(16.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Stanislav Polčák jako zástupce navrhovatelů a aby byli připraveni zpravodajové jednotlivých výborů, a to pan poslanec Lukáš Pleticha, pan poslanec Pavel Blažek a pan poslanec Štěpán Stupčuk. Pokud jde o ústavní novelu, byl bych rád, aby zpravodajem, který bude sledovat rozpravu, byl zpravodaj ústavněprávního výboru a aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Ostatní mohou zůstat na svých místech.

Nyní tedy žádám pana poslance Stanislava Polčáka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovoluji si ve druhém čtení velmi krátce uvést tento projednávaný tisk, který se týká změny Ústavy a zejména kompetencí a postavení Nejvyššího kontrolního úřadu v českém ústavním systému, a na to navazující normu zákona, která předložena byla, nicméně Sněmovnou byla vrácena, a následně tedy předpokládám, že bude debata i o té zákonné normě, která by měla potom vzejít z ústavního textu.

Je důležité říci, že projednávaný sněmovní tisk byl v zásadě recepcí toho, co již Sněmovna schválila v minulém období, co bylo přijato širokým politickým konsensem, nicméně takto předložený tisk byl v rámci projednávání dvou výborů poměrně radikálně přepracován a pozměněn.

Já chci na začátku své řeči říci, že pro mě jsou pozměňovací návrhy, které přijaly oba výbory, v zásadě akceptovatelné, s jistou výhradou u výboru ústavněprávního, který přijal pozměňující návrh, který je trochu odlišný od pozměňujícího návrhu přijatého v kontrolním výboru. Liší se v tom, že může obsahovat poměrně zásadní interpretační nejasnost, která by nastala už na úrovni Ústavy, neboť říká - a v tomto bych si dovolil v zásadě citovat -, že se bude kontrolovat ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu výkon vlastnických práv, která má stát, resp. územně samosprávné celky, v obchodních společnostech, podnicích. Je otázkou, jestli takto zvolená formulace je nejšťastnější a zdali dopadá i na všechny další subjekty, což jsou například Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, které v původním návrhu jsou vypočítány jako ty, které kontrolovány býti mohou. Z tohoto ústavního vymezení si myslím, že je minimálně ústavně sporné, zdali budou ve stejném rozsahu kontrolovány například společnosti vlastněné obcemi, neboť může tato interpretace dávat za odpověď na tuto otázku, jakou kontrolu tedy bude Nejvyšší kontrolní úřad provádět, tak tato interpretace může svádět k tomu, že se bude kontrolovat, jak stát vykonává, resp. územně samosprávný celek, tato vlastnická práva.

Nerozumím tomu, proč není v usnesení ústavněprávního výboru prostě napsáno, že se kontrolují tyto subjekty, proč je tam vazba nebo proč je tam formulace "výkon vlastnických práv". Já jsem tuto otázku konzultoval i s několika odborníky, kolegy na ústavní právo, a zejména na správní právo, a skutečně tato nejasnost zde je. Minimálně je tedy třeba ze strany těch, kteří prosadili toto usnesení, aby je odůvodnili a obhájili v tom, že dopadá podle jejich názoru i na postavení České televize a dalších subjektů, které, myslím si, by měly být pod tou kontrolou, a dále, jak je to myšleno s tou kontrolou v subjektech, v nichž má stát, resp. územně samosprávné celky, podíl.

Dále chci upozornit na to, že by v rámci takto přijaté ústavní novely mělo být už i při jejím přijímání zřejmé, kam ta hranice bude sahat na zákonné úrovni, protože v zákoně, který já jsem předkládal, hranice byla stanovena většinovým podílem nad 50 %. Nyní to nevíme. Bude to jaká hranice? Bude to hranice menší? Jsou okolní státy, které tu hranici mají menší, ale měli bychom vědět, co bude zákonnou změnou, která se bude opírat o tento ústavní text.

V neposlední řadě chci požádat kolegy především ze sociální demokracie a pana premiéra, aby dali jistou záruku a garanci, že tato rozšířená kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu bude akceptována Senátem, protože minulá úprava, která naopak omezovala, pokud jde o práva obcí právě kontrolu na zákonnost, tak tato ústavní novela, jak byla mnou předložena, je zatím odmítnuta a je předkládán pozměňující návrh, který zahrnuje u obcí a měst plnou kontrolu. Takže já prosím kolegy ze sociální demokracie a pana premiéra Sobotku osobně, aby dali garanci, že pokud Sněmovna schválí takhle přísnou novelu Ústavy, že takto přísná novela Ústavy projde v Senátu, abychom se opět nedočkali stejné blamáže, jako tomu bylo v předminulém roce, kdy byla Ústava schválena v Poslanecké sněmovně, ale v Senátu neprošla. Takže já se skutečně ptám představitelů sociální demokracie, kteří mají většinu v Senátu, zda jsou schopni takovou garanci dát. Namísto toho, aby byl hledán konsensus mezi dvěma komorami, tak jsme byli svědky debaty, kterou vedli poslanci a senátoři, a jako by se vůbec neposlouchali. Senátoři jasně říkali na jednání ústavněprávního výboru, že nejsou pro už předložený text, který byl pro obce příznivější než to, co je teď navrhováno v přijatých usneseních jak kontrolního výboru, tak ústavněprávního výboru.

Zároveň chci říci, že mě překvapilo i to, jak v té věci byla činná - resp. nečinná - paní ministryně Jourová. Paní ministryně Jourová zde v prvním čtení řekla, a já si to dovolím citovat, protože si myslím, že to je poměrně signifikantní: "Za klub ANO bych chtěla říci, že my souhlasíme s principem posílení kompetencí NKÚ a že předpokládáme, že během legislativního procesu bude prostor k tomu, abychom otevřeli otázku kontroly samospráv tak, abychom se nedotkli jejich ústavního práva na samosprávné hospodaření s majetkem, a dále potom kontroly obchodních společností s veřejnou majetkovou účastí tak, abychom se opět nedotkli jejich možnosti vůbec operovat na trhu." Nic z toho předloženo nebylo a je předkládán pravý opak.

Takže já nejenže se ptám pana premiéra Sobotky, jestli dává tuto garanci za Senát, ale ptám se paní ministryně Jourové, co dělala po celou dobu vyjednávání v rámci prodloužené doby legislativního procesu, protože to, co je předkládáno, je opačné. Je to rozšíření toho, co se týká obcí a měst, to znamená plná kontrola.

Já proti tomu nejsem. Já jsem to říkal už několikrát veřejně, ale chtěl jsem vyhovět volání ze Senátu. Senát je v této věci nepřehlasovatelný. Senátoři nejsou hloupí lidé a dobře vědí, že pokud si to neprosadí do Ústavy, tak na zákon už se spolehnout nemohou, protože pokud jde o zákon, může Poslanecká sněmovna přehlasovat jejich veto a bude určitě vypadat podle její vůle. Senátoři to moc dobře vědí a budou chtít a budou požadovat garance do ústavního textu. Ostatně o nich hovořila i paní ministryně, ale žádný pozměňující návrh tohoto typu předložen nebyl a naopak byly schváleny texty zcela opačné.

Já se domnívám, že všechno může být vlastně jenom hra. Hra na to, jak se bude rozšiřovat kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, ale naopak, žádné kompetence se nerozšíří a v různých obchodních společnostech, které jsou pod vlivem nové vlády, nových ministrů, anebo i územně samosprávných celků, se bude krást dál.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů a žádám jednotlivé zpravodaje, aby se vyjádřili. Nejdříve pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Přihlásit/registrovat se do ISP