněji z hlediska státního rozpočtu a z hlediska toho, kolik veřejná sféra získá užitku za vynaložené peníze, tam to má být zcela průhledné a žádné tady takovéhle utajování nemá místo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Schwarz s faktickou poznámkou, potom paní ministryně Válková, a pak tedy přednostní právo pana (připomínka v sále) - ale ten je přihlášen, paní kolegyně, prosím, abyste na mě nekřičela. Mám pana Šterna poznamenaného s tím, že je v řádně přihlášených. Mám teď faktické poznámky a přednostní práva. Prosím, pane poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Já se na rozdíl od kolegy domnívám, že tady debatujeme a debatujeme o tom, jak tento stát nakládá s penězi daňových poplatníků. To, co tady řekl můj kolega Zlatuška o tom, že veřejné zakázky mají být v barácích ze skla, to platí. Je to transparentní. A moc by mě zajímalo, kdo dal do té přípravy, do toho průzkumu to, že ty věci z toho průzkumu trhu budou utajené. Vůbec nechápu, z jakého důvodu to bylo provedeno.

Tady včera padlo, někdo tady říkal, proč jsme byli zvoleni. My jsme byli zvoleni, my, co tady sedíme před vámi, jsme byli zvoleni právě proto, abychom hájili práva daňových poplatníků, a toto je jedna z věcí, proč tady sedíme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP