(16.50 hodin)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Jen abychom se nevymkli jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Samozřejmě je možné bod přeřadit, ale měli bychom o tom rozhodnout dvěma hlasováními. Nejprve hlasovat o tom, že připouštíme hlasování o přeřazení, a potom o samotném přeřazení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: V tom se shodujeme. Já jsem to i takhle říkala. (Veselost v levé části sálu.) Prosím, abychom hlasovali o přeřazení bodu. (Nesouhlasné hlasy zleva.) Budu se úplně přesně držet jednacího řádu. Kdo ho máte v ruce, tak si ho vezměte. Je to § 54 odst. 8, kdy Sněmovna může v průběhu schůze hlasováním bez rozpravy přesunout body pořadu. Já hlasuji o tom, že vůle tento bod přesunout je, protože tady je podmínka, že pan ministr financí je řádně omluven z celého dnešního jednání. Navrhuji hlasovat o tom, že měníme program v programu schůze během jednání. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Paní místopředsedkyně, postup, o kterém mluvil pan předseda Sklenák, samozřejmě odpovídá jednacímu řádu, pokud je podán návrh. V tuto chvíli žádný návrh na změnu programu schůze, pokud je mi známo, podán nebyl. K bodu 14 jsme ještě nedošli. Není vyloučeno, že předkladatel se nechal někým zastoupit a bude zde přítomen. Máme-li o něčem hlasovat, měl by to být konkrétní návrh konkrétního poslance. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Přerušuji jednání schůze na pět minut.

 

(Jednání přerušeno od 16.52 hodin do 16.58 hodin.)

 

Prosím své kolegy poslance a poslankyně, aby zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v projednávání. Mám zde přihlášenou paní poslankyni Černochovou, předtím ještě pana poslance Pilného, paní poslankyni Váhalovou a paní poslankyni Bohdalovou. Pardon, pana poslance Volného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, paní předsedající, z důvodu řádně ohlášené omluvy pana předkladatele, pana ministra financí Andreje Babiše, navrhuji přeložit bod 14, sněmovní tisk 179, na zítřek po pevně zařazených bodech, na dopoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP