(11.10 hodin)
(pokračuje Bohdalová)

Proto bych vás moc prosila, vážení kolegové, jestli schválíme tento zákon, abychom schválili i toto podpůrné opatření, abychom uvolnili starostům a zřizovatelům ruce. To nám také vlastně otevře cestu i ke změně zákona č. 561/2005 Sb., abychom mohli zavést poslední ročník mateřské školy jako první povinný ročník, kdy dítě navštěvuje školu.

Omlouvám se, že jsem vám to tak rozsáhle vysvětlovala, ale bohužel jsem nebyla členkou Poslanecké sněmovny, když byl zákon v prvním čtení.

Děkuji vám za pozornost a prosím o podporu svých pozměňujících návrhů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím k mikrofonu další řádně přihlášenou do rozpravy, a to paní poslankyni Langšádlovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Dříve než začnete, poprosím kolegy, aby ztišili své hlasy, popřípadě šli vyjednávat své záležitosti ven z jednacího sálu. Děkuji.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Krásné dopoledne, dámy a pánové, vážená paní předsedající.

Chtěla bych poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, že předkládá návrh zákona o dětské skupině. Ano, je naší povinností vytvářet alternativy péče o dítě. Je naší povinností vytvářet alternativy pro rodiče, kteří chtějí sladit svůj profesní život s životem rodinným. (Hluk v sále neutichá.)

Bez pochyby je zde velká diskuse o věku dětí, velikosti skupin, pedagogické práci v dětské skupině a všechny tyto diskuse jsou samozřejmě oprávněné. Nicméně jsme tady 25 let svědky toho, jak z iniciativy rodičů vznikají mnohé aktivity, které poskytují již dnes tisícům dětí péči dětem právě v tomto předškolním věku. Jsou to alternativy v podobě mateřských center, rodinných center, lesních školek. Mnohá tato zařízení vznikla bez jakékoliv finanční podpory státu. (V sále se ozývá šššš na ztišení hladiny hluku.) Většina těchto zařízení vznikla na základě potřeb rodičů. A jsou to právě rodiče, kteří mají právo si rozhodnout o tom, v jakém prostředí, v jakém zařízení má být péče pro jejich děti poskytována.

Chtěla bych vás, vážení kolegové, upozornit, že bude-li přijat tento zákon v podobě, jak je předložen, tak všechny tyto alternativy, které se nevejdou do návrhu zákona, tímto likvidujeme. Jsou to především některá mateřská, rodinná centra a lesní školky, do kterých chodí tisíce dětí. Považuji toto za nepřijatelné. My máme alternativou mateřských center vytvořit novou variantu péče o děti. Samozřejmě že tím základem vždycky budou mateřské školy. Je velmi dobře, pokud zde vzniknou dětská centra tak jako v mnoha zemích Evropy. Ale naléhavě vás prosím, abychom současně nelikvidovali ještě fungující varianty.

A to, že je tam roční odklad, kde ještě rok budou moci například lesní školky fungovat, považuji za naprosto nedostatečné, protože z jednání, kterých jsem se zúčastnila, nic nenaznačovalo, že by byla šance do roka právě tento problém zajistit, vyřešit. Proto vás velice naléhavě prosím, abyste podpořili pozměňující návrh přijatý na komisi pod body C6 až C9, protože tím zajistíme dobrovolnou registraci a existenci, další existenci mnoha zařízení, která velmi dobře slouží v péči o děti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jenom krátce.

Chtěla bych jednak navázat na svoji předřečnici paní kolegyni Langšádlovou. Jsem velice překvapena, že zde skutečně hrozí ohrožení institutu lesních školek. Dále se domnívám, že tak zásadní změna a taková možnost by měla být doprovázena širokou celospolečenskou shodou a nikoliv takovým poměrně ještě velice košatým debatováním a na plénu Sněmovny. Domnívám se, že by bylo dobré, aby některé věci, které jsou nevyjasněné a nevydiskutované i na základě jednání výborů a komisí, kde hrozí skutečně ohrožení těchto lesních školek a některých mateřských center, poskytování služeb péče o dítě, tak bych si dovolila přednést procedurální návrh, až vystoupí mí kolegové v této debatě, na vrácení tohoto tisku do druhého čtení a opravení potřebných záležitostí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji váš návrh a budeme o něm hlasovat po ukončení rozpravy.

Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Vážená paní ministryně, ze stanoviska MPSV jsem vyrozuměla, že do režimu dětských skupin spadnou za současného právního stavu také lesní školky a mateřská centra. Podmínkou většiny poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pro schválení návrhu je jednak schválení pozměňovacího návrhu, kterým se doba pro přizpůsobení nové úpravě prodlouží ze šesti na dvanáct měsíců, a jednak příslib paní ministryně, případně pánů ministrů, že během těchto dvanácti měsíců bude připravena a přijata taková úprava - jde zejména o hygienické předpisy, ale nejen o ně -, která po uplynutí této lhůty umožní existenci lesních školek a mateřských center, byť v jiné formě, ale v zásadě ve stejné podobě. Většina poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové je totiž přesvědčena, že přijetí zákona o dětských skupinách v žádném případě nemá znamenat jejich likvidaci.

Vážená paní ministryně, můžete přislíbit, že tento požadavek na úpravu příslušných předpisů po přijetí zákona o dětských skupinách bude splněn? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Nyní prosím k mikrofonu dalšího řádně přihlášeného, pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci se krátce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který předložila paní poslankyně Nováková, který v podstatě chce, aby děti v dětských skupinách musely dodržovat nějaký individuální očkovací plán, respektive je to rozvolnění požadavku, který je klasický ve školkách, kde rodiče dětí musí dokládat, že děti jsou očkované. Tento návrh je zřejmě inspirován různými skupinami, které se snaží zpochybnit význam očkování a snaží se v podstatě inspirovat rodiče, aby své děti neočkovali. To je fenomén této doby, kdy spousta rodičů podléhá informacím, které stahuje z internetu a které šíří různé nátlakové skupiny.

V podstatě stav, ve kterém se dneska nachází naše populace v České republice, je výsledkem dlouhé doby, kdy u nás bylo očkování na velmi dobré úrovni a byla velmi dobrá proočkovanost populace. Pokud se stane, že bude přibývat stále více dětí, které rodiče odmítnou z nejrůznějších důvodů a předsudků a v podstatě zavádějících informací očkovat, budou odsunovat očkování, těmto lidem se dneska technicky říká u lékařů odmítači očkování, dochází k tomu, že potom poklesne význam kolektivní ochrany v populaci. Pokud to procento očkovaných v podstatě klesne, může dojít k tomu, že nastane problém. Můžou se vrátit závažné nemoci, které byly považovány za vymýcené. Toto riziko samozřejmě roste v souvislosti s tím, jak se tlačí běženci z Afriky, z dalších zemí stále blíž k České republice a dostávají se do České republiky. Velmi varuji před tím, abychom podléhali tady těmto nátlakovým skupinám, které šíří dezinformace, které jsou nepodložené.

Je řada dětí, které nemohou být očkovány, protože to v podstatě jejich zdravotní stav nedovoluje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP