(18.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

A jinak bych vás chtěl jenom poučit s dovolením, prostřednictvím pana předsedajícího, že my nenavrhujeme neomezené referendum. Já už jsem to tady četl, ale jestli jste byl na pauze nebo na kafíčku, promiňte, nechci zdržovat, ale je tady celá řada omezení, že to nesmí jít proti Listině základních práv a svobod, nesmí dojít k zásahu do výkonné moci soudní, nesmí to být v rozporu se závazky, s mezinárodním právem atd.

A zcela závěrem. Vážení, ještě před rokem bylo slovo referendum a přímá demokracie v České republice sprostým slovem, média nás označovala za populisty a vysmívali se nám. Po roce práce Úsvitu, po roce propagace přímé demokracie v médiích a v české společnosti jsme přinutili tuto vládu, aby dala referendum, snad poprvé v historii, do vládního prohlášení, což je myslím úplně perfektní. To znamená, i když to teď smetete, vůbec to nevadí v tom smyslu, že stejně přijdete se svým vlastním návrhem referenda, o kterém se taky rádi budeme bavit, a určitě budeme nakloněni podpoře. Takže myslím, že určitá záležitost i to, že o tom diskutujeme takto dlouho, je důkazem toho, že to tématem je, a jsem jenom rád, že konečně tyto prvky přímé demokracie dřív nebo později tady, doufám, zavedeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Teď mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jenom velmi prosím pana poslance Okamuru, aby nepoužíval historické paralely v této věci. Například v roce 1923 byl rozprášen mnichovský puč a Hitler byl uvězněn. V roce 1933 se potom stal říšským kancléřem a o deset let později Evropa hořela v plamenech.

Pane poslanče Okamuro, já vám přeji hodně politických úspěchů, ale velmi prosím, abyste historické paralely na téma své ideologie nepoužíval.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a řádně přihlášený do diskuse je pan poslanec Vozka.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jenom z formálních důvodů se přihlašuji k svému návrhu v úvodním slově na zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do diskuse ani žádnou faktickou poznámku. V tom případě končím obecnou rozpravu. Máme zde jeden návrh a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Přivolám naše kolegy z venku. Ještě vás odhlásím, takže vás poprosím, abyste se opět přihlásili do systému. A nyní zahajuji hlasování... Ještě ne? Takže můžeme pokračovat, děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu? Zahajuji hlasování číslo 97. Zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku, kdo je pro zamítnutí daného návrhu. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji.

Končím hlasování číslo 97. (Na světelné tabuli: ze 152 přihlášených bylo 102 pro, 33 proti.) Návrh na zamítnutí daného zákona byl přijat.

 

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, promiňte, že zneužívám přednostního slova, nevím, kdy pan předsedající ukončí schůzi. Chci vás poprosit o pochopení, že díky našemu rozhodnutí zítra začneme v 9.20 hodin, neboť teď žádám o dvacetiminutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09, a poslaneckému klubu oznamuji, že se sejdeme v 9 hodin v prostorách klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Končím projednávání bodu číslo 17. A ještě zde mám jednu faktickou poznámku pana poslance Černého, takže vás poprosím, pane poslanče... Ne? Takže faktickou poznámku odmazávám.

Protože máme posledních šest minut a další bod, který následuje, je návrh ústavního zákona, to myslím, že by nebylo ani vhodné začínat tento bod ústavního zákona. To znamená přerušuji jednání Poslanecké sněmovny, přerušuji dnešní jednání do zítřejších 9.20 hodin, kdy budeme pokračovat v jednání.

Přeji vám příjemný zbytek dnešního večera.

 

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP