(16.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

To, co jsme viděli, přátelé, na Krymu, to byl blitzkrieg. Rozumíte, to byl blitzkrieg! To referendum se konalo v rekordním čase. Když se podíváte na to, jak zněly otázky, tak to prostě bylo naprosto kuriózní a komické, a to referendum se konalo pod puškami, protože tam vnikli vojáci, takže se ruší ten základní princip... Vnikli tam vojáci, o kterých se dlouho lhalo, že je to nějaká domobrana, až nakonec pan Putin ve svém projevu v Dumě přiznal, že to jsou ruští vojáci. Tam to řekl jednoznačně. Tam se přihlásil k tomu, že to jsou ruští vojáci. Takže dneska víme, že to byli celou dobu ruští vojáci, kteří vnikli do cizí země v počtu desítek tisíc, a pod těmito bodáky se v rekordní rychlosti uspořádalo během několika dní referendum s naprosto komickými otázkami, chápete, bez jakékoliv veřejné debaty a se slibem, že kdo bude hlasovat pro, tak že se zvýší důchody více než dvakrát, a několik podobných prohlášení, která samozřejmě vyvolala nadšení obyvatel. Tohle je opravdu mockery! To je směšné! To je komedie, a ne referendum!

Chápete? Tak se můžeme tady bavit o zákoně o referendu, když vy tuhle frašku tady pokládáte za něco, co si zaslouží, aby tam člověk jel jako pozorovatel a aby vážně se tvářil, že zkoumá, jestli to splňuje nějaké nároky. Tam se to ježí vojáky, ono je to pod hlavněmi pušek, ale my klidně posuzujeme, jestli je to regulérní referendum. A opakuji, nesplňuje to to základní, že to je veřejná debata ve svobodné zemi. To je to samé, jako kdybyste konali volby, tam bylo všude plno vojska a vy jste se tvářili, že to jsou svobodné volby. To prostě nelze.

A jestliže na tomhle se nedokážeme dohodnout, tak pak tady vidím problém. Chápete, problém je v tom, že jak se pak můžeme shodnout na rozumné podobě zákona, když tady nemáme ani shodu na tom, že na to, abychom někde konali referendum, musí být splněny nějaké elementární požadavky. Pokud nejsou splněny, tak je to prostě celosvětově k smíchu! Podívejte se na stanovisko, které přijala Rada Evropy, a kdyby Rusko nevetovalo Radu bezpečnosti, tak se podívejte na stanovisko Rady bezpečnosti, kde pouze Rusko použilo veta a zabránilo tomu, že se přijalo usnesení, ve kterém byl článek, kterým se tohle referendum odmítlo. Na úrovni Rady bezpečnosti Organizace spojených národů! Všichni se na tom shodli, že to je nesmysl! Rozumíte? To, že Rusko použilo právo veta, je něco naprosto výjimečného. Každý stát, i když je členem Rady bezpečnosti, se prostě nechce dostat do situace, že je jedinou zemí, která zhatí usnesení. Kdybyste se podívali, kolikrát toto se stalo, tak je to výjimečné. Stát to nestaví do dobrého světla. Tohle Rusové neudělali rádi, ale nic jiného jim nezbylo, protože by bylo přijato usnesení, kterým by se na úrovni Rady bezpečnosti všemi členy s celou řadou kosponzorů řeklo veřejně, že tohle referendum je k smíchu. Tak co na tom chcete ještě pozorovat? Co na tom chcete zkoumat?

Takže mně připadá, že chceme-li probírat zákon o referendu, tak si v této Sněmovně musíme nejdřív ujasnit, co to referendum je, a tohle se nám bohužel, jak vidím nedaří! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a pak tu máme smršť faktických poznámek. Nejprve s faktickou poznámkou... Pokud panu navrhovateli chce pan poslanec dát přednost, má možnost. (Poslanec Adam dává přednost poslanci Okamurovi.) Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, projev pana ministra byl totiž tak dlouhý, že bych už zapomněl, na co vlastně reagovat. Takže já vlastně poděkuji panu ministrovi, že podpořil náš zákon o referendu. Vždyť vy jste vlastně na naší straně, protože my právě tady určujeme, že referendum lze vyhlásit od překontrolování Ústavním soudem nejdříve šest měsíců a nejpozději dvanáct měsíců od realizace petice a od toho překontrolování, aby byl čas právě na diskusi. Takže děkuji, pane ministře, že jste konečně viděl za ČSSD jeden z velice pozitivních bodů našeho programu, takže to není, jako tady říkají vaši straničtí kolegové a vládní kolegové, že by to byl paskvil. Děkuji. To splňuje. A dokonce říkáme, že v době začínající 60 dnů a končící 48 hodin před zahájením hlasování se vyhradí ve veřejnoprávních médiích minimálně pět hodin času jak v televizi, tak v rozhlasu, byť jsem upozorňoval, že to by mělo být v prováděcím zákoně, a dali jsme to tam, abychom otupili diskusi, že by občané snad mohli být ovlivňováni.

A k tomu Krymu jenom krátce. Ti pozorovatelé, co tam byli, jak už jsem je jmenoval, ti nehodnotili žádné lhůty. Říkali jenom, že na tom místě daný způsob ve volebních místnostech, jestli probíhal podle jejich názoru v nějakém souladu, či nikoliv. Takže jenom abych to upřesnil a případně, kdyby někdo chtěl mít faktické poznámky na toto téma, abychom to vyřešili hnedka zkraje. A děkuji, pane ministře, za vaši podporu, protože to tam přesně máme. Tak to je neočekávaná podpora! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Adam. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Adam: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího pouze chtěl vzkázat panu Votavovi: My neustále a dokola slýcháme, že ČSSD chce zákon o referendu. Ne o obecném referendu, ale o referendu. Ale já to slýchám už možná deset let, já to možná slýchám ještě déle. Mám takový pocit, že tady předkládáme nějaký zákon, a trošku parafrázuji český film Slunce, seno, erotika. My chceme založit nudapláž, ale vy ji chcete založit tak, že ženy budou nahaté pouze od krku nahoru a muži od pytlíku dolů. A tak to my nechceme! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Huml. (Vzdává se slova.) Ano, ruší. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. A připraví se pan poslanec Karel Fiedler. Konečně. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já mám jeden dotaz. Potřebujeme tady to referendum, nebo ne? Mlčení je souhlas, znamená to ano. Teď se malinko odtrhnu od řady některých předřečníků, kteří začali se vracet k tématu, které už bylo probíráno. Všichni, kteří jsme tady, jsme nějaká elita národa. Nás si vybrali lidé, abychom je reprezentovali. Tam napravo, může být chvilku klid? (Směrem k lavicím ODS a TOP 09.) A z toho důvodu sice řídíme tento stát nebo pomáháme ho řídit, ale nikdo není neomylný. A my potřebujeme tady nějakou kontrolu.

Když se vrátím tady prostřednictvím pana předsedajícího k panu Votavovi, kdy říkáte, my jsme ten návrh několikrát prosazovali. Ano, byli jste tady 22 let! A proč jste to neudělali, mně řekněte? Proč za těch 22 jsme tady stačili rozkrást nebo rozprodat v této republice za tři biliony korun a za další téměř dva biliony jsme udělali dluh? Zamysleme se! Zvažme všechno! Potřebujeme referendum? Potřebujeme. Dejme mu šanci do druhého čtení! (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler, připraví se pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl zareagovat na předřečníky pana Benešíka a pana ministra Zaorálka. Já mám také výhrady k tomu, jak probíhalo referendum na Krymu, že tam urny byly průhledné, že bylo vidět, jak ti lidé hlasovali. Na tom se určitě shodneme. Ale my tady přece neřešíme referendum na Krymu. My tady řešíme referendum pro občany ČR! Prostřednictvím pana předsedajícího, pane ministře, už je odpoledne, už neřešíme Ukrajinu, už řešíme problémy České republiky! Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem chtěl jenom zareagovat na předřečníka minus jedna, který si tady tak sugestivně položil řečnickou otázku a pak zkonstatoval, že když mu na něj nikdo neodpověděl, tak že s tím všichni souhlasí. Já bych ho rád upozornil, že v tomto sále je možné odpovídat jenom prostřednictvím přihlášení se u pana předsedajícího, to znamená, že mu nikdo odpovědět nemohl a neznamená to, že s ním všichni souhlasí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi za toto praktické poučení, a pokud se nikdo další nehlásí s faktickou poznámkou, tak se konečně dostává na řádně přihlášeného pana poslance Lukáše Pletichu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já si dovolím říct, že mě nikdo nemůže označit za to, že jsem odpůrce referenda, a prostřednictvím pana předsedajícího toto sděluji i panu Tomio Okamurovi a nechť se, vaším prostřednictvím tedy, zeptá u svých členů ve svém domovském Jablonci. Za to referendum jsem bojoval i u Ústavního soudu s ústavní stížností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP