(14.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Tahle novela je dobře. My ji podpoříme. Myslím, že ta slabá místa nebo ta rizika budeme diskutovat. Myslím, že jsme schopni najít takové řešení, které naprostou většinou podpoříme. Budeme to projednávat na druhém a třetím čtení na červnové schůzi, to znamená, zákon může mít účinnost od srpna.

Myslím si ale, že mnohem větší pozornost musíme zaměřit na stavební řízení jako celek. To se musí připravit na vládní úrovni. Vůbec není šance to dělat z opozice nebo nějakým poslaneckým návrhem. A to nemluvím o EIA. To jako chci říct, že o tom ani mluvit nechci. Tam je problém i sladění s Evropskou komisí a je to mimořádně složité. Nejen pro dohodu mezi námi. Já si myslím, že vznikne lehčeji, než pak šance to prosadit, protože budeme mít před vstupy do Poslanecké sněmovny aktivisty, budeme obviňováni, že nahráváme tu betonové, tu silniční, tu železniční lobby. Ale myslím si, že to je pro to urychlení mnohem lepší. A to opravdu nechci zlehčovat význam této novely.

To jsou věci, na které jsme chtěli upozornit, promyslet, co to s tou obvyklou cenou udělá, když se v tom katastru bude (nesrozumitelné). Také je důležitá otázka, jestli ta cena bude na celou stavbu, nebo na celé katastrální území. Já si myslím, že bychom se měli zaměřovat na stavbu, a ne na katastrální území.

Kolegyně a kolegové z Moravskoslezského kraje velmi dobře znají stavbu prodloužená Rudná, kde uprostřed pole je hranice katastrálního území krajského města Ostrava a vedlejší vesnice. Už ty papírové ceny, ten základ, ze kterého se to počítá, jsou diametrálně odlišné, a ti majitelé, a to jsou slušní občané, to nejsou žádní pozemkoví spekulanti ani žádní odpůrci staveb, tomu nerozumí, proč tam je 80 a tady je 8, když je to stejné pole. Není tam ani město ani průmyslová zóna. Nic, nic takového.

To jsou podle našeho názoru věci, na které se musíme zaměřit. A já doufám, že vláda přijde s návrhem změn ve stavebním zákoně. Pak se můžeme bavit o tom, zda u veřejných zakázek se to nějakým způsobem dá, či nedá ovlivnit. Na druhé straně moje zkušenost z působení z křesla, ve kterém sedí pan ministr, a musím to říct, i když to není úplně populární. Stavební firmy si stěžují, že je málo zakázek od státu. To je pravda. Na druhé straně každá zakázka od státu skončí u ÚOHS. Dělají si to navzájem. Stát za to nemůže. Ministrem či šéfem ŘSD, SŽDC je teď někdo úplně jiný. Tam prostě stížnosti padají jedna za druhou. A když se třeba budeme bavit o tom, že se třeba v loňském roce nevyčerpalo 12 miliard ze SFDI, tak se podívejme, kolik bylo neuzavřených sporů, v jaké hodnotě zakázek na ÚOHS. A pak musíme chtít i po těch stavebních firmách, které si částečně oprávněně stěžují, aby tohle nedělaly. Já jsem říkal, když tam bude faul, tak se samozřejmě braňte. Pokud je tam něco, co třeba zvýhodňuje jednu firmu, nebo vás někdo neoprávněně vyloučil. Ale nemůže být spor a pak vyjednávání na pozadí toho sporu, který se vleče měsíce a měsíce. Myslím, že jsme schopni najít shodu na tom, že ÚOHS by mohl mít nějaké správní lhůty a měl by v nich rozhodovat. Tam je ovšem otázka, když ta lhůta uplyne, jestli platí stav, který je napadán, nebo původní stav. Není to tak úplně jednoduché.

Co bychom určitě doporučovali my jako občanští demokraté? Zásadním způsobem zvýšit kauce při podání na ÚOHS. A v případě, že podání nebude vyhověno, aby to propadlo na účet státu. Opravdu zásadním způsobem. Ať je to procentuálně, ať to není v řádu statisíců. Pokud je to zakázka za miliardy korun, tak i kauce 500 tisíc nebo 800 tisíc je nic v tom potenciálním objemu. To jsou podle nás recepty, které přispějí k urychlení přípravy a pak samotné realizace. Ale dneska se spíš bavíme o přípravě. Nebavíme se o té samotné realizaci.

Současně platí to, o co jsem se za tu krátkou dobu v křesle pokoušel a v čem přeji štěstí panu ministrovi, aby ti, kteří navrhují trasy, už dopředu byli schopni odhadnout, kde narazíme na oprávněné obavy občanů, a říct: Tudy ta trasa nepovede. Pokud to z inženýrského hlediska vypadá nejlépe, tak to nestačí. Musíme si říct, jestli ta trasa má šanci, ne kvůli tomu, že po nás chce někdo EIA, ale jestli to nezasáhne občany, kteří tam žijí. Z mého a z našeho pohledu oni jsou ti praví, kteří mají případně rozprodat tu stavbu, ne ti, kteří žijí na jednom konci republiky a svoje ekologické cítění uplatňují na jiném konci republiky.

Na závěr jenom uvedu příklad, který my říkáme u ochrany hor. My, kteří žijeme v Moravskoslezském kraji, jsme překvapeni, co všechno se dá postavit v Krkonoších, a u nás ne. A pak jsme nalezli odpověď. Ti ochránci přírody, kteří tak brání naše Jeseníky a Beskydy, jezdí lyžovat do Krkonoš.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan předseda klubu ODS Stanjura. Teď tady mám dvě faktické poznámky. První pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Pilný. Nejprve dvě minuty pro pana poslance Kučeru.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já bych po vyčerpávajícím vystoupení pana kolegy Stanjury trochu konkretizoval svoji otázku i směrem na Ministerstvo dopravy a upřel bych vaši pozornost na tabulku, přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona, kde jsou zmíněny ony bonusy, o kterých se tady bavíme. A chtěl bych poukázat na ceny, které jsou zde uvedeny za jeden kilometr trasy, tedy výkupní ceny.

Současný stav jednoho kilometru trasy: výkupní cena je 1,75 mil., při bonusu 2 - 3,5 mil., při bonusu 8 - 4 mil. Kč a při bonusu 16 - 28 mil. Kč. Já tu cenu nezpochybňuji. Já se jenom ptám, kdo bude stanovovat výši bonusu? Kdo bude stanovovat výši bonusu 2, kdo bude stanovovat výši bonusu 8 a kdo bude stanovovat výši bonusu 16? Výši bonusu 16, jsme se dozvěděli, že bude stanovovat ministr dopravy. Souhlasím. Kdo bude ale ta zodpovědná osoba, která bude stanovovat výši bonusu 2, kdo bude stanovovat výši bonusu 8? Bude to nějaký úředník? Na základě čeho bude rozhodovat? Budou stanovena pevná pravidla, nebo to bude na jeho libovůli? Já si myslím, že to je prostor pro opravdu velkou kreativitu, když to řeknu velice slušně. A bude to velký prostor pro to, abychom tohle téma - zejména tohle - téma diskutovali na hospodářském výboru. A já doufám, že hospodářský výbor k tomu zaujme velice jasné stanovisko. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Pilný. Rovněž s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ivan Pilný: Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Já bych si dovolil souhlasit s tím, co tady bylo předneseno panem předsedou Stanjurou. Každé schvalovací razítko znamená potenciál pro korupci. Nejen v Česku, ale možná zejména v Česku. Zatím ale historie, i nedávná, neprokázala, že je rozdíl mezi tím, když to razítko má v ruce jeden člověk, nebo nějaký kolektivní orgán. V tom asi nevidím žádný rozdíl.

Dál bych si dovolil souhlasit s tím, že jakékoliv stavby v ČR jsou blokovány z důvodů, které tady byly zmíněny. Je to možná úplně nový zákon o liniových stavbách, je to situace na ÚOHS, nově nám k tomu přibyla EIA, také veřejné zakázky. Všechny tyto záležitosti projednával a bude projednávat hospodářský výbor, to znamená, že se tím intenzivně zabýváme. Na druhou stranu není možné tohle vyřešit jediným způsobem, jedním mávnutím proutku a vyvolat tady širokou diskusi o všech problémech, které tady existují. Stojíme před zcela konkrétními specifickými problémy a ty jsou dva. Za prvé nás tlačí čas, to znamená, že některé stavby je opravdu možné dokončit do konce roku, a když tento zákon nepřijmeme včas, tak se to nestane. A druhá věc je, že byly spuštěny vyvlastňovací procesy za mimořádně tvrdých podmínek a to je rozhodně špatně. Proto bych se přimlouval, abychom tady nerozšiřovali vlny, ale věnovali se té konkrétní podstatě a všechny ostatní problémy, které jsou mnohem složitější, těmi se zabývali - a my se jimi i na hospodářském výboru zabýváme - a postupovali dál v těch složitějších věcech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP