(17.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Pak se chci zeptat, jestli pan premiér ví o tom, že paní ministryně zrušila, respektive pan Ondrášek coby vykonavatel zrušil v pátek 13. června celý právní odbor a rovněž oddělení majetkové a finanční kontroly, které bylo součástí odboru kontroly. A od 1. 7. tedy má být generální ředitelství v rozporu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži - nebude se moci vyjadřovat k žádnému připomínkovému řízení, k návrhům právních předpisů, dalších materiálů předkládaných vládě a Parlamentu nebo i projednávaných v této Sněmovně. Tak se chci zeptat, jestli pan premiér o tom ví a co nám k tomu řekne paní ministryně.

Takže prosím, aby mi bylo zodpovězeno na mé otázky, a hlásím se s faktickou do rozpravy po těch současně přihlášených, pane předsedo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Gabal, dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, já jsem chtěl poděkovat vaším prostřednictvím panu kolegovi Blažkovi, že zařadil do pražské kavárny Bezpečnostní a informační službu, která již několik let ve svých zprávách upozorňuje na justiční mafii a o kterou se lze opřít. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Protože kolegyně Marvanová tady není, tak mi dovolte jenom vás upozornit, že zastupovala vašeho bývalého spolustraníka a ministra spravedlnosti ve sporu proti státnímu zástupci Rampulovi a v rozsudku jsou konstatována závažná porušení zákona ze strany pana Rampuly.

Za třetí, patřím mezi ty, kteří v té kavárně zakládali Veřejnost proti korupci, která se myslím poměrně silně zasazovala za ozdravění české justice. Vím, že vy nad tím máváte rukou, já si myslím, že to přece jenom sehrálo pozitivní roli.

A moje poslední poznámka, a protože pracuji i s některými kolegy z ANO ve vyšetřovací komisi Opencard, velmi rád vás pozvu, přijďte si to někdy poslechnout, abyste si tam o té justici udělal ještě jiný obraz, než je obraz z ministerstva.

A moje poslední poznámka, protože pana Šterna znám, myslím si, že není důvod nedat mu právo vystoupit a vysvětlit svoje jednání. Já jsem několikrát podržel paní ministryni při hlasování ve výboru pro bezpečnost, aby nebyla šikanována, tak teď bych rád dal hlas i jejímu oponentovi, ať slyšíme jeho názor.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktická poznámka, pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Stručná reakce na hluché a současně mistry slov. Nikdo tady neřekl, že justice je ve vynikajícím stavu a že tam není potřeba něco dělat. Já jsem pouze říkal, že nevěřím tomu - a nezaznělo jediné jméno -, že vznikaly nějaké organizované tlaky v justici, u exekutorů, u advokátů, aby odešla paní Marvanová. Nedávejte mi do úst ani žádné Rampuly a nevím koho. Já tady nehájím tyhle věci. Neřekl jsem, že justice je ve vynikajícím stavu a není tam co zlepšovat. Ale prosím vás, poslouchejme se. Já jenom nevěřím tomu, že Hana Marvanová stála za to, co všude pod obrovskou mediální odezvou vykládala, že se seskupují nějaké temné síly a chtějí ji vyhnat. To je všechno. Tak mi prosím vás opravdu nevkládejte, já to tady budu říkat třeba tisíckrát, to mě málo znáte, něco, co jsem vůbec neřekl!

Do komise pro Opencard se klidně přijdu podívat, ale to už souvisí s tím, co jsem neřekl. Takže prosím vás, reagujme na sebe a ne na nějaké věci, které jste četli bohužel asi v novinách.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další dvě minuty- pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Chtěl bych trochu říct panu kolegovi Blažkovi, aby se mi nenavážel do Trautenberka. To je skoro čestný občan města Trutnova, takže jako příklad jsem to nebral jako zrovna to, co by mě pobavilo.

Nicméně jsem se chtěl zeptat na něco jiného pana premiéra. Protože mi připadá úplně neuvěřitelné, že náměstek jde žalovat na protikorupční policii na vlastní ministryni. A protože ten náměstek je nominant sociální demokracie, tak by mě zajímalo, jestli byl ještě někde jinde předtím, než šel na tu policii. Jestli mluvil s ním nebo s někým ze sociální demokracie.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to byla... pane poslanče, řádně, nebo fakticky? Fakticky. Prosím pan poslanec Chalupa, faktická poznámka.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jenom ve stručnosti k tomu, co se tady říká. Za tu dobu, co jsem poslanec, si všímám jednoho trendu. Státní úředníci, i vysocí státní úředníci, kteří jsou potom následně hájeni ve výborech, když se ty věci projednávají, místo toho, aby si své personální a služební věci řešili s nadřízeným, tak se stává pravidlem, že začnou komunikovat s médii. Vytvářejí si jakýsi obraz mučedníků, a tím v podstatě celý ten problém, který je v podstatě jenom personální a je věcí toho ministra nebo člověka, který za ten úřad nebo subjekt zodpovídá, tak ho dostává do situace, kdy i politicky se ta věc potom dostává do úplně jiné polohy, a my tady potom řešíme věci, které jsou v podstatě věcí toho ministra! Jak je možné říct, že pan ministr nezodpovídá za věci, které se týkají vydávání peněz daňových poplatníků, tedy nás všech? Já si připadám prostě jak v blázinci, promiňte. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Blažka.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Jenom stručná reakce. Já teď použiji to, co jsem já neříkal dopoledne, ale jenom to zopakuju, říkal to myslím pan kolega Kalousek. Tuto tradici zahájil jistý pan Michálek. To tak prostě je. Ten dokonce nahrál svého nadřízeného, pak ho neúspěšně, protože žádné trestní stíhání se nekonalo... Média sehrála, co sehrála, a dneska je z něho senátor jenom díky tomu, že udělal právě to, co vy správně kritizujete. A možná některý, paní ministryně, z vašich náměstků si taky zakandiduje. Protože teď má pověst toho protikorupčníka a hlasy si vydělá na vás.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní má slovo paní ministryně spravedlnosti. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, chtěla jsem vystoupit a k přímé výzvě svého předchůdce, bývalého ministra spravedlnosti pana doktora Blažka, to učiním ještě raději.

Nestojím zde proto, abych se vám obhajovala. Stojím zde proto, abych vysvětlila své kroky, které mě vedly jednak k odvolání náměstka pro problematiku trestní politiky, do které spadá i problematika vězeňství a logicky i elektronických náramků jako projektu, který byl svěřen organizační složce, kterou řídí a dohlíží nad její činností Ministerstvo spravedlnosti. Jednak bych zde ráda vysvětlila, jaká je situace v současné době na Ministerstvu spravedlnosti.

K bodu 1. Náměstka Šterna jsem odvolala, ač jsem ještě v pondělí dopoledne tento záměr nejenže neměla, ale kdyby se mě na to kdokoliv z vás zeptal, tak bych popřela tuto možnost jako absurdní. Ale těch absurdit bylo více. Já jsem v posledních zhruba 14 dnech, možná že to jsou tři neděle, já jsem to rekapitulovala, zabývala projektem elektronických náramků na úrovni porad, které probíhaly a kde jedním z bodů byla i situace, informace o řešení projektu. Až do dnešního dne, nebo do včerejška, kdy jsem zastavila tento projekt, neexistoval zpracovaný projekt elektronických monitorovacích systémů, které by měly řešit problematiku domácího vězení lepším a modernějším způsobem než nyní, tzn. dohledem probačních úředníků. Existoval pouze koncept, koncepce, rámcová koncepce, říkejme tomu přípravný nástin, jak by takový projekt mohl vypadat, který byl v březnu tohoto roku na poradě, kterou jsem vedla, schválen a který byl závazný jedině a pouze pro ty, kteří připravovali skutečný projekt, který měl být předložený do 30. 6. To už byl termín, který se postupně odsouval, protože ty práce nebyly úplně tak rychlé, jak jsme předpokládali, nicméně se jednalo o řády dnů, nikoliv týdnů. Takže nakonec já jsem vždycky souhlasila s tím, že je lepší mít dobře připravený projekt. A to není teď předmětem mé kritiky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP