Stenografický zápis 8. schůze, 13. května 2014


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Marek Ženíšek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 15.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.15 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 17.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.13 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 68/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 18.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 19:40 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec René Číp


35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) /sněmovní tisk 75/ - druhé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec René Číp


36. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu /sněmovní tisk 79/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu /sněmovní tisk 63/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo ve 22.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP