(17.40 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, já už jsem se hlásil předtím, ale pochopil jsem, že dáte přednost nejdříve svému guru a pak teprve dostanu přednost já. Mně to nevadí, to je v pořádku.

Chtěl bych reagovat na to, co říkal pan předseda Faltýnek, že je potřeba si uvědomit, že parametry evropské podpory byly opravdu nastaveny v roce 2005 a 2006 a že jsme v minulosti společně i s ním jako zástupcem potravinářské komory se snažili promítnout některé priority, které ve stávajícím finančním období Česká republika nemá, a považovali jsme je - nebo považovali, zemědělský sektor považoval za špatné. To je to, co jsem tu teď zmiňoval, že je skutečností, že v návrhu rozpočtu už jsou reflektovány priority, jako je podpora ovoce, zeleniny, podpora potravin obecně, živočišné výroby atd., a odchází se od nepotravin. Nechceme, zjednodušeně řečeno, krmit bioplynové stanice, chceme, aby zemědělec krmil dobytek.

V tomto ohledu je rozpočet umění možného, protože se jeho základní parametry nastavovaly v roce 2005 a 2006, a zároveň v rozpočtu je ještě zakomponován jeden fakt: V minulém volebním období na návrh české vlády prošel zákon o státním podniku, který umožnil sanovat řadu věcí, že v rámci zemědělského sektoru je dnes v rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu možno využít finance, které byly ziskem státních podniků, chcete-li Budvaru nebo Lesů České republiky, což dříve nebylo možné. To jenom připomínám, že i proto je rozpočet ZIFu takový, jaký je.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný, po něm pan předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nechci se tu pouštět do debaty, zda za to může Evropská komise, zlá Evropská komise, nebo špatní vyjednavači za český stát, kteří vyjednávali podmínky pro naše zemědělce. Chtěl bych se ale vrátit k svému pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil, když se schvaloval rozpočet pro rok 2014, kdy právě z tohoto fondu na doporučení pana náměstka Gregora jsem navrhoval, aby do kapitoly Ministerstva kultury na opravu regionálních památek, v této kapitole je pro celou republiku, jestli si to dobře pamatuji, asi 16 milionů, bylo převedeno zhruba 200 milionů korun. Takže pokud by prošel návrh pana Kalouska, dávám návrh, aby tyto peníze byly převedeny do kapitoly Ministerstva kultury na opravu regionálních památek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já si to s dovolením zapíšu. Prosím pana poslance Faltýnka s řádnou přihláškou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vzhledem k tomu, že se debata smrskla vlastně na 250 milionů na podporu značek Klasa, Regionální potraviny atd., tak odpovím na otázku kolegy Kalouska: Nejsem ani veřejným ani skrytým vlastníkem žádné reklamní agentury, čili nemám konflikt zájmu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Věru naposledy. Chci poděkovat za odpověď i za to, že byla tak ohraničená, protože tam ta upřímnost v porovnání s ostatními miliardami, o kterých byla také řeč, zazněla naprosto otevřeně.

Ještě jednou si vás dovoluji upozornit na to, že verbální vystupování většiny z nás hovoří o šetření, verbální vystupování většiny z nás hovoří o omezení korupčního prostředí, a já si dovolím říci, že o efektivitě těchto prostředků lze s velkým úspěchem pochybovat, že jsou ve spojení s politikou penězi s mimořádným korupčním rizikem, kde realizace tohoto rizika se téměř limitně blíží jistotě, a především jsou to prostředky, které jsou vydávány za podporu českým zemědělcům. A zkuste se zeptat jakéhokoli zemědělce, kdyby je dostal na něco jiného než na plakáty se značkou Klasa, jestli by náhodou nebyl raději. Děkuji.

Prosím o podporu mého doprovodného usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Vážené dámy a vážení pánové, já bych zareagoval na několik věcí, které tu byly vyřčeny.

Na úvod řeknu, že tento bod už budeme projednávat skoro hodinu, jednání této ctěné Sněmovny stojí daňové poplatníky zhruba 600 tisíc korun, takže ta efektivita je opravdu obdivuhodná.

Nicméně pokud jde o debatu okolo nerovných podmínek v rámci Evropské unie, tak bych chtěl říci, že na příští období, resp. 2014 plus, se rozdíly mohou pohybovat mezi členskými státy v rámci společné zemědělské politiky maximálně plus minus 10 %. Je úplně jiná debata o tom, jaké jsou daňové podmínky daňového systému, sociálního systému atd. A to tady nechci rozvádět.

Když se ptáme, proč investovat do marketingové podpory, je potřeba si uvědomit několik faktů. První je, že od roku 2001 jsme v celém agrárním sektoru, především v potravinářství, ztratili 110 tisíc pracovních míst. Z celé armády dnes 625 tisíc nezaměstnaných to není zanedbatelné číslo. Druhé důležité číslo je saldo zahraničního obchodu v oblasti potravin, a to je minus 23 miliard korun. Daří se toto číslo postupně snižovat. Takže když dám tato dvě čísla dohromady, tak je potřeba se zamyslet, proč tomu tak je. Myslím si, že naši zemědělci a potravináři umějí vyrobit kvalitu, ale někdy jim docela vážným způsobem vázne otázka marketingu a to, aby výrobek uměli zabalit, atraktivní formou prodat zákazníkovi. V tom jsou někteří zahraniční výrobci daleko daleko před námi. Krásný příklad toho, že někdy marketingová podpora i ze strany státu po určité období s určitou efektivitou je otázka, když se podíváte na vinařský sektor, kam se dostal vinařský sektor za posledních deset patnáct let u nás, především na Moravě.

Potom bych chtěl říci jednu věc. Já budu ve funkci bez čtyř dnů dva měsíce. K dnešnímu dni máme na Ministerstvu zemědělství ušetřeno 217 milionů. Přišel jsem a vyškrtal jsem takové věci, jako byla podpora ryby sladkovodní, prostě věci, které opravdu nedávají žádnou logiku a nemají smysl, s efektivním marketingem nemají nic společného. Totéž mohu garantovat u Klasy a u Regionální potraviny, že si opravdu pohlídám, že těch 250 milionů, které jsou tam dnes alokovány, tak to, co z toho využijeme, bude efektivní využití. U značky, jako je Klasa, kterou zná 92 % populace, dávat tuto značku Klasa na billboardy, to považuji za zbytečnost.

Úplně závěrem bych chtěl uvést jednu ukázku toho, že pokud máte kvalitní produkt, a já si myslím, že naši potravináři ho mají, tak když se podíváte na Škodovku, která udělala obrovský krok kupředu, tak dokázala zlepšit kvalitu, mít kvalitní výrobky a dokázala zapracovat na špičkovém marketingu. A co si myslím, že dnešní naši zemědělci a potravináři potřebují v konkurenci s tím, co tu máme u našich sousedů, především Rakousko a Německo, je podpora marketingu. Já chci garantovat to, že podpora bude smysluplná. Pokud tu máme návrhy snížit rozpočet o 150 milionů korun, tak to opravdu jsou návrhy proti našim potravinářům a zemědělcům.

Děkuji za pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Přestože je rozprava uzavřena, s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odpusťte, že využívám přednostní právo, ale pan ministr reagoval až po uzavření rozpravy, takže mi nic jiného nezbylo.

Škodovka, pane ministře, na marketing nikdy nechtěla peníze daňových poplatníků. Ta na něj dávala ze svého zisku. A podívejme se, jaký má zemědělský sektor zisk za minulý rok. Myslím, že se pohybuje kolem 12 až 14 miliard a je způsoben také díky 35 miliardovým dotacím. Tak já opravdu nechápu, proč ze zisku, který zemědělský sektor vytvořil, nemůže také financovat marketingovou činnost a proč ještě na tu marketingovou činnost musí dávat daňoví poplatníci, zatímco v jiných sektorech se tak neděje, tam si prostě všichni nezbytný marketing musí zaplatit sami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP