(11.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

Největší počet ministrů má tato vláda, a přesto si ani jeden kromě pana ministra životního prostředí, který skutečně je přítomen - a vždycky se omlouvám za to, že kritizujeme někoho a slyší to ten, který zrovna přítomen je a pracuje... Ale přece není možné, aby tímto způsobem se vláda chovala k parlamentu, aby tady nebyl ani premiér, a to už na druhých interpelacích, prosím pěkně. Těch čtvrtků, kdy ty interpelace byly, zas tolik nebylo a už jsou to druhé, kdy tady není přítomen premiér. Druhé interpelace a pouze dva ministři z celé vlády? To přece nemůžete myslet vážně, že to je způsobeno nějakými obstrukcemi, když pravidelně v jednacím řádu, který je zákonem, ty čtvrtky jsou určené na interpelace. Tomu by nezabránily žádné obstrukce ani by tomu nijak nepomohly.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zavadil.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, já se připojuji k tomu, co tady řekli kolegové zprava, abychom přerušili jednání o těchto bodech a vyčkali, až tady bude ministr. Tečka. A žádám, aby o tom bylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jsem teď nerozuměl, o co žádáte.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Že se připojuji k tomu, abychom přerušili tento bod a abychom tyto body jednali až za účasti ministrů, to je první poznámka. A druhá poznámka, abychom o tom hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Podle jednacího řádu § 109 skutečně lze podat pouze návrh na zamítnutí anebo návrh na odročení, každopádně o těchto návrzích se hlasuje až po ukončení rozpravy. To znamená, dokončíme rozpravu a poté budeme dávat hlasovat. Mám zde faktickou poznámku, pane poslanče Stanjuro, mám zde faktickou poznámku.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám námitku k tomu, jak to řídíte. Každý bod, o kterém jedná Poslanecká sněmovna, lze přerušit. O návrhu na přerušení se dá hlasovat bezodkladně. Ten váš výklad, že tento bod nemůžete přerušit, prostě neodpovídá jednacímu řádu. Pan poslanec měl samozřejmě pravdu, proto vznáším námitku a žádám, aby o tomto návrhu bylo hlasováno ihned.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Protože se jedná o procedurální návrh, tak nejdřív dám hlasovat o této námitce a nejdřív vás odhlásím a poprosím vás, abyste se opět přihlásili. Počet se ustálil, takže nyní dávám hlasovat o vznesené námitce, aby bylo hlasováno v podstatě okamžitě před ukončením rozpravy.

To znamená dávám hlasovat o této námitce. Kdo je pro? Kdo je proti? (Výkřiky vpravo.) Dobře, v tom případě prohlašuji toto hlasování za zmatečné a budeme hlasovat ještě jednou. Já vám upřesním, o čem budeme hlasovat. Byla vznesena námitka pana poslance Stanjury proti způsobu vedení Sněmovny, abychom o přerušení tohoto bodu hlasovali hned, nikoliv až po ukončení rozpravy, tak jak jsem navrhoval já. To znamená, nejdříve dáme hlasovat o této námitce a v případě, že ji Sněmovna přijme, budeme hlasovat o přerušení bodu v podstatě okamžitě.

 

Takže dávám hlasovat o námitce pana poslance Stanjury.

Zahajuji toto hlasování. Kdo je pro, abychom hlasovali o přerušení tohoto bodu bezprostředně. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 188. Případně kdo se zdržel?

Končím hlasování číslo 188, přítomno 121 poslanců, pro tuto námitku bylo 116 poslanců.

 

Takže v tento moment dávám hlasovat o tom, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně práce a sociálních věcí.

Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Kdo se zdržel?

Končím hlasování číslo 189, přítomno je 122 poslanců, pro návrh tohoto usnesení bylo 116. Usnesení bylo přijato.

 

Návrh usnesení zní, že projednávání tohoto bodu je přerušeno do té doby, než bude přítomna paní ministryně práce a sociálních věcí.

Dobře, pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve mně po nějakých osmnácti letech, co jsem zde, zanechala slova Miroslava Kalouska dost silný a negativní dojem. Já jsem čekal, že na to přijde nějaká reakce. Nejde o to, jestli máme stejné názory. Máme rozdílné. (Předsedající: Já se omlouvám, pane poslanče...) Je tisíc důvodů... Neberte mi slovo. (Předsedající: Já vám rozumím, ale...) Je tisíc důvodů nesouhlasit s Miroslavem Kalouskem v různých věcných krocích. Přátelé, ale jestli nebudeme reagovat na to, jak se společnost radikalizuje, jestli neuděláme nějaký distanc, že toto už není naše politika, jestli přehlédneme to, že čas od času někdo napíše "zabte tamtoho nebo zabte jiného", my se tomu budeme usmívat a budeme tomu tleskat, tak to povede k velmi špatným koncům. Tady nejde o to - já neútočím na ANO, já neútočím na webové stránky... (Předsedající: Pane poslanče, já vám říkám, že nerespektujete jednací řád.) Já útočím na to, že tady není žádná reakce. Já bych si přál, kdyby alespoň předsedové všech poslaneckých... (Předsedající vypíná mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, vypínám vám mikrofon. Přestože lidsky s vámi souhlasím a máte k tomu jasné právo se takto vyjádřit, žádám vás, abyste respektoval jednací řád, tak jako všichni poslanci této Poslanecké sněmovny. Přihlaste se s touto poznámkou, až bude otevřen bod, až bude otevřena diskuze. Jestliže má platit jednací řád, musí platit pro všechny stejně. V tento moment mohou vystupovat pouze poslanci s přednostním právem.

(Poslanec Urban setrvává u mikrofonu.)

Není otevřen žádný bod v tento moment, můžete vystoupit pouze s procedurálním návrhem. (Výkřiky v sále: To chtěl!) Znovu říkám, můžete vystoupit s procedurálním návrhem, o kterém dáme hlasovat. Zapnu vám mikrofon a předpokládám, že přednesete svůj procedurální návrh. Máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, vy jste před chvílí porušil jednací řád tím (Předsedající: Neporušil jsem jednací řád.), že jste nenechal hlasovat o procedurálním návrhu hned, a mě budete poučovat, co mám dělat.

Já jsem chtěl samozřejmě navrhnout bod, který by zněl Výhrada předsedů poslaneckých klubů k útokům na politiky Parlamentu České republiky. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. K předchozímu příspěvku chci říct, že jsem respektoval jednací řád a v případě, že někdo vystupuje v okamžiku, kdy není otevřený bod, musí dopředu inzerovat, že chce předložit procedurální návrh. V tom případě má slovo. Nebyla otevřena diskuze.

Pane Stanjuro, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP