(9.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Dál, vy jste hovořila o práci, že vás máme nechat pracovat. Určitě chceme nechat pracovat, ale tady konkrétně se chci zeptat na problematiku exekutorů. My jsme tady navrhovali již minulý měsíc zavedení teritoriality exekutorů, což je v souladu i s vaším prohlášením, i s vaším plánem. A už jsou čtyři měsíce pryč. Slyšeli jsme vás i na semináři, který pořádal náš poslanec Marek Černoch k exekutorům. Hovořila jste o tom, že je to priorita vlády. Hovořila, ale po čtyřech měsících tady nevidíme nějaký vládní návrh ani se o tom nijakým způsobem nedovídáme. A myslím, že když tady exekuce pálí cca milion lidí, tak by si to téma zasluhovalo skutečně, abychom se tady přestali hádat.

A já se chci v této souvislosti zeptat, paní ministryně, a prosím odpovězte mi. Kdy tedy tady budeme mít na stole konkrétní, komplexní řešení problematiky exekutorů? Mě nezajímají nějaké koaliční hádky ohledně náměstků a podobně. To si vyřešte. To už jsem říkal hned na začátku, jak já bych k tomu přistoupil. Když se totiž hned zkraje špatně nastaví, to platí v jakékoli firmě, tak pak už se to těžko honí dodatečně, protože ti lidé se zakotví a pak už si vytvářejí nějaké své vazby.

A já bych navázal v tom, o čem jste hovořila -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vím, že hovoříte s přednostním právem. Přesto bych vás chtěl vést k věci. Já bych byl rád, abychom tady nerozmělnili tu diskusi, kam nepatří.

 

Poslanec Tomio Okamura: Dobře, děkuji.

Takže vy jste hovořila o kontrole exekutorů. Takže já se vás ptám, jaké kontroly byly udělány. To byla velice zajímavá poznámka. Kolik jich bylo uděláno? Jaký je výsledek těch kontrol? Protože téma vyřešení exekutorů je téma Úsvitu, my ho tlačíme stejně jako referendum a přímou demokracii.

Dále, když jste mluvila o té práci, paní ministryně, vy říkáte, že bude čas pracovat, ale my jsme se tady minulý týden úplně... Zhrozil jsem se, když pan ministr Dienstbier nám sdělil, že v legislativním plánu je vyřešení lichvy až na rok 2017. No to si snad děláme tady legraci? Že prý v legislativním plánu vlády je řešení lichvy až na rok 2017, nám tady řekl pan ministr Dienstbier. Takže na to bych se vás chtěl znova zeptat. To jsme tedy byli v šoku, protože vyřešení lichvářských praktik a exekutorů je pro nás prioritou. Takže to bych vás chtěl poprosit.

Poslední otázka je, minimálně tedy nám to vysvětlit, jestli to jako není priorita, nebo jestli máme čekat tři roky. To ovšem znamená, to už budou nové volby.

A poslední otázka. Paní Marvanová v České televizi řekla, že ministerstvo je pod vlivem lobbistů z advokátní a exekutorské komory. Ta otázka je (nesrozumitelné). Já bych vás chtěl, paní ministryně... Vy jste se tady mezitím bavila s ostatními, tak nevím, jestli jste zaslechla ty otázky nebo jestli budete vůbec ochotná nám odpovědět, ale mě by zajímalo, jestli byste to mohla upřesnit, kdo má tedy pravdu. Jestli paní exnáměstkyně Marvanová, nebo jak to tam je, že Ministerstvo spravedlnosti je pod vlivem lobbistů z advokátní a exekutorské komory.

Takže to je všechno, co jsem chtěl říci. Doufám, že to bylo věcné, ale skutečně Úsvit se musí už poprvé k tomuto tématu nějakým způsobem vyjádřit, protože je vidět, že to eskaluje. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Nyní pan předseda ODS Petr Fiala. Pane předsedo, máte slovo. Připraví se pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vy možná čekáte, že na vás budu nějakým způsobem útočit, jak to ostatně vyplývalo z té vaší úvodní řeči. Já na vás útočit nebudu, ale já se vám pokusím některé věci vysvětlit. Klid na práci, spiknutí, konstruktivní atmosféra - to jsou slova, formulace, věty, které mi něco připomínají. A připomínají mi dobu, do které bych se nechtěl vracet.

S jednou věcí, kterou jste řekla, ale souhlasím, že je potřeba pracovat, že je potřeba mít prostor pro práci. Ale uvědomte si, vážená paní ministryně, že to, co tato Sněmovna má dělat a co je její práce, je i kontrolní funkce. A dokonce i diskuse je práce, kterou má realizovat Parlament. A tu diskusi jsme tady chtěli otevřít právě proto, že máme pochybnosti, a důvodné pochybnosti, o vaší práci. A vy tomuto dialogu, této diskusi, této práci Parlamentu naprosto zbytečně bráníte. A co je výsledkem toho vašeho bránění? Že tu diskusi stejně vedeme, ale vedou ji jenom ti, kteří mají přednostní právo. Vedeme ji formou vašeho podivného monologu a nějakých našich reakcí, ale nevedeme ji jako Poslanecká sněmovna za účasti všech poslanců, kteří se k tomu chtějí vyjádřit, což by bylo správné a což je naprosto logické z hlediska funkcí, které Parlament má.

A poslední věc, kterou vám chci, vážená paní ministryně, říct, je to, že k práci ministra, a je to neodmyslitelná součást ministerské kompetence, patří i personální politika, schopnost týmové práce, schopnost řídit úřad. A jestliže prostě během čtyř měsíců se z různých důvodů zbavíte dvou náměstků, kteří se stali náměstky za vašeho působení, tak to skutečně vyvolává otázky o tom, jak jste schopna ten resort řídit, a kdo všechno na Ministerstvu spravedlnosti je skutečně v pořádku.

A mohu vás ujistit o jedné věci. My vůbec nemáme žádný zájem destabilizovat Ministerstvo spravedlnosti, jak jste tady řekla. Nemáme žádný zájem někomu škodit. Nám jde naopak o to, aby Ministerstvo spravedlnosti co nejlépe pracovalo. Ale právě proto, že máme pochybnosti o tom, zda Ministerstvo spravedlnosti může dobře pracovat pod vaším vedením, tak nechceme nic víc, než abyste nám v diskusi z Parlamentu vysvětlila svoje kroky, vysvětlila nám, co se vlastně na Ministerstvu spravedlnosti děje, jak se na to díváte a jak můžete obhájit to, co jste zatím udělala.

Já opravdu nechápu, proč se tomu bráníte prostřednictvím svého politického hnutí, protože i obhajoba vlastních kroků před Parlamentem patří k práci ministra. (Potlesk poslanců ODS a některých poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Fialovi. Nyní pan předseda Kalousek. Připraví se pan předseda Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Paní ministryně, pro mě jako pro bývalého dlouholetého státního úředníka, kde nám bylo vtloukáno do hlavy, že loajalita je jednou z nezbytných předpokladů kvalifikace, je rovněž absurdní představa, že podřízený státní úředník jde na policii udat svého ministra. (Pobavení v sále.) Ale prosím, časy se mění, s nimi se mění normy i vzory chování. Já si při této příležitosti nemohu nevzpomenout na státního úředníka, myslím, že ho mohu jmenovat, pana Michálka, který si svého nadřízeného nahrál, napráskal. Toho nadřízeného to stálo politickou kariéru. A i když se potom v trestním řízení ukázalo, že se ničeho nedopustil, tak pan Michálek byl oslavován, finančně odměněn protikorupčním fondem za účasti vašeho předsedy hnutí. A do té míry se stal nezpochybnitelnou osobou boje proti korupci, že byl již v prvním kole zvolen do Senátu Parlamentu České republiky, a svými všetečnými otázkami vám brání v práci zase jako náš kolega v horní komoře.

Takže já myslím, že je to... Tohle říkám pro zamyšlení, abychom si uvědomovali, jaké my sami nastavujeme vzory a normy a zda neměříme pokaždé trochu jiným metrem podle toho, jak se nám to politicky hodí.

Ale původně jsem se hlásil k jinému tématu. Hlásil jsem se k tomu, že tahle diskuse mi trochu připomíná tu včerejší podvečerní diskusi o parlamentní kontrole nad Finančním analytickým útvarem. A dá se to zobecnit a spojit v jednu větu, a to je absolutní nechuť k parlamentní kontrole nad exekutivou. Poslanecká sněmovna má dva základní úkoly, se kterými nás sem voliči zvolili, roli zákonodárnou a roli kontrolní. Včera jsme se snažili vás přesvědčit, že kontrolní role nad Finančním analytickým útvarem není nic, čeho by se měl bát ministr financí ani Finanční analytický útvar. Ale vy si prostě tu parlamentní kontrolu nepřejete, protože vy si přejete makat a vy, Poslanecká sněmovno, nám do toho nekoukejte a nemluvte.

Jestliže je celá společnost znepokojena situací na Ministerstvu spravedlnosti, a to je, tak Poslanecká sněmovna má prostě nejenom právo, ale i povinnost zjistit, z jakých důvodů. Proč tomu tak je? My se můžeme dohadovat. Ale dokud to nepodrobíme podrobné parlamentní diskusi a nepoložíme příslušné otázky a nebudou tady moct vystoupit příslušní lidé a říct nám svůj pohled na věc, tak se to nedozvíme a budeme rezignovat na svou ústavní povinnost provádět parlamentní kontrolu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP