(18.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, já skutečně doporučuji, přečtěte si, na základě čeho vznikla vaše vláda, a přestaňte vyrábět paskvily, na kterých vznikají vlády České republiky. A když už je vyrobíte, prosím, dopracujte je a hlavně v termínu předložte tak, abychom je tady mohli projednat. O to vás prosím. A od pana ministra jsem se tedy odpověď nedozvěděl. Protože znovu říkám, my v Úsvitu jsme ještě protiústavní návrhy nenavrhli, a já se znovu ptám, kdo tedy má pravdu. A to, že na nás ty osobní invektivy urážlivé, na adresu Úsvitu, to považuji za trapné. Když dojdou někomu argumenty, tak vždycky plácne nějakou špinavou slinu a na tuto úroveň, co tady předvedl pan ministr Dienstbier, se fakt já snižovat nebudu. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ohlásím pořadí faktických poznámek, jak jste se přihlásili. Radim Fiala, Marek Černoch, Jan Chvojka, Roman Sklenák, Jaroslav Zavadil. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám. Tomio Okamura v podstatě už řekl, co jsem chtěl říct já. Jenom zopakuji jednu věc. Vždycky, když Úsvit podá nějaký návrh zákona, je to paskvil. Naposled byl jako paskvil označen proto, že v sobě má několik chyb. Jednou takovou chybou bylo, že nám chybí tečka za větou. Ale nikdy nikdo neřekl ani nikdo nikdy nespekuloval o tom, jestli jsou návrhy protiústavní, nebo nejsou. V podstatě dnes politici ČSSD spekulují sami proti sobě u dvou návrhů zákona, zda jsou protiústavní, nebo nejsou. Jinými slovy se v předkládání svých zákonů pohybují na hraně ústavnosti. A to si myslím, že je určitě na vnitřní debatu v sociální demokracii. (Nesouhlasné hlasy zleva.)

Nicméně o tom dnes mluvit nechci. My jsme zákon předkládali před čtyřmi měsíci. Pojďme se vrátit ke konstruktivní debatě, protože hmotná nouze je určitě věc, která nás tlačí, trápí celou Českou republiku. A my tady debatujeme, pořád diskutujeme a Česká republika vydává miliony, desítky, stovky miliard korun na to, aby podnikatelé s lidskou bídou dál vydělávali.

Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je k panu ministru Dienstbierovi. Vždycky, když předložíme nějaký zákon, buď on, nebo někdo z jeho kolegů řekne, že mají už komplexnější novelu. My jsme zákonů předložili deset. Takže bych chtěl vyzvat pana ministra Dienstbiera, aby začal pracovat, protože, než předloží deset komplexnějších novel, to bude chvilku trvat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Samozřejmě vás všechny povedu k věci, ale moc mi to neusnadňujete. Prosím, pan kolega Marek Černoch k faktické poznámce. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý večer, dámy a pánové. Vše, co jsem chtěl říct, řekl kolega Radim Fiala. (Veselost v sále.) Jediné, jestli můžu, protože napadnout Úsvit, že má devět členů.

Ve vší vážnosti, pane předsedo k vám, pardon, prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, tak jedním z důvodů je i to, aby se nestávalo to, co se stalo sociální demokracii přednedávnem v kraji. Ale to je věc, která si myslím, že sem vůbec nepatří.

Jediné, na co bych se rád zeptal pana ministra v úplně první řeči. Přišlo mi jako výhrůžka vůči obcím, že ve chvíli, kdy se to bude řešit, je zodpovědnost na nich a ať si to trošku rozmyslí, jestli opravdu zodpovědnost chtějí mít. Aspoň jsem to z toho takhle cítil.

Úplně na závěr. Myslím si, že tady se neřeší nic, díky čemu by se měly jednotlivé strany napadat, ale něco, co si myslím, že je opravdu potřeba. Když se mluví o legislativních zmetcích, tak když nic jiného, tak alespoň témata, která se tady dala řešit za desítky let a nikdo je nikdy neřešil, se začala řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Děkuji zároveň panu kolegovi Chvojkovi, že se vzdal své faktické poznámky. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Roman Sklenák. Připraví se pan kolega Zavadil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Skutečně fakticky, protože tady byla řeč o stanovisku Rusnokovy vlády k našemu poslaneckému návrhu služebního zákona. Jen fakticky chci sdělit, že stanoviska totiž byla dvě. My jsme návrh podávali už v minulém volebním období a tam stanovisko Rusnokovy vlády bylo poměrně vstřícné a bylo neutrální. A pak jsme úplně ten samý zákon předložili znovu v tomto volebním období a tatáž Rusnokova vláda dala druhé stanovisko a to už bylo negativní. Takže je zajímavé i to, že ke stejnému návrhu se stejná vláda vyjádřila dvakrát rozdílně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Zavadil. Připraví se pan poslanec František Laudát také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si připadám jak Alenka v říši divů. My projednáváme novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi a tady se dostáváme na úplně jinou půdu. Tady se mluví o pozitivní diskriminaci, tady se mluví a kecá o všech možných věcech, které s tímto zákonem vůbec nesouvisí. Jak už tady řekl kolega Stanjura, já jsem mu pošeptal, že si myslím, že je zbytečné, abychom se tady takhle dlouho vyjadřovali k něčemu, co si myslím, že je průchodné.

Takže prosím vás, přestaňte mluvit o tom, že to podporujete. Vystupte ti, co to nechtějí podpořit a vy dejte hlasovat a můžeme odejít. (Potlesk a veselost napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za radu panu kolegovi Zavadilovi. Ale jednací řád mi neumožňuje, abych ukončil rozpravu předtím, než vyčerpám přihlášky. S faktickou poznámkou pan poslanec František Laudát. Připraví se k faktické poznámce pan předseda klubu ODS Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, my se tady skutečně bavíme o nějakém problému, který se bytostně dotýká lidí. Když nás poslouchají, prosím, přestaňte se urážet a pojďte hlasovat. Chtěl jsem říct totéž.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ti, co mají přednostní právo, mají tu výhodu, že mohou mluvit, o čem chtějí. Protože pan kolega předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák se divil, tak mu nabízím jedno vysvětlení, proč byla dvě různá stanoviska Rusnokovy vlády. Když to dávali poprvé, tak si ještě mysleli, že s vámi ve vládě budou. (Bouřlivý potlesk zprava.) Pak ve volbách neuspěli, tak podruhé napsali pravdu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zejména za dodržení času. Vrátíme se k tématu, a to vystoupením pana poslance Antonína Sedi, který se řádně přihlásil do rozpravy jako první. (Veselost napříč sálem.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Nikoliv jako první, ale jako druhý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jako druhý. Ano, omlouvám se.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážení členové vlády, vážený pane senátore, vážené kolegyně a kolegové, asi vás nepotěším, ale já také tuto novelu podpořím. (Veselost v pravé části sálu.) Ale přesto si dovolím několik poznámek.

Každý z nás ví, jak obrovský problém se stal přijetím řady pozměňovacích návrhů k sociální reformě ministra Drábka. Uvědomuje si to i vláda, která ve svém neutrálním stanovisku, které spíše souvisí s připravovanou vládní novelou, uvedla důvody pro podporu návrhu zákona. Současná situace v sociálním podnikání, a už to tady bylo řečeno, není únosná. Nejen z hlediska dopadů na výdaje, které dosahují téměř 3 mld. korun na doplatek na bydlení, ale i z důvodů hygienických a lidských, kdy v jednom bytě bydlí řada osob a majitel bytu či majitel sociální ubytovny inkasuje výši doplatků, které několikanásobně překračují výši nájemného v místě obvyklém.

Jak bylo řečeno, cílem návrhu je vymezit vyplácení více doplatků na bydlení do jednoho bytu či jedné obytné místnosti. Tady chci připomenout, že toto zamezení sociálnímu inženýrství bylo způsobeno zrušením vazby doplatku na bydlení s příspěvkem na bydlení, která do ledna 2012 fungovala a umožňovala stanovit okruh společně posuzovaných osob. Dnes toto není možné a paradoxně namísto úspor v sociální oblasti, které slibovaly pravicové vlády, došlo k nehospodárnosti a k dalším sociálním problémům v lokalitách, kde takovéto sociální ubytovny fungují. Zároveň jsem si vědom, že senátní návrh obsahuje několik nejasností, které musí být upraveny v rámci dalšího legislativního procesu, jak je uvedeno ve stanovisku vlády. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Nyní zatím poslední přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP