(15.00 hodin)

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za odpověď. Já jsem se chtěl v tom jenom ujistit, protože samozřejmě nějaké informace běhají. To znamená, rozumím tomu dobře, že o navýšení ceny z 1 759 000 korun na cenu 14 mil. korun, to znamená osminásobně, rozhodne ředitel ŘSD, například. Jestli tomu dobře rozumím. To znamená 1 750 000 na jedné straně, stanovená cena, rozhodnutí ředitele ŘSD 14 mil korun. Je to tak?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Zemek, po něm pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, hezké odpoledne. Budu poměrně stručný. Nebudu se zabývat zákonem EIA, nebudu se zabývat zákonem o ochraně přírody a krajiny nebo správním řádem, ale čistě jen touto novelou, která má jediný účel: udělat trošku komfortnější postavení pro drobné vlastníky pozemků, kteří jsou dotčeni liniovými stavbami.

Plně respektuji námitky kolegů z pravé strany spektra, jejich obavy, že tam může dojít k nějakým spekulacím nebo ke zneužití. Ale já tady dnes nelobbuji za nějaké spekulanty, ale právě za drobné vlastníky a poctivé vlastníky, kteří tam pozemky vlastní po generace a kterým je tam způsobována úhona.

Dám jeden konkrétní příklad z praxe ze svého regionu, kde při stavbě železničního koridoru do Českých Budějovic je zablokována tato stavba právě tím, že tam vlastníkům byly nabídnuty velice nízké výkupní ceny. Řeknu to konkrétně, bylo to sedm korun za metr čtvereční, dámy a pánové. Sedm korun! Takže tady padají různé stovky a miliony, tak tady jim investor nabídl sedm korun za metr čtvereční. A tito lidé právě si zaslouží, abychom tuto novelu podpořili a schválili, protože oni jsou tam dotčeni stavbou, oni s tím souhlasili, nejsou to spekulanti. Pak se tady bavme v jiných zákonech, až tady budou jiné novely, třeba u stočtrnáctky, u zákona o EIA, o posuzování vlivu na životní prostředí, ale dnes tady hovoříme o těch výkupních cenách. Chtěl bych vás požádat, abyste to podpořili. Když už to nebude v režimu 90, tak alespoň v tom zrychleném, jak jsem zaregistroval od kolegů z pravé strany spektra. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní je přihlášen pan poslanec Kalousek, kterého ale nevidím, takže dám slovo panu poslanci Birkemu. A už je tady. Pardon, pan poslanec Kalousek má slovo. Připraví se pan poslanec Birke.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se velmi omlouvám, pane předsedo, kolegové, já jsem se nestačil odhlásit. Chtěl jsem ve svém vystoupení vznést dotaz na určitou metodiku ustanovování toho bonusu. Z vystoupení pana ministra jsem pochopil, že jakýsi princip je připraven, takže ponecháme diskusi na hospodářském výboru a nebudu zdržovat plénum. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pan poslanec Birke, který je zatím posledním přihlášeným... není posledním přihlášeným. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, pokusím se velmi stručně, protože myslím, že kolega Stanjura to velmi dobře popsal, celý chod od územního plánu až po stavební povolení. Pravda, je to na knihu, a někdy na velmi smutnou knihu, možná román.

Já jsem velmi přivítal zkrácenou verzi v devadesátce, protože tady je potřeba rozlišovat - spekulace a spekulanti. Spekulace s těmi pozemky možná proto, protože já si myslím, že pan ministr, a myslím, že celá Sněmovna určitě nehovoří o lidech, kterým, jak řekl můj předřečník, bylo nabídnuto sedm korun. O nich vůbec nemluvíme. Mluvíme tady o různých občanských sdruženích, která si kupují jednu desetinu metru, dvacetinu metru, a ta vám házejí, promiňte mi ten výraz, vidle do toho celého procesu, ale takovým způsobem, že se dostanete... Třeba na obchvat Náchoda po 17 letech ještě nemáte územní rozhodnutí. Takže řešíte pozemky, protože tam máte 15 občanských sdružení. A nedej bože, když je zveřejníte, ty lidi! A když je zveřejníte, tak ještě novináři po vás chtějí, abyste se jim omluvil veřejně.

Musím říci, že obecně platí, že to je plný pytel problémů. Chci velmi ocenit pana ministra, že jsme vlastně vůbec začali s tímto segmentem, protože se přestalo mluvit a začalo se něco dělat, což je fajn. Na druhou stranu musím říci, že pravda je ta, že když budeme mluvit o situaci výkupu pozemků, tak to je řekněme ten další krok, který vlastně... před tím ještě máme několik vážných problémů. A to je samospráva, státní správa ve vztahu k územnímu plánu a hlavně k územnímu rozhodnutí. To je obrovitý problém. A nechci být detailní, protože jsem limitován časem. A v neposlední řadě je to samozřejmě ale už zmiňovaný panem kolegou zákon o veřejných zakázkách a liniových stavbách.

