(15.10 hodin)
(pokračuje Hudeček)

Já si myslím, že jednodušší řešení nalézt nelze, a pokud platí tady tento první zákon, nejsou zatím... tento záměr a nejsou za tím schovány jakékoliv postranní úmysly, pak prosím o schválení a úspěšné projednání tady této jedné změny, a následně to martyrium změny tří jiných zákonů odpadá pod stůl.

Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu primátorovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil se svou zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 164, návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatelé návrhu zákona v podstatě duplikují sněmovní tisk 124, který byl projednáván na minulé schůzi a nyní se nachází ve výborech. Oba dva sněmovní tisky totiž řeší jednu a tu samou věc, a to aby se z Prahy stal jeden volební obvod. V současné době totiž existuje podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí možnost vytvořit více volebních obvodů, a to 85 dnů přede dnem konání voleb. V Praze byla tato možnost využita několikrát, protože do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, a to i přesto, že Praha je vedena jako vyšší územně samosprávný celek a má stejné funkce jako kraj. Zde tedy dochází k určitému rozporu, kdy je Praha vyšší územně samosprávný celek a zároveň obec, protože je voleno do Zastupitelstva hlavního města Prahy jako do obecních zastupitelstev. Z tohoto důvodu se v letech 1998, 2002 a naposledy v roce 2010 tamní zastupitelstvo rozhodlo rozdělit Prahu na několik volebních obvodů. Zejména poslední rozdělení v roce 2010 bylo veřejností vnímáno velice negativně a jako účelové. Díky vytvoření volebních obvodů totiž došlo k tomu, že byl zásadně ovlivněn volební výsledek stran, které sice překročily pětiprocentní uzavírací klauzuli, ale na mandát nakonec nedosáhly. Z výše uvedeného je patrné, že vytváření volebních obvodů v Praze zásadním způsobem ovlivnilo výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Předkladatelé návrhu zákona chtějí tuto praxi změnit, a to tak, aby se z hlavního města Prahy stal jeden volební obvod a byl konec spekulativnímu rozdělování Prahy, které bylo téměř vždy účelové. Pro letošní volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se samo zastupitelstvo rozhodlo, že se z Prahy stane jeden volební obvod. Návrh zákona, který zde projednáváme, chce tuto možnost Zastupitelstvu hlavního města Prahy odebrat a navždy vytvořit jeden volební obvod, aby nebyla možnost účelově vytvářet volební obvody v hlavním městě Praze.

Navrhovatelé předkládají dvě varianty řešení tohoto problému, kdy je za prvé možná změna zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, nebo za druhé změnou zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Druhou možnost řeší již zmíněný sněmovní tisk 124. Rozdíl mezi tiskem 164, který zde momentálně projednáváme, a tiskem 124 je zejména v tom, že tento tisk neřeší sjednocení voleb do krajských zastupitelstev a Zastupitelstva hlavního města Prahy. Řeší pouze ustavení jednoho volebního obvodu v rámci hlavního města. To znamená, že volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy budou stále probíhat při obecních volbách, a to přesto, že Praha je vnímána jako kraj.

Vzhledem k tomu, že se tisk 124 nachází ve výborech, navrhuji, aby i tento návrh zákona byl propuštěn k dalšímu projednávání. Ve výboru pro veřejnou správu, kam je tento tisk přikázán z organizačního výboru, poté budeme oba tisky projednávat souběžně, a věřím tomu, že nalezneme jistý kompromis.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem přihlásil pan poslanec Stanjura a poté pan poslanec Koubek, pan poslanec Svoboda a pan poslanec Adámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve chci říct, že náš klub podpoří propuštění zákona do druhého čtení. Chtěl bych, aby se ve výborech debatovalo, abychom tu exkluzivitu Prahy z toho vyndali, z toho návrhu zákona. Je docela úsměvné, když říkají - jak předkladatel, tak zpravodaj - že je účelové rozdělení. No pokud někdo rozdělí svůj volební okrsek, je to vždycky účelové. A neděje se to jenom v Praze, děje se to i v jiných městech. Je třeba říct, že to je legální, je to podle zákona. Pokud to chceme změnit, a proč ne, tak doufám, že ve výborech, to znamená ve výboru pro veřejnou správu, vznikne shoda, že se to tedy odstraní ze všech obcí. Protože pokud je to špatně v Praze, tak proč by to mělo být dobře v Olomouci, v Ostravě, v Brně, někde jinde? Pokud se řekne, že ten princip je špatně. Není to nic proti tomu návrhu, myslím, že se to dá udělat poměrně jednoduše, ten paragraf se vyhodí a nebudou tam ta dvě slovíčka nebo s předložkou tři "s výjimkou Prahy".

Já myslím, že to je všechno, a debatu o tom, jestli Praha je kraj, nebo město, bych nechal k tomu zákonu, který už v těch výborech je, ať to dneska neopakujeme. Na minulé schůzi jsme k tomu dlouze vedli debatu. Já tedy fakt závidím - nezávidím, jenom říkám, jsem překvapen, že pan zpravodaj tak autoritativně řekne, že Praha je vnímána jako kraj. No nevím kde, možná v politických stranách, když se sestavují ty kandidátky, ale v těch učebnicích vlastivědy se prostě říká, že hlavní město České republiky je Praha a ne hlavní kraj. Ale říkám, to už jsme jednou debatovali, k tomu se určitě vrátíme v druhém či třetím čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k řečnickému pultíku pana poslance Koubka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já děkuji - a vážený pane primátore - děkuji panu zpravodaji za poměrně pečlivé zhodnocení těch vlastně tří tisků, které tady máme, které jsme projednávali, pokud se nemýlím, bylo to 30. dubna. Tady ten jeden tisk 124, který byl posunut do výboru, posunut do druhého čtení a byl posunut tedy do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A chtěl jsem právě vyzvat k tomu, abychom také tento tisk posunuli do druhého čtení, a chtěl bych jenom vyjádřit vůli - na rozdíl od pana zpravodaje -, že nalezneme nikoliv kompromis, ale že na tomto předkladu nalezneme širokou shodu, protože tak jak já se bavím se starosty jednotlivých městských částí, tak jsem nenašel odpor proti tomu, že by Praha do budoucna už měla být jedním volebním celkem. Nic víc v podstatě tento tisk v tuto chvíli neřeší a na tom je nejen všeobecná shoda v rámci volených zástupců hlavního města Prahy, ale věřím, že nalezneme i širokou podporu v rámci této Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Svobodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji, paní předsedající. Zákon o hlavním městě Praze a hlavní město Praha je věc, která byla na Zastupitelstvu hlavního města Prahy velmi rozsáhle diskutována. My jsme do té diskuse šli s tím, že nám ani tak nevadí, jestli je jeden obvod, nebo obvodů 15, ale že nám vadí, že se to mění. Že byl měla zůstat nějaká jedna varianta. Finálně se Zastupitelstvo hlavního města Prahy dohodlo na tom, že by to měl být jeden celek, a takto to také zastupitelstvo rozhodlo. Myslím si, že to je rozhodnutí, které je možné diskutovat, jestli je výhodnější pro lidi mít velkou plachtu, nebo mít plachty čtyři, ale je to prostě to, co jsme chtěli, to znamená, je to jednou provždy jedna varianta, která nemůže být nikdy změněna, a ta změna nemůže být považována za účelovou.

Mám však jiný problém. Prostě když je rozdělování obvodů vnímáno jako nesprávné, když je obviňováno z toho, že může být manipulováním s volebními výsledky, proč tu možnost rozdělování obvodů odebíráme jenom Praze a necháváme ho všem ostatním? Myslím si, že to je věc, která by měla projít diskuzí této Sněmovny, protože se nám samozřejmě může stát, budeme mít Prahu jako jeden celek a jednotlivé městské části budou rozdělené v komunálních volbách. To mi připadá jako relativně velký problém. Protože potom může dojít k tomu, že rozpor mezi městskými částmi a městem jako takovým bude velmi obtížně řešitelný.

Neboli mé stanovisko jako zastupitele hlavního města Prahy a poslance je propustit do druhého čtení a otevřít diskusi nad tím, zda se takováto úprava nemá stát úpravou obecnou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP