Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. června 2014
Přítomno: 183 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Členy vlády tady ještě nevidím... Už vidím pana ministra dopravy.

Zahajuji další jednací den 10. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Paní poslankyně Kateřina Konečná má náhradní kartu číslo 1.

Nejprve mi dovolte konstatovat omluvy neúčasti na dnešním jednání Poslanecké sněmovny: paní poslankyně Markéta Adamová od 13 hodin z pracovních důvodů, pan Andrle Sylor Augustin Karel do 10 hodin z pracovních důvodů, pan místopředseda Jan Bartošek z pracovních důvodů na odpolední jednání, pan poslanec Petr Bendl ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Běhounek ze zdravotních důvodů do 10.30 hodin, Vlastimil Gabrhel z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan místopředseda Petr Gazdík z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Holík je na zahraniční cestě, pan poslanec Jaroslav Klaška z pracovních důvodů se omlouvá na celý den, pan poslanec Jiří Koubek z pracovních důvodů do 10.30 hodin, paní poslankyně Lorencová ze zdravotních důvodů na celý den, Miloš Petera bez udání důvodu, paní Marie Pěnčíková z pracovních důvodů, Stanislav Polčák z důvodu zahraniční cesty stejně jako pan poslanec Antonín Seďa, pan Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů na celý den, pan poslanec Milan Šarapatka je na zahraniční cestě stejně jako Pavel Šrámek a Rostislav Vyzula.

Pan poslanec Kolovratník má náhradní kartu číslo 6.

Z členů vlády se omlouvají: pan místopředseda vlády Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan místopředseda vlády do 16 hodin z pracovních důvodů, Daniel Herman do 12 hodin z pracovních důvodů, pan Milan Chovanec z pracovních důvodů, paní ministryně Michaela Marksová z pracovních důvodů stejně jako pan ministr Jan Mládek, pan ministr Svatopluk Němeček je na zahraniční cestě, z dopoledního jednání se také omlouvá pan ministr Martin Stropnický z pracovních důvodů a pan ministr Lubomír Zaorálek je na zahraniční cestě, myslím v Kyjevě.

To jsou všechny omluvy, které mi byly v tuto chvíli doručeny.

Dnešní den bychom zahájili pevně zařazenými body 78, poté 110, dále 74, 83, 79, 80, 82 a 48. Jde o sněmovní tisky 81, 201, 172, 176, 82, 175, 156.

Chtěl bych vás upozornit, že u bodu 74, sněmovní tisk 172, jsme ve třetím čtení, nejsou splněny zákonné lhůty k jeho projednání, nemůžeme se jím tedy zabývat a budeme ho muset zařadit na pátek.

Pokračovali bychom dále body 71, 72, 73, 76, 77 a 81. Jedná se o návrhy zákonů ve třetím čtení, protože je středeční dopoledne a u nich zákonné lhůty jsou splněny. Poté bychom pokračovali body podle schváleného pořadu schůze. Ve 12.30 hodin podle našeho schváleného pořadu je pevně zařazený bod voleb, a to body 85, 86 a 87. Připomínám, že i odpoledne máme obsazené pevně zařazenými body 93, 95, 94, 95, 44, 43 a 32.

Ještě z omluv - paní poslankyně Zelienková se omlouvá mezi 10.30 a 11.30 hodin z pracovních důvodů.

Nyní k pořadu schůze se hlásí nejdříve pan předseda poslaneckého klubu ANO, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím pana předsedu Faltýnka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.

Ještě malou chviličku. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid. Máme mnoho pevně zařazených bodů, a pokud se máme vypořádat s těmi návrhy, které budou předneseny nyní, tak bych prosil o vaši pozornost. Žádám o zklidnění situace. Pane předsedo, ještě chvilku počkejte. Pokud máte jinou debatu, než je pořad schůze, prosím, převeďte ji do kuloáru. Děkuji.

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké ráno, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, chtěl bych poprosit o pevné zařazení nového bodu schůze, který by se jmenoval Návrh na zkrácení lhůt projednávaných návrhů zákonů. Bod navrhuji zařadit dnes jako první bod dopoledne již před pevně zařazené body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Když jsem tady včera ve 14 hodin říkala o tom, že jsme svědky čtvrtého dějství star wars, někteří z vás jste se smáli, někteří jste se tvářili vážně a možná o mých slovech přemýšleli. To, co se stalo včera v odpoledních hodinách, dokazuje to, že z nepochopitelných důvodů se zástupci vládní koalice bojí a Poslanecké sněmovně úmyslně chtějí zamlčovat některé informace, které se dozvídáme ohledně Ministerstva spravedlnosti, ohledně veřejných zakázek na Ministerstvu spravedlnosti, pouze a jenom z médií. Má-li Poslanecká sněmovna plnit svoji kontrolní roli, a pevně věřím, že všichni, kteří zde sedíme, stojíme o to, aby Poslanecká sněmovna plnila kontrolní roli, tak já se chci ty informace dozvídat od paní ministryně tady na půdě Poslanecké sněmovny, a ne z České televize.

Takže já navrhuji, aby se zařadil bod pod názvem Informace ministryně Válkové o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a veřejné zakázce takzvané elektronické náramky jako bod číslo 2 na dnešní program schůze, a velmi zdvořile vás všechny žádám, abyste se nechovali zbaběle a abyste nám zvedli ruku, i sami sobě zvedli ruku pro to, abychom se mohli informace, na které máme právo, tady dozvědět z úst paní ministryně, a ne zprostředkovaně prostřednictvím médií. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Nyní pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, děkuji za slovo. Jménem dvou poslaneckých klubů, ODS a TOP 09 vznáším námitku proti hlasování o zařazení nového bodu, které přednesl pan předseda Faltýnek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili nemůžeme o tom návrhu hlasovat vzhledem k vetu dvou poslaneckých klubů. Kdo dále do pořadu schůze? Nikdo. Máme tedy k hlasování vzhledem k vetu jenom návrh, který přednesla paní - ještě pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážený pane předsedající, dovolte mi v souladu s § 54 odst. 6 vznést jménem 47 poslanců poslaneckého klubu ANO námitku proti návrhu na doplnění schváleného pořadu schůze Sněmovny přednesenému paní Černochovou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme tedy druhé veto, čili nebudeme měnit pořad schůze. Ještě pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Samozřejmě ten návrh respektuji, nicméně je opravdu úsměvné, jak se bojíte té debaty. My jsme minulý týden byli svědky mediálního výstupu vašeho předsedy, který řekl: sešel jsem se, obě dvě dámy z Ministerstva spravedlnosti mi podaly vysvětlení, vyřešili jsme to, všechno je v klidu, všechno funguje. To jsem ještě respektoval, protože obě dvě dámy byly nominovány jedním politickým hnutím či jednou koaliční stranou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP