(16.40 hodin)

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní místopředsedkyně. Nelhali jednomu, jeden druhému. Tak po pravdě řečeno, teď už si myslím, že je důležité dát na stůl fakta.

Hlasováním v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období byla schválena tato úprava ve vztahu k obcím a městům - cituji - ústavní novela: Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který kontroluje hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony. Tuto změnu novely Ústavy, která je kazuistická, která byla schválena, podpořilo 24, jak se teď přesvědčuji, 24 kolegů poslanců a poslankyň z komunistické strany. A nyní slyšíme od pana místopředsedy, že tehdy to, co schválili, bylo vlastně asi špatně, nebo že se spletli a nyní vlastně chtějí svolat úplný opak.

Takže prosím vás, podívejte se na sněmovní tisk 351, z jakých důvodů jste tehdy schvalovali novelu Ústavy, která ve vztahu k obcím a městům obsahovala tu výjimku. Já konstatuji, jakkoli nechci polemizovat věcně s tím, co zde řekl pan místopředseda Filip... Ano, já si myslím, že je opravdu důležité kontrolovat. Myslím si, že je důležité naplnit heslo důvěřuj, ale prověřuj. Ale to musí platit i pro politické rozhodování. Jestliže my budeme dneska důvěřovat tomu, že Senát, který je v té věci, opakuji, nepřehlasovatelný, schválí něco, co už minule odmítl a co bylo méně v neprospěch obcí a měst, tak skutečně nerozumím tomu, z jakého důvodu bychom to měli udělat.

Já vnímám i posun na názorové straně u komunistických poslanců. Dobře, je to možné. Ale potom budete muset vy říci - a všichni, kteří tady sedíte, ať jsou to starostové, nebo tedy bývalí starostové, nebo svým kolegům, kteří řídí města a obce, že jste schválili novelu Ústavy, která zahrnuje naprosto plnou kontrolu. A návrh kontrolního výboru jde dokonce tak daleko, že nebude kontrolována jen obec a město, které je příjemcem veřejných prostředků, ale dokonce že bude kontrolována i každá fyzická osoba, která dostane dotaci od obce a města, takže sbor dobrovolných hasičů, fotbalisté a jiní. Toto jsou reálie. Neříkejme tady věci o tom, jak se nelže nebo lže.

Pan poslanec Komárek se vůbec nevyjádřil k tomu, o čem já jsem tady hovořil, tzn. že z úst paní Jourové padla garance, která tedy zatím naplněna není, třeba se ještě urodí ve druhém čtení, asi během následujících deseti vteřin nějaký pozměňující návrh, nevím. Ale zatím to tak nevypadá. A já chci slyšet i od kolegů, kteří jsou poslanci a sedí zde ve sněmovně, jestli takovýto text tedy podpoří. Protože já jsem byl kritizován za to, že jsem předložil totožný návrh Ústavy, který zde byl schválen, a předložil jsem zákon, který reagoval na výtky Senátu. Teď mi chce někdo namluvit, že tento ústavní text bez žádného textu doprovodného zákona, který naprosto rozšiřuje kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu bez jakýchkoli garancí vůči právu na samosprávu obcí a měst, která je zaručena v Ústavě, že tento text schválí Senát? Dobře, ať to tak je, ale prosím, za rok si to řekneme.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Dále mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Zlatušku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážená paní předsedající, já bych chtěl jenom pana kolegu Polčáka upozornit na chybu, které se dopustil ve své výtce. To rozšíření není v neprospěch obcí a kontrolovaných subjektů, ale samozřejmě v jejich prospěch. Je jejich zájmem, aby nakládaly s prostředky hospodárněji, věcně. A pokud dojde k tomu, že kontrolou budou vychovány k tomu, že to nakládání bude hospodárné i do budoucna, tak právě obce z toho budou mít největší prospěch, protože se nebudou ztrácet peníze hospodařením nikoli obcí jako takových, protože ty to nemohou dělat, ale jejich nezodpovědných činovníků. Takže to jenom oprava té formulace.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Dále mám přihlášeného pana poslance Polčáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Já jsem se rozhodl, že si ty věci nenechám líbit, a proto vás budu obtěžovat ještě svou poslední, doufám, poznámkou na adresu pana kolegy Zlatušky.

Můžete mi tedy říct, pokud za klub ANO, tzn. za celý klub ANO, hovořila paní Jourová, jaké tedy ty garance měla na mysli, pokud hovořila o tom, abychom se nedotýkali jejich ústavního práva? Já bych velmi rád slyšel, o jakých garancí jste se tedy případně vy jako kolegové bavili a jaké mají být v tom ústavním textu provedeny. Protože předpokládám, že pokud Ústava stanovuje právo na samosprávu, tak ústavní text by měl stanovovat tyto garance. Respektive jak se tedy nebudete dotýkat tohoto práva na samosprávu. Děkuji. Je to řečnická otázka, není třeba odpovídat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy nemám nikoho přihlášeného, proto podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dříve než přistoupíme k projednávání bodu 10, musím konstatovat, že došlo ke změně ve sněmovně, nebo spíše jsme nezohlednili oficiální omluvu pana ministra financí za nepřítomnost z dnešního jednání. Proto bychom měli hlasovat o přeřazení bodu číslo 14 na případně zítřek. Čekají nás tedy dvě hlasování. První je hlasování o úpravě programu a poté v případě, že tento návrh projde, bychom hlasovali o zařazení bodu na zítra po pevně zařazených bodech. Takže já prosím všechny do jednací místnosti. (Poslanci se vracejí z předsálí. Po krátké pauze předsedající pokračuje.)

 

Takže nyní navrhuji hlasovat o změně programu podle § 54 odst. 8, tj. přeřazení bodu číslo 14 na zítřejší jednání. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Z pléna: Hlasovací zařízení nejde.)

Omlouvám se. Odhlásím všechny a znovu prosím, abyste se přihlásili.

Zahajuji hlasování o vyřazení bodu z dnešního programu... Tedy o úpravě programu jednání. (Šum v sále. Po krátké pauze předsedající opět pokračuje.)

Já ještě jednou zopakuji důvod, proč upravujeme program jednání. Důvodem je omluvená absence pana ministra financí. (Hlásí se poslanec Sklenák.) Přednostní právo, nebo faktická? Přednostní právo. Pan Sklenák. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP