(14.20 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

Zde předložený, podle mého názoru ambiciózní plán Ministerstva dopravy chce situaci okamžitě řešit. Konkrétně v té novele řeší § 3b odst. 1, který nově říká, že výše kupní ceny v kupní smlouvě, získávají-li se koupí potřebná práva podle § 3a, lze sjednat maximálně do výše a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 16 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku a b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku nebo stavby. Při jednoduché kalkulaci se tedy dnes bavíme o možném navýšení ceny za metr čtvereční na rozmezí 120 až 525 korun.

Je důležité také upozornit, že toto je jakýsi rámec, který Ministerstvu dopravy, resp. těm organizacím, umožní efektivní odstupňování nabízené ceny v závislosti na čase. Je to jeden z našich, z mých nápadů, pracovně mu říkáme časová bonifikace, a je to tedy pozitivní motivace a jakési sdělení majitelům pozemků: čím dříve prodáte, tím více dostanete. Pan ministr zmiňoval, že výše toho bonusu bude klesat v čase, to znamená ta maximální výše se uplatní při rychlé akceptaci nabídky, při pozdější bude cena klesat. A je tam ta důležitá výjimka. Výjimku z tohoto postupu může v důvodných případech, písemně sdělených, povolit pouze ministr dopravy.

A poslední důležitý moment. Právě konkrétní využití té navýšené hranice toho rámce, který by byl v novele navržen, bude stanoveno a řízeno interním aktem řízení ze strany Ministerstva dopravy. Interní akt je v tuto chvíli v jakési pracovní verzi, a pokud v podrobné rozpravě bude žádost o něm hovořit, tak buď já, nebo pan ministr určitě ho můžeme představit v kostce v tuto chvíli. A je to skutečně pouze návrh. Hovoří se o 750 %, tedy 7,5násobku, do jednoho měsíce, poté čtyřnásobek v druhém měsíci a pouze navýšení o 250 % mezi 60. až 90. dnem následujícím po dni, kdy vlastník obdržel návrh smlouvy. A teď už se budu opakovat: výjimku z těchto pravidel může udělit pouze ministr dopravy.

Poslední informace ode mě jako zpravodaje v tuto chvíli. Skutečně bylo žádáno o projednání ve zkrácené lhůtě podle § 90. Konstatuji tedy, že písemně již toto bylo zamítnuto, a poté v rozpravě určitě i já se rád přihlásím a budeme diskutovat a prosit alespoň o zkrácení lhůt tak, aby Poslanecká sněmovna vyslala jasný signál majitelům pozemků, ale i odborné veřejnosti, a byli bychom moc rádi a vděčni za to, kdyby se tento zákon podařilo připravit k odsouhlasení a zpracování na červnové schůzi Poslanecké sněmovny. Tolik v tuto chvíli zpráva zpravodaje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku a mám tu také faktickou, resp. přihlášku k faktické poznámce od pana poslance Adamce. Nicméně faktická poznámka z definice reaguje na průběh rozpravy. Vzhledem k tomu, že jsem rozpravu právě otevřel, tak není na co reagovat. Jestli dovolíte, já bych pustil pana poslance Laudáta, abychom naplnili literu jednacího řádu, a pak můžete zareagovat na průběh rozpravy. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já děkuji za slovo. My jsme dali sice společně s klubem ODS veto na projednávání v § 90. Pokusím se vysvětlit důvody. Samozřejmě chápeme a je nám naprosto jasně známá situace v přípravě výstavby rychlostních silnic, dálnic a silnic první třídy. To je ta novela, která se týká, toho plus tedy železniční infrastruktura, lodní doprava. Nicméně jednak si myslím, že je to natolik zásadní věc, že hospodářský výbor, a tady bych se přimluvil, aby nepadaly návrhy na projednání v žádném dalším výboru, si to nebral. A skutečně prosím, aby pan předseda mě potom upozornil, já budu navrhovat a navrhuji, aby se zkrátila lhůta na projednání ve výborech na 20 dnů, což konvenuje k tomu, že to bude na červnovém jednání.

Já se přiznám, že dneska vím, že jsou blokovány kvůli výkupu stavby, které by se mohlo podařit poměrně rychle realizovat. Já jsem velkým příznivcem toho, aby se zejména stavěla R35, rychlostní silnice v té části mezi Opatovicemi a Mohelnicí. První dva úseky mají za sebou územní rozhodnutí, na první bylo vysazeno už asi 28 vyvlastňovacích řízení, na další jsou stovky připraveny. Samozřejmě chápu celkem majitele pozemků, kteří mají sousedy, od nichž to bylo vykoupeno za výrazně vyšší ceny, a teď tady došlo z důvodu omezení narůstajících spekulací vlastně tou poslední novelou tohoto zákona v loňském roce, kterou tady mimochodem myslím nevhodně zmínil pan ministr financí Babiš, i když neřekl číslo, ale je to o principu. My jsme tím bránili spekulaci a tenkrát to bylo také podporováno napříč politickým spektrem.

Jiná věc je ovšem, že i tady pan zpravodaj mluvil o tom, že tam bude nějaké rozhodování od určitých úrovní ministra do určitých úrovní investora a jeho krajských poboček. Já se obávám, že v atmosféře České republiky, kriminalizace, podezírání a napadání, tak ten princip je skutečně na hraně, a já se obávám, že může být prokorupční, zejména tam, kde půjde o velké částky. Říkám, je to, teď se vůbec nedotýkám pana ministra ani prostě těch, co to vypracovávali, ale prostě i kdyby tomu tak nebylo, tak v českém prostředí mohou padat otázky, zvláště když personálně se to někomu hodí, proč pustil, proč nepustil.

Co ale považuji za trošku větší problém, je, že já jsem tady dostal od pana ministra nějaké znění a to zcela konvenuje i s tím, co tady říkal pan zpravodaj. To znamená, že tam budou limity, mluví se tam o nějakých maximálních - maximálně do výše. Tak to jsem chápal, že ten návrh kopíruje. Nicméně vy jste oficiální materiál dostali upravený a přepracovaný a rád bych se mýlil, ale i tam jsem konzultoval s právním zástupcem Sněmovny, a tak jak to bylo přepracováno, tak možná, možná, já to skutečně nevím, nejsem právník a dozvěděl jsem se tu informaci teprve před kratičkou chvilkou, protože jsem byl upozorněn některými kolegy, že to může být chápáno jako natvrdo. To znamená, že tam nebude to posunování a ta v podstatě jakoby, řekl bych trošku podnikatelský princip, že někdo bude moci podle naléhavosti potřeby výkupu na té které stavbě o tom rozhodovat, ale že je to natvrdo. I to je důvod, abychom ještě se tím zabývali v hospodářském výboru.

To znamená, my podporujeme, že tu situaci je třeba rychle řešit. Chceme, aby byla schválena na červnovém zasedání, ale skutečně je mi líto, že jsme mohli udělat ještě jedno v případě této naléhavosti. Možná, že se mohly aspoň principy a nějaká diskuse začít v hospodářském výboru třeba s předstihem. To se bohužel nestalo, takže teď jsme postaveni trošku do vleku. Takže od nás to není v žádném případě nějaká obstrukce, ale obáváme se, že tady může nastat vážný problém a že to k té jedné diskusi, aspoň k té jedné diskusi, v hospodářském výboru je.

Na druhé straně, ať už to odejde z hospodářského výboru sem zpátky v podobném znění, nebo spíše upraveném, já se domnívám, že tam bude potřeba jednoznačný výklad právníků, abychom se skutečně nedostali, nebo nebyli obviněni z nějakého legislativního zmetku, který by pak vyžadoval nějakou rychlou novelu, ale spíš bychom si uřízli ostudu, tak potom doufám, že už ve shodě bude přijat nějaký komplexní pozměňovák v hospodářském výboru a vrátí se to sem na červnové schůzi tak, abychom to před létem schválili.

Děkuji za pozornost a prosím, pane předsedo, abyste mě upozornil ve vhodném okamžiku. Budu navrhovat zkrácení o 20 dnů na projednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takový to návrh musí zaznít v rozpravě.

Teď tady byla faktická poznámka pana poslance Adamce, samozřejmě. Doufám, že pan kolega Laudát vám dal dostatek podnětů, na které budete reagovat. Prosím, máte slovo a své dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP