(15.10 hodin)
(pokračuje Prachař)

Co se týká vystoupení poslance za ODS pana Kučery. Použil jednu krásnou tabulku. On použil tabulku, kde je cena zemědělské půdy 35 a použil maximálního násobku, 16násobku, což je exemplární případ. Já bych chtěl jenom podotknout, že dopravní trasy nevedou v 99 % po zemědělské půdě. A tady se skutečně bavíme o drobných pozemcích v soukromých vlastnictvích.

Co se týká jakékoli spekulace, že vlastníci pozemků budou čekat automaticky 16násobek. Samozřejmě mohou. My jim předložíme nabídku limitovanou násobkem a v čase, a pokud oni ji nepřijmou, pořád máme institut vyvlastnění a vůbec se nebojíme takovýto institut používat. Jde nám jenom o to, abychom ho nepoužívali ve stovkách případů, ale možná ojediněle nebo nejvýše v desítkách. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Michal Kučera: Já jenom velice krátce pro pana ministra dopravy. Jsem poslanec za TOP 09 a jsem na to velice hrdý. Děkuji. (Úsměv u některých poslanců.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkujeme za informaci. Dále do obecné rozpravy žádnou přihlášku nemám. Troufnu si konstatovat, že návrh na zkrácení v ní padl, pokud to pan poslanec Laudát nechce ještě jednou zopakovat, ale řekl to. Všichni jsme zaznamenali, že pan poslanec Laudát navrhl zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 20 dní. Tím tedy obecnou rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že bylo předloženo veto na projednávání podle § 90, budeme postupovat standardně. Budeme se tedy zabývat za předpokladu, že nechce pan ministr ani pan zpravodaj závěrečné slovo... (Chce.) Takže ještě dám závěrečné slovo panu zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já teď v závěrečném slovu... Vlastně to nebude slovo zpravodaje, ale poslance Martina Kolovratníka. Už tady padl od kolegy Laudáta návrh na zkrácení -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se obávám, že to takhle nejde. Vy můžete vystoupit pouze jako zpravodaj se závěrečným slovem. Jako poslanec Martin Kolovratník jste se měl přihlásit do diskuse.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobře. Já jsem čekal, že bude ještě podrobná rozprava. Nevadí, opravuji se a končím tu větu.

Jenom tedy zrekapituluji. Bylo požádáno o zkrácení lhůty na 20 dnů. Já jako zpravodaj tohoto zákona se přimlouvám za odhlasování této lhůty a zároveň si dovoluji požádat, aby tato věc nebyla přikázána jinému než hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Já jenom na doplnění jako předkladatel toho zákona bych se rovněž přimlouval k tomu, aby byla využita zkrácená lhůta 20 dní a tento zákon projednal hospodářský výbor parlamentu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Takže pan ministr jako navrhovatel souhlasí se zkrácením lhůty na 20 dní.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Je zde návrh na přikázání výboru hospodářskému. Žádný jiný návrh jsem nezaznamenal. Pouze jsem zaznamenal prosby, aby to byl pouze hospodářský výbor. Takže pokud nikdo nic dalšího nenavrhuje, budeme hlasovat o přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 170, pro 145, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. My jsme tedy tento tisk přikázali výboru hospodářskému.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 20 dní.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 4, přihlášeno je 171, pro 148, proti 2. I tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena.

 

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Konstatuji, že tímto jsme vyčerpali stanovený pořad 9. schůze Poslanecké sněmovny, takže 9. schůzi končím. Upozorňuji, že za deset minut plus minus (s úsměvem)... Ne, za deset minut bude pokračovat schůze osmá. A já tedy prosím předsedy klubů, prosím předsedy klubů (opakuje i s ohledem na hluk a poslance zvedající se z lavic), aby se dostavili sem nahoru, a poradíme se, jak dál.

 

(Schůze skončila v 15.15 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP