(17.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Ale kvůli tomu, přiznám se, jsem se nepřihlásil. Myslím si, že jsme se vyjádřili dostatečně jasně, a Sněmovna se vyjádří k tomu - o tom doprovodném usnesení hlasováním. Já nebudu nijak dotčen, pokud nezíská většinovou podporu. Chtěl jsem říct naprosto jasně stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 k této věci.

Proč jsem se přihlásil, je, abych vám řekl, že za těch dvacet let ve vysoké politice a před dvaceti lety tuším, protože jste o hodně mladší, tak jste ještě v politice nebyl, tak za těch dvacet let jsem se nesetkal s takovou mírou arogance, jaká spočívala ve vašem vyjádření, co si to Sněmovna dovoluje k tomuto bodu diskutovat již hodinu, když 600 tisíc stojí hodina toho projednávání, jinými slovy bylo by lepší zhasnout, zavřít a nechat Jurečku rozhodovat podle jeho vlastního osvíceného vědomí.

Pane ministře, volám vás k odpovědnosti! Vy se zpovídáte Poslanecké sněmovně jako suverénu! Kdybychom tady o tom jednali čtyři hodiny, tak prostě tady budete čtyři hodiny šoupat nohama a mluvit uctivě, protože vy se zodpovídáte vůči suverénu, který vám ty prostředky schvaluje, nebo neschvaluje! Dopustil jste se, já jsem připraven vám to vzhledem k vašemu mládí a nezkušenosti odpustit, ale dopustil jste se něčeho, co si tady nedovolil ani Miloš Zeman blahé paměti! Co si tady nedovolil nikdy nikdo! Račte se, mládenče, chovat slušně! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přestože... Pane ministře, s přednostním právem, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já opravdu...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A teď jste znovu tímto otevřel rozpravu, podotýkám pro ostatní. Prosím, pane ministře. (Hlasitý smích a potlesk z celého sálu.)

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Dobře, chybama se člověk učí. Opravdu to nebyla z mé strany arogance, já si, v uvozovkách, otcovské rady v tomto slova smyslu vážím, beru si ji k srdci. To bylo pouze konstatování z mé strany. Takže neberte to prosím, že bych pohrdal touto Sněmovnou. Naopak velice si jí vážím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a ptám se, jestli ještě někdo se dál hlásí do podrobné rozpravy, protože ji pan ministr otevřel. Pokud ne, tak končím... Pardon, pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych chtěl, protože kolem té ryby domácí je takových fám, že už se to nedá poslouchat. Rybu domácí - prostě i ministr Bendl nevěděl, jestli ji vůbec má pustit. Proto také nebyla odsouhlasena v minulosti. Jestliže říkáme, že ušetříme peníze za něco, co jsme měli v plánu utratit, ale nakonec jsme to neutratili, tak to je zvláštní šetření. Šetřme peníze systémově. To znamená, zmenšujme aparáty, zmenšujme počty úředníků tak, abychom méně zatěžovali daňového poplatníka a chovali se ekonomicky rozumně.

Provozní výdaje Ministerstva zemědělství za Fuksy a Bendla klesly o 2,1 nebo 2,16 miliardy korun a taky jsme to neopakovali při každé hlouposti. Byli jsme tak nuceni situací, nuceni ministrem financí, který prostě říkal: šetřit musí všechny resorty, musíme hledat úspory. A my jsme je hledali mimo jiné třeba tím, že se sloučil Pozemkový fond a pozemkový úřad, a z 1 800 zaměstnanců, úředníků, najednou byl tisíc. Problém je, že dneska už jich je tam zase 1 200. Takže ušetřené peníze na podporu třeba prodeje sladkovodní ryby dáme na to, abychom měli více úředníků na Státním pozemkovém úřadě. To je to šetření.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak děkuji panu poslanci Bendlovi, ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak kdybych chtěl být stejně ironický jako pan ministr, tak řeknu, že délka projednávání odpovídá kvalitě úvodního slova předkladatele. To se dá úplně jednoduše říct, ale takhle vystupovat nechci.

Jednáme o 40 miliardách, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, a tohle, co jste tady řekl licoměrně, že si vážíte Poslanecké sněmovny, vy jste řekl, že už jsme si dovolili hodinu o tom jednat. Pokud jsem si všiml, tak jste se do té debaty nezapojil. A stálo to 600 tisíc. A kdybychom projednávali bod referendum, referendum, zákon o soudech, podpora financování 2012, pojištění vývozu 2012, tak to budeme u každého bodu říkat, kolik stojí provoz Sněmovny? Já tomu nerozumím. Místo abyste dal nějaký faktický argument pro to, abyste přesvědčil většinu Poslanecké sněmovny, aby hlasovala pro tento rozpočet, i když z těch diskuzních vystoupení jsem nabyl dojmu, že ta většina tady existuje, že není třeba se obávat o výsledek, maximálně projde doprovodné usnesení či změna v řádu, teď abych to rychle spočítal, prostě méně než jedno procento toho navrženého, tak tady volíte tak silná slova a říkáte, co tady hloupě žvaníte, už jsme mohli být dávno někde jinde.

Já musím říct za sebe, že těm vašim slovům o tom, jak věříte, jak si vážíte té Poslanecké sněmovny, prostě nevěřím, po tom, co jste řekl dvě minuty předtím. Radši kdybyste mlčel, bylo by to možná lepší. Ta první věta byla aspoň upřímná, ta druhá byla už jenom politicky vykalkulovaná.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nevidím v současné chvíli žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, a proto podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje, případně pana ministra. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Tureček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jenom pro upřesnění: Zemědělský výbor návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 projednal na své 3. schůzi dne 15. ledna 2014 a přijal k němu usnesení, kdy zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 schválit bez připomínek.

Dále konstatuji, že v podrobné rozpravě zazněly návrhy na doprovodné usnesení, jednak návrh doprovodného usnesení pana poslance Kalouska a návrh doprovodného usnesení pana poslance Novotného.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji, a o těchto návrzích budeme hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí. Nejprve je to návrh pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska - prosím o kontrolu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky... (Ozývají se hlasy ze sálu týkající se doprovodného usnesení.)

Prosím pana poslance Kováčika. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Doprovodné usnesení je možno schvalovat až k něčemu, co je přijato. To znamená, prvně musíme hlasovat o tom meritu, o tom rozpočtu, a teprve bude-li přijat rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu, můžeme hlasovat o doprovodných usneseních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kováčikovi.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení na schválení návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 95, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný, usnesení bylo přijato.

 

A pak tu máme dva návrhy na doprovodné usnesení. Jeden návrh pana poslance Kalouska: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby z výdajů na marketingovou činnost rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 bylo vyčerpáno maximálně 100 milionů."

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 96, přihlášeno je 176 poslankyň a poslanců, pro 42, proti 59, návrh byl zamítnut.

 

Tím pádem nebudeme hlasovat ani o usnesení pana poslance Novotného, protože ten návrh je nehlasovatelný. Děkuji, končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP