(14.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé bych polemizoval s tím, jestli větší korupční prostředí jeden, nebo x. Tak proč máme zastupitelstva? Proč s majetkem nenakládá sám primátor nebo starosta, ale kolektivní orgán? Já jsem říkal, že to je jedna nula v lineární aritmetice, že když je deset kolektivní, je to nula riziko, a když je samo město - jenom jsem říkal, že to riziko je popsané.

A neobjevujme Ameriku. Pro ty případy, o kterých mluvil pan ministr, deset metrů někde čtverečních - zase tady je plno kolegů ze samosprávy. No to vykoupí to město, k tomu nemusíme upravovat zákon. A možná to prodá státu se ztrátou za deset metrů čtverečních. Tomu městu se to stokrát vrátí, když tady bude obchvat toho města. Já jsem to tak dělal na té radnici. Kolegové v zastupitelstvu to pochopili. Vykupovali jsme domy se ztrátou, které se měly zbořit, a stát neměl možnost dát víc než odhadní cenu. A za starý dům, když ti občané ho mají padesát let a má ustoupit stavbě, odhadní cena vám nedá peníze na nový dům. Naše zastupitelstvo to koupilo tak, aby měli na nový dům. Prodali jsme to se ztrátou, v uvozovkách, s čistou účetní ztrátou státu, nicméně město a občané žili z toho, že se vybudovala stavba za 300 milionů. A ten rozdíl byl třeba dva miliony. Takhle se to dá standardně řešit, tyhle speciální případy.

A věřte, že mnozí starostové a mnohá zastupitelstva to už dělají a jsou připraveni. A pokud budou vědět, že ten zákon projde za měsíc, tak klidně budou příští týden na zastupitelstvu vykupovat pozemky od svých občanů. Tam je to úplně netrápí. To cash flow tam není tak napjaté, ale musí vědět. My jasně deklarovali a navrhla opozice projednávat dvacet dnů. Myslím si, že na ty devadesátky bychom měli fakt zapomenout v dobrém slova smyslu, protože chceme o tom debatovat. Myslím si, že uvidíme, jestli bude nějaký pozměňující návrh. Ty pozměňující návrhy budou směřovat ne proti, my tady nebouříme, že ten návrh je špatně. A ten čas je opravdu minimální. Jenom abychom si řekli pravdu. Výjimečné případy mohou vyřešit zastupitelstva a mnohá to dělají už dneska. Nečekají na to, až jim to řekne Poslanecká sněmovna, vláda nebo Senát. (Upozornění na časový limit.)

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, ale musel jsem upozornit na uplynutí časové lhůty.

Další faktická poznámka - pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení kolegové, pokusím se to v té faktické poznámce malinko zmírnit a zrychlit. Jsme si vědomi toho ohromného množství problémů, které se týkají výstavby. Jsme si vědomi problémů s odvoláváním, s těmi aktivisty, s ÚHOS, to všechno víme. A já teď vlastně jenom zopakuji to, co říkal před malou chvílí pan předseda hospodářského výboru Ivan Pilný. Tohle jsou zásadní témata, která tam už řešíme, a budeme se jim věnovat dál. Mohu zmínit i liniové dopravní stavby, návrh tohoto zákona. Už jsme ho v takové nulté fázi otevřeli.

Ale poprosím, dnes skutečně řešíme především přípravu, tady ty výkupy. Za sebe mohu říci, že jsem z Pardubického kraje. Týká se to silnici I/35, kde máme nějakých 1 200 majitelů pozemků, kteří prostě čekají. Tohle je meritum té dnešní debaty - odblokovat výkupy a tu přípravu. Nic jiného. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji i za dodržení času. Teď se hlásil pan ministr s přednostním právem. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem si jenom v rychlosti udělal tady pár poznámek, na které bych si dovolil reagovat.

Začnu od konce, jak zastupitelstva pomáhají investorským organizacím v získávání pozemků. Ano, skutečně, toto se děje a my sami jednáme s hejtmany kraje a snažíme se je přesvědčit, aby nám aktivně pomáhali v tomto procesu, protože mají k vlastníkům blíž, jsou s nimi denně v kontaktu a mohou na ně i svým způsobem působit. Na druhou stranu je třeba říct, že pokud na to zastupitelstva obce a kraje přistoupí, tak je to spíše ze zoufalství, nikoliv proto, že by byla nadšena. Ze zoufalství, aby se stav obchvatů a výstavba infrastruktury pohnuly dále, protože my podle zákona nemáme v ruce žádný mandát donutit lidi, aby nám dobrovolně prodávali pozemky za dvojnásobek osmi korun výkupní ceny. Bohužel je to tak.

Co se týká následného prodeje ve prospěch státu, investorské organizace, pokud se děje se ztrátou, tak si dovolím říct, že toto by měl být spíš zájem Policie České republiky. Proč někdo koupí pozemek a následně ho prodá státu se ztrátou? Takto by se správný hospodář chovat neměl.

Co se týká lhůt, pan Stanjura navrhoval diskusi, jestli 90 nebo 120 dnů je lhůta přiměřená, nebo ne. Tento zákon by měl, jak říká sám jeho název, zkrátit dobu pro výstavbu dopravní infrastruktury. Byl bych velmi nerad, abychom se bavili o tom, že budeme nastavovat nové lhůty, které půjdou za hranu těch stávajících.

Co se týká násobku - jestli sedminásobek, osminásobek je moc, nebo málo. My jsme si skutečně udělali analýzu a je v této tabulce, jak se hýbou ceny za jednotlivé pozemky, a z toho nám vyšla ta analýza, že osminásobek, případně šestnáctinásobek. Byl bych nerad, aby se Poslanecká sněmovna - myslím si, že to je nedůstojné Poslanecké sněmovny - bavila o tom, zda to bude čtyřnásobek, nebo pětinásobek, tzv. metodou pokus-omyl a hledali jsme odezvu od veřejnosti, jestli už jsme se trefili do toho násobku, nebo ne.

Co se týká celého procesu výstavby, jak jsme tady slyšeli od pana předsedy klubu Občanské demokratické strany, myslím, že velmi objektivně popsal celý ten proces, který je, a tento zákon sám o sobě není všemocný a není spasitelný. Bohužel Česká republika nemá v rukách žádný zákon, který by dokázal prosadit vůli státu v oblasti strategických staveb, jako je tomu ve Spolkové republice Německo, jako je tomu v Rakousku a jako to už čtyři roky platí na Slovensku. Takže zákon o liniových stavbách, který by měl mít dvě samostatné položky, to znamená deklarovat stavby ve státním zájmu a přijmout k tomu zákon a následně potom stanovit, jakým způsobem procesně přejdeme ke stavebnímu povolení. Toto je to, co si Česká republika zaslouží, a toto je i to, co je v programovém prohlášení vlády České republiky.

Co se týká nastavení mantinelů, kdy bude moci kdo rozhodovat, tato malá novela doprovází pokyn ministra dopravy, ať se to jmenuje metodický pokyn, ať se to jmenuje prováděcí vyhláška, to je jenom otázka názvosloví. Naprosto jasně deklaruje v čase kompetence Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, jakých mantinelů, jakých bonusů mohou použít. Týká se zemědělské půdy, týká se i bonusů, týká se i stavebních a ostatních parcel.

Co se týká toho diskutovaného šestnáctinásobku. V okamžiku, kdy se bavíme o ceně osm korun za metr a na výjimku ministra dopravy použijeme šestnáctinásobek, jsme na ceně 128. Když se bavíme o ceně šestnáct korun, není třeba uplatnit bonus ministra dopravy, stačí nám sedminásobek, abychom se dostali na cenu srovnatelnou.

Snad jenom poslední věc, kterou bych chtěl říct, co se týká, jestli tento princip bude uplatňovaný na celou délku stavby, nebo bude členěný podle katastru nemovitostí. Myslím si, že je třeba, abychom vycházeli ze zápisu v katastru nemovitostí, a ne kudy nám vede trasa. Proto ty bonusy zjevně narovnávají tu situaci, aby jeden soused na jednom katastru nemovitostí neměl cenu dvacet korun a případný násobek osmi a druhý neměl cenu osm korun a bylo možné tam uplatnit na výjimku ministra dopravy ten inkriminovaný diskutovaný sedmnáctinásobek, a tím tu zjevnou nespravedlnost mohli dorovnat. Toto je princip, který chceme navrhnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou dobrý den. Děkuji panu ministrovi za jeho odpovědi na otázky, které tady padly. Bohužel jsem se nedočkal odpovědi na otázku svou. Já bych ji ještě jednou zopakoval, a pokud pan ministr neví z hlavy, tak samozřejmě budu rád, když mi odpoví třeba písemně nebo jakkoliv jinak.

Otázka zní: Kdo bude stanovovat výši bonusu 2? Kdo bude stanovovat výši bonusu 8? Bude to úředník na ŘSD? Bude to ředitel ŘSD? Bude to nějaká jiná osoba? Na tuto otázku bych skutečně velice rád znal odpověď. Asi existuje. Vás nepodezřívám, že to nemáte vymyšleno, ale myslím si, že je dobře, abychom to věděli nejenom my tady ve Sněmovně, ale i veřejnost jako taková. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr hodlá bezprostředně reagovat. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Vážený pane poslanče, já vám samozřejmě dám písemnou odpověď, ale chtěl bych už odpovědět na tu otázku hned. Samozřejmě je to v kompetenci ředitele investorské organizace, to znamená, ten násobek od jedna, nebo respektive od dva do osmi je v kompetenci generálního ředitele investorské organizace. Ředitelství vodních cest, Správa železniční dopravní cesty a ředitelství silnic a dálnic. Nad tento limit je to na základě žádosti na výjimku ministra dopravy. Výše bonifikace je rozložena v čase. Tím je zabráněno jakékoliv možnosti spekulace - tomu dáme a tomu nedáme. Je to podmíněno časem, kdy je předkládána kupní smlouva. To je vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jedna faktická pana poslance Kučery.***
Přihlásit/registrovat se do ISP