(18.20 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

A v tomto smyslu bych rád uklidnil i pana poslance Polčáka. Kvalitativně je to zásadně odlišný návrh. Toto je doopravdy velmi nebezpečný jednak zmetek a jednak nebezpečná hrozba demokracii v této republice. A jinak bych chtěl ujistit, že nejenom sociální demokracie, která opakovaně v každém období předkládá návrh na schválení ústavního zákona o obecném referendu, ale v tomto případě i vláda ČR v koaliční smlouvě a v programovém prohlášení se zavázala, že po mnoha letech prosadí - ale kvalitní - návrh ústavního zákona o obecném referendu. Ten poměrně v krátké době předložíme a samozřejmě budeme hledat širší shodu než jenom na úrovni koalice. Ale prosil bych, aby takovéto nebezpečné zmetky nebyly vykládány za totožné s návrhy, které tady předkládala v minulosti sociální demokracie. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Okamura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak je tedy príma, prostřednictvím pana předsedy, že se pan ministr probral a vložil mi do úst něco, co jsem vůbec neřekl, což tady lidé, kteří byli ve sněmovně, na rozdíl od vás, pane ministře, tak vědí, že já jsem vůbec neřekl, že jsme to opsali od vás. Já jsem jenom řekl, že vycházíme z vašeho návrhu a upravili jsme parametry. To znamená, to tady řekl podle mě tady pan poslanec Polčák, ale já ne. To znamená, bylo by dobré přijít včas a nevkládat mi do úst výrazy, které jsem já osobně neřekl. To je jedna věc.

A ty ostatní špinavé sliny, vy když, prostřednictvím pana předsedy, sám o sobě si myslíte, jaký jste skvělý advokát, tak už jste měli téměř dvacet let, nebo jak dlouho jste členem ČSSD, příležitost to předložit tak, aby to bylo prohlasovatelné. To znamená, k tomu už nemám prakticky, co dodat. Předveďte se, předveďte do roka svůj návrh, nebo ještě dříve, a uvidíme. A já vám slibuji zase, protože my budeme pozitivně postupovat. Předložte svůj návrh na referendum, Úsvit o to usiluje, my politikařit nebudeme a určitě ho také rádi podpoříme a budeme o něm pozitivně diskutovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Tak já jsem také rád, že pan ministr Dienstbier přiznal, že jsme vycházeli z návrhů sociální demokracie. Samozřejmě že jsme změnili parametry, ale to ze stenozáznamu si můžete přečíst, že jsme to tady řekli, že jsme změnili parametry a že právě ty parametry by měly být součástí pléna ve druhém čtení, kde bychom je chtěli opravit. Ale o tom to referendum je. A samozřejmě i když to neprojde, jako že cítím, že za slovy zmetek, paskvil, která se neustále opakují v každé chvíli, je snaha o to nepřijmout jakýkoliv zákon o referendu a spíš setrvávat v zastupitelské demokracii pro vliv politických stran. Já tomu rozumím, já to chápu, ale my, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ten návrh se budeme snažit zlepšit a samozřejmě podat znovu a podáme ho poosmnácté a podvacáté. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Než předám slovo panu poslanci Tejcovi, ještě omluvím pana poslance Jiřího Koskubu a pana poslance Martina Komárka ze zdravotních a pracovních důvodů od 18.15.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych rád také uvedl některé věci na pravou míru. Sociální demokracie tady vždy pro referendum hlasovala a vždy jsme byli pro to, aby ten návrh byl přijat, a koneckonců jsme to byli my, kteří předložili návrh ústavního zákona o referendu mezi prvními třemi zákony v minulém volebním období. Jeden z nich byl o zrušení zdravotnických poplatků, jeden byl o zavedení přímé volby a ten třetí byl právě zákon, který měl zavést referendum.

Ten návrh skutečně není, tak jak říkal pan poslanec Polčák, totožný, to znamená, nehlasujeme o stejném návrhu, který jsme v minulosti prosazovali, ten má jinou podobu. A já jsem rád, že ať už tady zaznívají názory na kvalitu nebo na konkrétní návrh jakékoliv, že tady existuje v Poslanecké sněmovně podle mého názoru dostatečná většina pro to, aby takový návrh zákona v tom principu byl schválen, a doufám, že po volbách do Senátu, tedy pravděpodobně až po příštích volbách, se dostane tento návrh do Senátu, bude třípětinová většina i tam. Jsem přesvědčen, že tak zásadní věc, jako je referendum ve chvíli, kdy je zde vůle na rozdíl od minulé Sněmovny přijmout takový zákon, by měla vzejít z vlády, měla by být garantována vládní legislativou, pokud samozřejmě nebude ta věc odkládána, a já věřím, že budeme schopni během několika měsíců takový návrh připravit, a věřím, že i kolegové z Úsvitu budou mít možnost do toho zasáhnout, a pokud vláda takový návrh zákona připraví, já jsem pro to, abychom jej přijali. A pokud by samozřejmě vláda během roku nebo dvou žádnou činnost v této věci nevyvinula, tak budu sám ten, který bude hlasovat pro jakýkoliv návrh, který by postoupil do druhého čtení. (Předsedající: Čas!) Ale promiňte mi, že teď tedy s ohledem na to, že se neztotožňuji se všemi parametry toho zákona, takový návrh nepodpořím, ale v principu jej podporuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. A teď s řádnou přihláškou pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji, pane předsedající. Takže teď už, vážení kolegové a kolegyně, dobrý večer. Já jsem si dělal poznámky od předřečníků, takže to budu mít trošku komplikované. Doufám, že se v tom budu orientovat. Nedělal jsem si žádnou přípravu k tomuto vystoupení. Budu to brát bod po bodu a doufám, že se do toho moc nezamotám.

Zaznělo už tady, nevím od kterého to bylo předřečníka, že ve Švýcarsku mají přímou demokracii už 170 let a že už jsou trošku dále, než jsme my. Takže mám tomu rozumět tak, že za 10 let tady budeme stát a budeme říkat "ve Švýcarsku už přímou demokracii mají 180 let"? A za 30 let budeme říkat "ve Švýcarsku už přímou demokracii mají 200 let a my na to nejsme připraveni pro to, abychom to mohli přijmout"? To je ta taktika? Budeme to pořád odsouvat? Já myslím, že čím dříve tento zákon přijmeme, tento návrh, tím lépe to bude pro tuto společnost a tuto zemi.

Když se začal projednávat tento návrh zákona, tak tato sněmovna byla doslova poloprázdná. Mělo to být vyjádřením toho, jak poslanci, kteří tady nebyli, se stavějí k tomuto poměrně zásadnímu návrhu zákona, poslanci vládní koalice, kteří to mají ve svém vládním prohlášení, že budou tento návrh prosazovat?

Zpravodaj tohoto zákona tady mluvil o tom, že dojde ke změně vyvážené zastupitelské demokracie. Já nevím, jak je ta demokracie vyvážená. Ta demokracie je vyvážená jednostranně, že o všem rozhoduje Sněmovna, o všem rozhodují zastupitelé, a lid, voliči, ti si mohou pouze jednou za čtyři roky o něčem rozhodnout. Jinak jim toto právo je upíráno. A přímá demokracie má být nadstavbou zastupitelské demokracie. To jste, kolegové, ještě nepochopili, že to není prvotní článek demokracie, že to má být nadstavba zastupitelské demokracie? Aby ji občané mohli použít v okamžiku, kdy nebudou spokojeni s fungováním zastupitelské demokracie. Je to úplně jednoduché! Takže nestrašte občany tím, že tady budou neustále nějaká referenda, že se bude neustále o něčem hlasovat. Aby tady ta referenda neustále nebyla, proti tomu je jednoduchá, v uvozovkách tedy jednoduchá, obrana. Konejme v této Sněmovně tak, jak si přejí naši voliči! Konejme tak, aby byli spokojeni, aby této zemi nerostly dluhy, aby nerostla nespokojenost občanů. Nebudou potom referenda, nebude hrozit vaše odvolání!

Dále tady zazněl návrh, bylo to myslím ze strany někoho z vlády, už nevím, že návrh není dostatečně svázán s Ústavou. Tak s tím také nemohu souhlasit. Místo abych tady uváděl argumenty a přesvědčoval, že to tak je a že to tak není, tak si udělejte sami názor. Ústava ČR, hlava první článek 2 - to už zde zaznělo: Lid je zdrojem veškeré státní moci. Zdůrazňuji veškeré státní moci. Článek 2 říká: Ano, ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Článek 3 říká: Státní moc slouží všem občanům, nikoliv 200 poslancům. A lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.***
Přihlásit/registrovat se do ISP