To je všechno, děkuji.

Pardon, omlouvám se. Doporučoval bych tedy, pokud je veto na 90, tak aspoň dodržet tu zkrácenou verzi do výboru a pouze hospodářského. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Šidlo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi taky několik poznámek zase z jiné části opozice v Poslanecké sněmovně.

Já musím říci, že mě velice mrzelo, že jsme nebyli přizváni k přípravě, resp. aspoň k informacím o přípravě této novely zákona. Já jsem v Poslanecké sněmovně poměrně dlouho a na zákonu 416/2009 jsme se aktivně podíleli, protože jsme měli zájem, aby dopravní infrastruktura v České republice byla stavěna v reálném čase, podobně jak je zvykem v jiných státech Evropské unie. Byli jsme i u té novely, která byla zmiňována, že platí od ledna 2013. Patřilo k takovým zvyklostem, že v podstatě i v opozici jsme měli poměrně dost prostoru k tomu, abychom vznesli svoje připomínky a mohli svým způsobem i možná nahradit meziresortní připomínkové řízení, aby legislativa, která odchází z Poslanecké sněmovny, byla kvalitní.

Velice mě mrzí, že dnes se tady hovoří o novele zákona 416 a já v podstatě z toho, co tady říkal pan ministr i pan zpravodaj, nevím, jestli držím správný tisk. Protože já tisk 182, když si ho pozorně přečtu, a to jediné, co z toho použiji: Bylo doručeno poslancům 25. dubna v 8.38 hodin. Já bohužel jiný zdroj tiskovin ohledně této novely zákona nemám. Pan ministr tady hovoří o připravované vyhlášce jako interním předpisu. Samozřejmě mu mohu věřit, ale žádný jsem neviděl. V podstatě těžko se vede diskuse. A když potom pan ministr prostřednictvím vlády předstoupí před Poslaneckou sněmovnu a žádá projednání podle § 90, je velmi obtížné se s tím textem vyrovnat.

Ten text je velice jednoduchý, je skutečně tak až naivní, řekl bych, že mění procenta v násobky. Ale na druhé straně - už to tady zaznělo z úst některého mého kolegy, že je v tom skrytý čert a čertovina. Ono opravdu je tam plno zádrhelů včetně těch dopadů, o kterých hovořil i pan kolega Stanjura, o tom, jakým způsobem se to může dotknout i cen budoucích. A já taky cítím přesně tu samou obavu. Na jedné straně bych nepodporoval veto, ale na druhé straně jsem rád, že bylo přijato, podpoříme zkrácení projednání a jsem velice rád, že to půjde do hospodářského výboru, protože to bude jediná šance pro nás v opozici se v podstatě seznámit s tím, s čím předstupuje ministr před Poslaneckou sněmovnu, včetně podzákonné normy, která bude vysvětlovat detaily.

Já už jsem v kuloárech vedl diskuse, jaké k tomu máme konkrétní připomínky. Většina z nich už tady zazněla, nebudu se k tomu vracet. Takže vítám to projednání na hospodářském výboru, byť ve zkráceném čase, a určitě budu velice aktivně o tom diskutovat. Protože pokud se ty věci nevyjasní a neuděláme tam jasná pravidla, vznikne z toho skutečně nástroj, který vůbec nedodrží důvodovou zprávu, kterou nám předkladatelé předložili. Ani z hlediska urychlení ani z hlediska nákladů, které jsou tam uváděny. A mám pocit, že nakonec se začne tady spekulovat všude 16násobky bez ohledu na bonitu. A bude to zcela přirozená reakce vlastníků půdy, ať už se jedná o státní výkup, nebo se jedná o jiný výkup. A já mám obavu, že právě u zemědělské a lesní půdy to bude velice vážné, tak jako to bylo vždy, kdy jsme projednávali jakoukoli podobu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Šidlovi. Hlásí se pan ministr, má slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Děkuji. Tím, že se snažím reagovat na všechny připomínky a náměty, tak je asi vidět, jak velmi moc se snažím bojovat za tento zákon, který myslím, opravdu může pomoct a veřejnost ho bude vnímat velmi pozitivně. Nemohu ovlivnit, jakým způsobem vám byl předložen tisk. Já jsem se snažil minulý týden se všemi předsedy poslaneckých klubů projít detailně i pokyn ministra dopravy i finanční tabulku a je mi akorát líto, že jste se s tím nedokázali seznámit prostřednictvím vašich klubů, ale to nechci tady komentovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP