(14.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Krásné odpoledne. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vaši pozornost obrátil k tématu a problému, který již řadu měsíců trápí českou veřejnost, a také ke slibu, který jsem zde na předminulé schůzi dal, že budu pravidelně toto téma před vámi zde otvírat.

Dovoluji si proto navrhnout nový bod jednání Poslanecké sněmovny, nový bod programu Poslanecké sněmovny, a to bod s názvem Zpráva vlády o vývoji v kritické situaci v nezaměstnanosti a krocích, které činí nebo učiní pro jejich řešení. Tento bod si dovoluji navrhnout na příští úterý po případných pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pane poslanče, prosím na kdy?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pokud to nebude kolidovat s terminářem pana premiéra, tak příští úterý po případných pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, po pevně zařazených bodech. S další přihláškou je předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal Sněmovnu o shovívavost a požádal ji, zda by bod 18, sněmovní tisk 124, a bod 28, sněmovní tisk 115, mohly být pevně zařazeny na zítřek jako první dva body po obědě. Důvod je jediný, a sice pracovní vytíženost primátora hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že oba dva se týkají problematiky pražského zastupitelstva a jeden z těchto bodů primátor předkládá, bylo by to od vás velmi gentlemanské. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S další přihláškou je pan předseda poslaneckého klubu ANO poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Vážený pane předsedající, chtěl bych vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 6, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, sněmovní tisk 108, druhé čtení, a to konkrétně na tuto středu 30. 4. jako pevný bod po již pevně zařazených bodech. Tolik za prvé.

A za druhé bych chtěl poprosit o pevné zařazení bodu číslo 9, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 73, druhé čtení, a to na tuto středu 30. 4. jako pevný bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, pane poslanče, dopoledne, nebo odpoledne? Dopoledne, děkuji.

Ptám se, kdo další se hlásí s návrhem. Paní poslankyně Černochová. Dáma má přednost, pan poslanec jistě pochopí.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem chtěla poprosit o zařazení, pevné zařazení na úterý 6. 5., bodu s názvem Stanovisko předsedy vlády k situaci ve Vězeňské službě. Tento bod navrhuji zařadit na úterý po již pevně zařazených bodech.

Důvody, které mě k mému návrhu vedou, jsou ty, že si paní ministryně spravedlnosti pranic nedělá z usnesení výboru pro bezpečnost, který opakovaně paní ministryni vyzýval, aby pozastavila výběrové řízení na funkci ředitele Vězeňské služby a zdržela se všech kroků vedoucích k destabilizaci Vězeňské služby České republiky a vězeňství. Rovněž žádal vládu, aby se neprodleně zabývala problematikou Vězeňské služby České republiky a aby kroky ministryně spravedlnosti nějakým způsobem pozastavil pan premiér. Bohužel opakovaně výbor pro bezpečnost tyto body projednával, odhlasoval usnesení, ale zřejmě pro paní ministryni není Poslanecká sněmovna a kontrolní orgán Poslanecké sněmovny, kterým bezesporu je příslušný výbor, nic, z čeho by si něco měla dělat. A jak jste si všimli, včera došlo k tomu, že žijeme ve dvojvládí ve Vězeňské službě a bohužel jsme zatím, za ten měsíc, co tahle záležitost žije mediálním životem a žije hlavně Vězeňskou službou, kde se nedají skutečně vyloučit ani nepokoje, protože určitě představitel, vrcholný představitel Vězeňské služby, je člověk, který má autoritu i v rámci svého personálu, ale i v rámci celého systému vězeňství, a tato autorita by neměla být nijak zpochybňována, tak bohužel jsme svědky toho, že se v posledních dnech odehrává to, že paní prof. Válková, ministryně spravedlnosti, pranic nedbá toho, že tady existuje nějaký služební zákon, vykládá si zákony po svém. A pokud není schopen ji v jejím konání zastavit bezpečnostní výbor, tak bych chtěla znát názor, já i moji kolegové z Občanské demokratické strany i z TOP 09, případně další kolegové, jak se k této situaci ve Vězeňské službě staví pan premiér. Zaznamenali jsme i z médií, že opakovaně pan Dohnal se obracel na pana premiéra s žádostí, s vysvětlením té své situace, kdy se ocitá v právním vakuu, kdy vlastně generál, který byl až do nástupu paní Válkové obrovskou autoritou ve Vězeňské službě, je nyní ze dne na den poslán na ulici, a zatím jsme bohužel neslyšeli názor na tuto situaci, tuto vzniklou situaci, od premiéra.

Proto žádám, aby byl tento bod zařazen na program této schůze na úterý 6. 5. po již pevně zařazených bodech a aby se tento bod jmenoval Stanovisko předsedy vlády k situaci ve Vězeňské službě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. Jenom upozorňuji, že se nacházíme v bodu návrhů k programu, takže mohou vystupovat pouze osoby s přednostním právem, případně další poslanci s konkrétními návrhy programu.

Pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Schwarz. Prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 73. Je to sněmovní tisk 148 - Výroční zpráva o hospodaření České národní banky, z toho důvodu, že tento materiál nebyl projednán v rozpočtovém výboru. Prosím o zařazení na další schůzi.

Dále bych požádal o vyřazení bodu číslo 72, sněmovní tisk 128, je to Zpráva o inflaci za II. pololetí roku 2013, z toho důvodu, aby zástupci České národní banky měli ty dva body pohromadě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, omlouvám se, jenom si to ujasním. Zařazení bodu číslo 48 na program této schůze?

 

Poslanec Adolf Beznoska: Vyřazení bodů 72 a 73 a oba dva zařadit na další schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vyřazení, ano, děkuji. Dále s návrhem k programu tu mám písemně přihlášeného pana poslance René Čípa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout vyřazení bodu číslo 51, fiskálního kompaktu, z programu naší schůze. Myslím, že tento bod by si zasloužil rozhodně uspořádání samostatného semináře před jeho samotným projednáním. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dále pan poslanec Jiří Dolejš s návrhem k programu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Můj návrh se týká bodu číslo 6, tedy konkrétně sněmovního tisku 108, který se věnuje přístupu k činnosti bank, spotřebních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Vzhledem k tomu, že je velmi pravděpodobné, že toto druhé čtení by nastalo již dneska, a protože si vyžaduje projednání druhého čtení přítomnost poslanců i zástupců exekutivy, tak bych poprosil, aby se tento bod z dneška, pokud by na něj vůbec došlo, ale asi ano, zařadil na zítřek, a to za všechny dosud pevně stanovené body. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP