(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další řádnou přihláškou pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, abychom neotočili debatu na téma rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu jenom na debatu o Klase a o podpoře produkce českých potravin obecně. Myslím, že to by bylo strašně málo. Tohle je rozpočet, který je klíčový pro české zemědělství, jsou to desítky miliard korun, tak jak zde bylo řečeno, které jdou na podporu českého zemědělství a dorovnávání jeho konkurenceschopnosti uvnitř evropského prostoru jako takového.

Já musím říct, že jsem rád, že v tom rozpočtu je např. vidět, že se podařilo transformovat zemědělské agentury do Státního zemědělského intervenčního fondu, aniž by narostla byrokracie v České republice, aniž by byly přijímány další desítky nebo stovky úředníků, že se zvládlo poskytování služby zemědělcům. To, co dříve poskytovaly zemědělské agentury, dnes poskytuje platební agentura, resp. Státní zemědělský a intervenční fond, a ušetřené finanční prostředky jsou vidět ve výdajích na priority, které v minulosti byly stanoveny, a těmi prioritami je podpora živočišné výroby v České republice i větší podpora produkce ovoce a zeleniny a řady dalších komodit, citlivých sektorů a podobně tak, aby bylo jasné, kudy do budoucna bude chtít Česká republika podporovat české zemědělství.

Rozpočet SZIF v téhle podobě už tady mnoho let neuvidíme, od roku 2015 budou finanční prostředky z Evropy už řešeny jiným způsobem. V podstatě dojíždíme finanční období 2007 až 2013 a já myslím, že jsou tam naznačeny trendy, byť neříkám, ten státní rozpočet není bez chyb, ale jsou tam naznačeny trendy, které do budoucna musí Česká republika dělat, chce-li, aby české zemědělství bylo konkurenceschopné. O těch prioritách jsem tady mluvil.

Takže já jsem podpořil rozpočet na jednání zemědělského výboru, byť po poměrně živé debatě o tom, jestli více podporovat investice do technologií nebo jinam a jak to bude s jinými výdaji, nicméně potřebujeme rozpočet mít schválený, a na co se musíme soustředit, je platební agentura a její fungování v následujících letech a v novém finančním období. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi a ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podobné. Do ní mám avizovanou přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Jak už jsem avizoval, přestože to je samozřejmě částka řádově někde jinde, než jsou hlavní výdaje, tak to neznamená, že je to částka marginální, protože pro každého je nějaký objem částky zásadní. Řekněme si, že v kritické situaci 2 mld. české zemědělství nezachrání. A 250 milionů pro marketingové agentury, to je obrovská částka. Ta na tom reklamním trhu dokáže udělat neuvěřitelný průvan, a dokonce i politicky. Takže to je závažná, skutečně závažná a významná částka, pokud je určena na marketingovou činnost ve spolupráci s marketingovými agenturami. A tady na to chci upozornit. Prosím vás, to je výsostné politikum. Prosím, to není 250 milionů na podporu českých zemědělců, to je 250 milionů na motivaci píárových a marketingových agentur. A snad je nás dost politiků v této Sněmovně, abychom si uvědomili, co teď tady říkám.

Druhá věc je skutečně efektivita těchto výdajů. Jak jsem znovu řekl, je to do tří oblastí - je to program Klasa, je to program Regionální klasa a Regionální potravina. Já si umím představit, že Regionální klasa a Regionální potravina ještě bude podporována z veřejných zdrojů, ale Klasa samotná, to už je trochu sranda vzhledem k těm 35 miliardám dotací do agropotravinářského komplexu a vzhledem k efektivitě této kampaně.

Pro férovost říkám, že nevedu tuto diskusi poprvé, vedl jsem ji i ve vládě, jíž jsem byl členem, a i tam byl můj názor menšinový. Ale s vědomím, že oslovuji Poslaneckou sněmovnu, kde mnozí se velmi demonstrativně hlásí k šetření i v drobných, tak tady říkám, že to není v drobných, a pevně doufám, že můj návrh bude mít podporu. Není pochyb o tom, že rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu musí být schválen. Kdybychom tak neučinili, tak bychom poškodili české zemědělství. Poslanecký klub TOP 09 podpoří rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu, ale po jeho schválení prosím, abychom hlasovali o doprovodném usnesení, o jehož podporu si dovoluji požádat. Je velmi prosté, vychází i ze slov pana ministra Jurečky, že se bude snažit neutratit všechno, ale všechno je číslovka neurčitá a já jsem přesvědčen, že suverén, kterým Poslanecká sněmovna je, by měl mluvit v číslovkách určitých, a proto si dovolím navrhnout usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby z výdajů určených na marketingovou činnost bylo vyčerpáno maximálně 100 milionů."

Věřím, kolegové, zejména z ANO, že úspora 150 milionů, pokud trváte na tom, že budete šetřit, už vám nebude připadat zcela marginální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zaznamenal jsem to usnesení. S další řádnou přihláškou pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Dámy a pánové, já budu velmi stručný, jen krátkou repliku či spíš poznámku na vystoupení pana bývalého ministra financí Kalouska. Já si vážím toho, že v některých věcech je opravdu konzistentní, protože tento jeho názor zněl dlouhodobě, když jsme i mimo poslanecké lavice tehdy z podnikatelského prostředí lobbovali za to, aby byli podporováni čeští zemědělci a potravináři, malovýrobci, regionální výrobci právě touto formou. Takže to je opravdu pravda a vážím si tedy toho, že je v tomto názoru konzistentní. Nicméně my dlouhodobě víme, že kolega Kalousek je nepřítelem potravinové soběstačnosti České republiky, nepřítelem podpory českých zemědělců a i v tomto názoru je konzistentní. Takže tolik jenom moje kratičká poznámka.

Nechci hodnotit, kolik peněz a kam ty peníze v minulosti přes marketingové agentury šly a do kterých konkrétních politických stran, to v žádném případě nechci hodnotit, ale většina z nás to ví, kam tyto peníze šly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Další s řádnou přihláškou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Když bylo použito tak expresivní slovo jako nepřítel, tak bych ho rád vysvětlil. Nejsem nepřítel potravinové soběstačnosti, pokud je konkurenceschopná a efektivní. Jsem nepřítel zneužívání tohoto hesla pro to, abychom veřejnými zdroji sanovali nekonkurenceschopnost a neefektivitu českých výrobců, kteří se prostřednictvím Faltýnků - a to teď nemyslím nějak pejorativně, oni za to byli léta placeni a také byli konzistentní - snaží tuto konkurenceschopnost získat prostřednictvím dotací z veřejných rozpočtů. Já neumím být konkurenceschopný, zajisti mi to, daňový poplatníku, chceš-li být potravinově soběstačný. Tak toho jsem nepřítel. Jinak jsem velký přítel potravinové soběstačnosti. To za prvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP