(12.40 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ještě jednou zopakuji. Máme navržené tři kandidáty na jedno místo v tzv. velké radě: Jana Kasalová - ANO, Václav Mencl - ODS a Václav Žák - hnutí Úsvit.

O tom, že budeme hlasovat tajným způsobem, musíme ale také hlasovat, musí se na tom Sněmovna usnést. Takže teď prosím, pane předsedající, abyste nechal Sněmovnu rozhodnout o způsobu hlasování. Volební komise navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Beru to jako návrh, o kterém dávám hlasovat. To znamená, volba bude tajná a dvoukolová.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený způsob hlasování, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 115, v tento moment končí. Přítomno je 171 poslanců, pro návrh jich bylo 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za to. A protože Poslanecká sněmovna rozhodla o tajné volbě, která se bude konat posléze ve Státních aktech, prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další volební bod. Je to číslo 87.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přerušuji tento bod a otevírám další. Je to

87.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře /2/

Poprosím vás, pane předsedo, abyste nás uvedl do daného bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: I tato volba již probíhala na jarních schůzích Sněmovny a byli jsme úspěšní částečně, protože k dnešnímu dni jsou stále neobsazena dvě místa člena Rady České tiskové kanceláře. Dnes tedy budeme volit dva členy, a to na celé pětileté funkční období. Ještě připomenu, že na 8. schůzi Poslanecké sněmovny byl zvolen pouze Vladimír Cisár a Rada ČTK je tak stále neúplná.

Nyní ke komisi. Volební komise obdržela ve vyhlášené lhůtě nominace poslaneckých klubů. 10. června přijala své usnesení číslo 65, které vám nyní přečtu. Je to tedy usnesení z 10. června a volební komise pověřuje svého předsedu, aby vás seznámil s těmito návrhy na volbu členů Rady ČTK: Miroslav Augustin - ANO 2011, pan Jakub Heikenwälder - KDU-ČSL, Kristián Chalupa - navržen ODS a pan Václav Legner - navržen hnutím Úsvit.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise i zde navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou. Nově zvoleným členům započne jejich pětileté funkční období dnem volby. Jak jsem řekl, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. My z komise opět navrhneme volbu tajnou dvoukolovou a budeme o tom hlasovat. Nyní ale prosím, abychom otevřeli rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu k tomuto bodu a táži se, zda se chce někdo přihlásit. Nikoho nevidím. Je tomu tak. Vzhledem k tomu, že se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím nyní, abychom hlasovali o tom, že volba členů Rady ČTK bude provedena také tajným dvoukolovým způsobem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování o tom, že volba bude tajná a dvoukolová. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 116, které nyní končí. Přítomných poslanců je 173, pro návrh bylo 136, proti žádný. Tento návrh usnesení byl přijat.

 

Můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil i tento bod a vyhlásil konání tajných voleb, a já hned Sněmovnu seznámím s časovými lhůtami.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Přerušuji tento bod a dávám vám slovo, abyste nás seznámil, co bude dál.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, zvu vás do Státních aktů, kde je již vše připraveno. Na vydávání lístků počítáme 25 minut, takže od 12.45 do 13.10 hodin. Výsledky voleb ohlásím hned po polední pauze. Pouze avizuji, pokud bude případné druhé kolo těchto tajných voleb, budeme se hlásit o to, aby proběhlo zítra opět ve 12.30 před polední pauzou. Děkuji a pojďme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Ještě pro pořádek upozorňuji, že od 13 hodin proběhne zasedání organizačního výboru, takže poprosím členy organizačního výboru, aby případně šli dopředu, abychom se mohli v jednu sejít a začít pracovat. Další pokračování schůze bude ve 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP