(16.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane premiére. Mám zde přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 pana kolegy Kalouska s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, není to sice příliš obvyklé, ale domnívám se, že bychom se tou situací měli zabývat se vší vážností a vyslechnout všechny relevantní informace, a proto si dovoluji Sněmovně navrhnout a požádat o její souhlas, aby umožnila vystoupit v rámci rozpravy bývalému náměstku Šternovi a seznámit nás s motivem, který ho vedl k tak bezprecedentnímu činu ze strany státního úředníka.

Dávám tedy procedurální návrh, aby Sněmovna souhlasila s vystoupením náměstka Šterna, samozřejmě bývalého náměstka Šterna. Samozřejmě, že by to chvíli trvalo, protože bychom ho museli předvolat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, ten nechám hlasovat bez rozpravy. Předpokládám, že pan kolega Kalousek se odvolává na § 52 jednacího řádu, který ve svém odstavci 3 říká, že schůze Sněmovny se mohou zúčastnit i další osoby, projeví-li s tím Sněmovna souhlas, a předsedající mu může udělit slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Ano, přesně na tento paragraf a tento odstavec jsem se odvolával.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, takže já bych nechal hlasovat. Ano, odhlásím vás všechny, prosím vás o novou registraci...

 

Vzhledem k tomu, že kvorum se již ustálilo, tak bych nechal hlasovat o procedurálním návrhu, který přednesl pan poslanec Kalousek, to znamená, že Poslanecká sněmovna podle § 52 odst. 3 souhlasí s účastí bývalého náměstka ministryně spravedlnosti pana Šterna.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 124, přihlášeno je 145, pro 90, proti 47, tento návrh byl přijat. (Silný potlesk poslanců ODS.)

 

Samozřejmě, pokud se pan Štern dostaví do Poslanecké sněmovny, bude moci v rozpravě vystoupit.

Rozpravu v této fázi otevírám a ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Pan ministr kultury byl asi tak o půl vteřiny rychlejší než pan předseda klubu ODS, takže slovo má pan ministr kultury, po něm vystoupí pan předseda Stanjura. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, tvrzení bývalého pana náměstka Šterna, že se paní ministryně mohla dopustit podezřelé činnosti v souvislosti s veřejnou zakázkou na elektronické náramky, je mimořádně závažným obviněním, které ohrožuje stabilitu a důvěryhodnost celé naší koaliční vlády. V takové situaci dle mého názoru koalice nemůže pasivně vyčkávat výsledek policejního šetření. Nám, tedy Poslanecké sněmovně, i široké veřejnosti by měly být neprodleně předloženy důkazy, o něž se uvedená obvinění opírají. Pokud se ukáže, že podání takového oznámení mělo být jen zneužitím policie k politickým cílům, měla by se podle mého názoru sociální demokracie od takového postupu distancovat.

Jako ministr, který má určité zkušenosti ze své agendy, říkám, že pokud se náměstek dopustí takové míry neloajality, že oznámí své spory s ministrem médiím, je to hrubé porušení pracovní kázně a naprostá ztráta důvěry a odpovědí může být okamžité odvolání takového náměstka. (Bouřlivý potlesk ze středu sálu). Tak bych se zachoval já.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším přihlášeným je pan předseda klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už jsem dopoledne avizoval, že nechceme hájit nebo kritizovat právo ministryně odvolat svého náměstka. Pan náměstek díky našemu hlasování - nebo exnáměstek - tady vystoupí a bude moct i panu ministru kultury uvést, co ho vedlo k jeho nestandardnímu chování. A už v tom ranním vystoupení jsem říkal, že je to velmi nezvyklé a že musel exnáměstek vědět, že takové chování bude po zásluze odměněno, tudíž určitě to dělal s vědomím toho, že riziko odvolání nebo vysoká pravděpodobnost toho odvolání existuje.

Ale my bychom nechtěli, ať se zúží debata pouze na to legitimní právo ministryně vybrat, jmenovat či odvolat náměstka. My jsme jenom upozorňovali na to, že tým, který si ministryně sama vybrala, se jí rozpadl, přestože v tom vidí temné reje opozice, tak nevím, jestli si myslíte, že buď vaší bývalou první náměstkyni, nebo vašeho bývalého náměstka úkolovala opozice? To je opravdu směšné.

Mě zaujala v tom čtyřměsíčním působení paní ministryně ta její snaha ovládnout státní zastupitelství. Jsou to takové nenápadné věty, kterými jsme zásobováni celou dobu. Od toho, že píše nejvyššímu státnímu zástupci, aby věnoval více pozornosti mediálně známým případům. Vůbec tomu nerozumím. Naposled v České televizi v diskuzním pořadu paní ministryně řekla, že by chtěla mít přístup k živým svazkům a k probíhajícímu vyšetřování. Tomu už nerozumím vůbec, a ptám se tedy pana předsedy vlády, jestli je to standardní a jestli je to politika vlády, nebo pouze snaha ministryně Válkové. To mi přijde mnohem závažnější v té debatě - snaha ministra spravedlnosti či ministryně spravedlnosti zasahovat do živých svazků a do probíhajících případů - než to, zda měla, či neměla právo odvolat náměstka. No určitě měla. O tom by ta dnešní debata mohla být, ale být nemusela. Není to ten hlavní problém.

A postupně budeme ukazovat na další problematické kroky a problematické výroky, které se týkají resortu Ministerstva spravedlnosti. Celou dobu posloucháme, že se připravuje nový zákon o státním zastupitelství. Tak se ptám - jak se v tom návrhu projeví tyto snahy ministryně spravedlnosti? Za prvé, že bude vybírat mediálně zajímavé kauzy a bude zpovídat vrcholné představitele soustavy státního zastupitelství, proč se jim nevěnují? A oni pak musí odpovídat. Myslím, že ten spor byl poměrně ostrý, pokud si na něj vzpomenete, sice veden ve zdvořilém, já bych řekl právnickém duchu, ale velmi ostrý. A byl tam velmi ostrý distanc od nejvyššího státního zástupce a ostatních funkcionářů, že na to paní ministryně prostě nemá nárok. A že to vyšetřování probíhá zcela standardně a není třeba, aby chodili reportovat o nějaké kauze, o které se paní ministryně, že si ji přečetla v novinách, že by chtěla vědět nějaké bližší výsledky. A jak se bude případně návrh novely nebo nového zákona o státním zastupitelství vyrovnávat s tou snahou paní ministryně, kterou deklarovala v přímém přenosu, bez opozice, nikdo ji k tomu nenutil, nikdo jí to nepodsouval, že chce mít možnost zasahovat do živých kauz.

To si myslím, že jsou velmi důležité otázky, a rád bych slyšel odpověď nejdřív od pana ministerského předsedy, zda je to politika vlády, anebo pouze politika ministryně Válkové. A pak od samotné paní ministryně - jak to vlastně myslí? Jak si to vlastně představuje? Kdo bude vybírat ty zajímavé kauzy? A jak ona bude zasahovat do těch probíhajících kauz? Jakým způsobem?

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, já ještě tedy - protože jsme neurčili zpravodaje pro tento bod, tak podle zažitého zvyku by to měl být první vystupující - a tím byl pan ministr kultury. Tak, pokud by se pan ministr kultury mohl v roli poslance ujmout zpravodajování, myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Děkuji, pane ministře.

Nyní je přihlášen pan poslanec Blažek.***
Přihlásit/registrovat se do ISP