(14.50 hodin)

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, stávající mandát pro působení České republiky ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice vyprší dnem 30. června tohoto roku. Z tohoto důvodu jsem předložil s ministrem zahraničních věcí vládě návrh na prodloužení mandátu pro naše vojáky v Mali do konce tohoto roku a vláda tento návrh 28. dubna schválila.

Pro pokračování našeho vojenského působení v Mali hovoří následující skutečnosti: Aktivně přispíváme ke stabilizaci bezpečnostní situace v oblasti Sahelu, a tím přispíváme k udržení bezpečnosti Evropy, tedy i České republiky. Výsledkem prvního mandátu výcvikové mise EU jsou čtyři vycvičené malijské prapory, každý o počtu 700 osob, 120 kvalifikovaných malijských vojenských instruktorů a kolem 50 velitelů rot. Jsou tak vytvořeny reálné předpoklady pro malijskou stranu, aby postupně přebírala výcvik vlastních jednotek. Na těchto výsledcích mají samozřejmě svůj podíl i čeští vojáci.

Naše působení v Mali přináší výsledky a je velmi kladně hodnoceno nejen v Evropské unii, ale rovněž malijským ministrem obrany a malijskou vládou. Současně je impulsem pro posilování spolupráce nejen s Francií, ale i s dalšími členskými zeměmi EU působícími v této misi. Česká republika prokazuje svým vojenským angažmá v Mali, prvním, mimochodem, v takto viditelné podobě na africkém kontinentu po roce 1989, že je schopna přispět svým dílem k posilování role Evropské unie jako globálního bezpečnostního hráče.

Návrh na prodloužení našeho vojenského působení v Mali v roce 2014 je předkládán z časových důvodů samostatně. Otázka vojenského působení v Mali po roce 2014 bude řešena v rámci návrhu celkového mandátu pro působení České republiky v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016, který bude vládě předložen v průběhu tohoto roku. Chceme početně udržet přítomnost v této misi v počtu do 50 osob. Aktuálně v misi působí 38 českých vojáků, kteří zajišťují ochranu sil a podílejí se na výcviku malijské armády.

Objem finančních prostředků související s naším působením v Mali bude do konce roku 2014 činit zhruba 72 milionů 183 tisíc korun. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu Ministerstva obrany.

Naše vojenské působení v Mali činí z České republiky plnohodnotného a respektovaného partnera v oblasti zajišťování bezpečnosti evropského prostoru. Přestože se jedná o misi, která patří k těm náročnějším, bez vojenského zapojení mimo naše hranice není možné zajistit odpovídající bezpečnost naší země.

Závěrem si dovolím uvést, že návrh na prodloužení působení Armády České republiky ve výcvikové misi EU v Mali v roce 2014 byl projednán 21. května 2014 ve výboru pro obrany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který doporučil Poslanecké sněmovně jej schválit. Návrh byl již projednán a schválen také Senátem Parlamentu České republiky, a to dne 29. května 2014.

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, žádám vás o vyslovení souhlasu s předkládaným materiálem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 193/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Igor Jakubčík a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vláda svým usnesením ze dne 28. dubna 2014 č. 310 projednala a schválila Návrh na prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014. Tento materiál vám byl doručen jako sněmovní tisk č. 193.

Výbor pro obranu se tímto materiálem zabýval na své 8. schůzi, která proběhla 21. května, a usnesení výboru pro obranu zní takto: Po odůvodnění ministrem obrany Mgr. Martinem Stropnickým, ředitelem společného operačního centra Ministerstva obrany generálmajorem Ing. Alešem Opatou, zpravodajské zprávě poslance Igora Jakubčíka a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro obranu:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem na prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014, sněmovní tisk 193, vyslovila souhlas;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

3. Oceňuje působení a výsledky Armády České republiky ve výcvikové misi EUTM v Malijské republice.

To je vše. Chtěl bych vás ještě požádat o váš souhlas tímto usnesením, s tímto materiálem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? (Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj ano.)

 

Poslanec Igor Jakubčík: Já bych si dovolil v podrobné rozpravě se přihlásit k tomuto usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Nyní se tedy oficiálně hlásím v podrobné rozpravě k tomuto usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Neregistruji žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, a tudíž podrobnou rozpravu končím. Znovu se táži pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Ano. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, paní předsedající. Ještě bych toho možná využil, aniž bych vás chtěl v nejmenším zdržovat, k několika detailům, které nemohou být možná na první pohled z té zprávy patrné.

Možná někoho překvapí, proč se angažujeme právě v Mali. Chtěl bych zdůraznit, že Mali je krom toho, že jeho území odpovídá zhruba rozloze součtu Španělska a Francie, zemí, která má nemalé nerostné bohatství, které je exploatováno zhruba třemi hlavními militantními skupinami, které lze označit v podstatě za teroristické. V zemi se kromě této výcvikové mise Evropské unie aktivně zapojuje také OSN v rámci mise MINUSMA, která je relativně velmi početná. Jedná se až o 12 tisíc vojáků. Nerostné zdroje jsou pod kontrolou, a je to ropa, je to plyn, ale jsou to i naleziště zlata, jsou pod kontrolou právě těch skupin, o kterých jsem mluvil, které financují svou činnost především obchodem s odpadky, se zbraněmi, drogami a dalšími nechvalně známými komoditami. Vyzbrojeni jsou velmi kvalitně převážně ze skladů libyjské armády, která se po svém rozpadu zcela nekontrolovatelně ve smyslu jejího vyzbrojení dostala do takových a podobných rukou. Ta ložiska mimochodem nejsou tak vzdálená od alžírských hranic, kde jsou zase, jak všichni dobře víme, jiná podstatná ložiska, jejichž ovládnutí už by bylo pro Evropu asi velice vážným problémem. Proto to není žádná jakási teoretická účast, je to skutečně účast, která má svůj smysl a význam. Ještě vedlejším jejím produktem je minimálně to, že pracujeme pod francouzským velením, což je pro nás v tomto smyslu nový partner, a vojáci tam získávají nové zkušenosti a nové dovednosti. A v neposlední řadě je významné i to, že nepatříme k těm zemím, které vnímají nějakou bezpečnostní hrozbu jen na základě své teritoriality nebo na nějakém základě své historické zkušenosti, ale že vnímáme i hrozby, které často hlásají především země jižního aliančního anebo i unijního křídla. A v tomto je naše účast v misích, řekl bych, vyvážená.

Tolik jenom k doplnění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu ministrovi a táži se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečná slova. (Zpravodaj: Ne, děkuji.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP