(16.30 hodin)
(pokračuje Novotný)

Chtěl bych vám připomenout jiného filozofa, to jest Immanuela Kanta a jeho kategorický imperativ. Ten zní: Jednej tak, jako by se maxima tvého jednání měla na základě tvé vůle stát obecným přírodním zákonem. Neboli: Jednej tak, aby se mohlo tvé jednání stát obecným pravidlem pro všechny. Proto si myslím, že poznámka kolegyně z TOP 09, to jest, že si hnutí Úsvit nejprve musí zamést před vlastním prahem a jakékoliv prvky vnitřní demokracie zavést nejprve do svých řad, je naprosto namístě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní pan poslanec David Kádner, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, chci reagovat jenom na paní kolegyni a myslím si, že i na jiné, co mluvili o Úsvitu jako o nedemokratickém. Myslím si, že tady přece nejde o to, kolik kdo má členů. Myslím si, že naopak je velká výzva, abychom si udržovali příznivce a lidi, kteří danou stranu podporují. A myslím si, že útočit na to, jestli Úsvit má devět členů, nebo ne - sám nejsem členem Úsvitu a necítím se v nedemokratickém prostředí. A naopak musím říct, že v Ústeckém kraji jsem dokázal a měl jsem možnost nabídnout lidem, kteří by si za žádnou značku prostě nevlezli. Ale teď každým krokem, který tady uděláme, tak je musíme přesvědčit o tom, že ty kroky děláme správně, demokraticky. A tím, že nemají stranickou plácačku, legitimaci, tak je nějakým způsobem udržet do dalších voleb. A myslím si, že ti lidé naopak narůstají, aspoň v Ústeckém kraji narůstají a v tuhle chvíli od voleb máme další skoro tři tisíce příznivců. Tak kde je ta demokracie? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Davidu Kádnerovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Jiří Pospíšil, protože se přihlásil elektronicky. (Poslanec Okamura chtěl vystoupit.) Pane předsedo, musím vás vždycky upozornit na to, že platí zákon o jednacím řádu, já ho musím dodržovat jako předsedající. Takže já jsem vás viděl s faktickou poznámkou, ale pan kolega Jiří Pospíšil se přihlásil elektronicky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, pane místopředsedo. Já mám také faktickou poznámku. Chci reagovat na vystoupení pana Okamury, který se tady vyjadřoval ke stanovisku vlády. Mě asi nikdo nemůže podezírat, že jsem příznivec této vlády, ale to stanovisko jsem si důkladně prostudoval a je ve svých argumentech velmi seriózní. Takže zde mohu objektivně říci, že pokud zde vláda říká jasná fakta, proč se jedná o legislativní zmetek, tak bychom se měli, pane předkladateli prostřednictvím pana předsedajícího, spíše zabývat těmi argumenty a říci, zda jsou, nebo nejsou oprávněné, a ne nazývat tím, že jsou ty argumenty krásné, úsměvné atd.

Ten návrh zákona, jak byl předložen, je opravdu legislativním zmetkem. A ten, kdo bude hlasovat pro jeho zamítnutí, tak to neznamená, že je odpůrcem přímé demokracie. Takže prosím, neříkejme zde, kdo je proti tomuto návrhu zákona, tak je odpůrcem přímé demokracie. Ten návrh, kdyby prošel, jak je připraven, tak by nevedl k zavedení přímé demokracie, ale k rozvratu státu jako takového, protože pak by zde nefungovala demokracie žádná. Ani zastupitelská ani přímá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Tomio Okamura. Připraví se pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Děkuji. Už bych si přestal pamatovat předřečníky, tak jsem rád, že jsem dostal slovo včas. Takže za prvé ke kolegyni z TOP 09. Děkuji za upozornění, tak doufám, že nám také vysvětlíte, jak paní Parkanová z TOP 09 předražila letouny CASA. To je demokracie u vás - výborně. Jinak bych chtěl říci, abych vás uklidnil, že -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče, oslovujte jiné poslance pouze mým prostřednictvím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Dobře. Ano. Jinak bych vás rád uklidnil, že připravujeme změnu stanov tak, abychom nabrali, abychom rozšířili struktury. Věřte, že mě to pálí také. Nicméně vaši koaliční kolegové Starostové a nezávislí, jak mi říkal pan Gazdík, ještě téměř dva roky poté, co byli ve Sněmovně, měli jenom 15 členů. Takže přestaňte mi tady nalhávat nějaké nesmysly.

ČSSD, děkuji na upozornění na to, že není na sociální programy. To, kdo se tady podílel na rozkradení naší země, až je zadlužená až po uši, tuším, že to byla ČSSD. Děkuji.

ODS, pan poslanec Novotný, prostřednictvím pana předsedy. No tak máte pravdu, že kdyby tady byla přímá demokracie, tak Klausova amnestie, jak tady propustil grázly a podvodníky, anebo privatizace v 90. letech, tak to už by dávno občané zarazili a odvolali ho, možná pohnali i k trestní odpovědnosti. Děkuji za vaši poznámku.

A pan Pospíšil z ODS. Vy jste mluvil o paskvilech - nebo už ne z ODS prostřednictvím pana předsedy - no tak občanský zákoník pod vaším vedením, to je jeden z největších paskvilů, které udělali odborníci jako vy, prostřednictvím pana předsedy, a vaši spolupracovníci. A když už jsme u ODS, prostřednictvím pana předsedy pane Pospíšile, tak kauzu Opencard, tu jsme tady řešili ještě před chvílí. A další rozkrádačky a tunelování veřejných rozpočtů. Takže na to bych snad ani neupozorňoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. S řádnou přihláškou s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, koalice ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se ve svém programovém prohlášení přihlásila k přijetí ústavního zákona o obecném referendu s tím, že předloží vlastní návrh zákona. Klub KDU-ČSL nepochybuje o dobré vůli předkladatelů ani o významu tohoto zákona. Je však v zájmu obyvatel naší země, aby tento zákon byl co nejvíce kvalitní, protože je stejně důležitý jako i zneužitelný.

Předkladatelem tady bylo poukázáno na Švýcarsko. Tato alpská země je pro nás v mnohém inspirativní, zcela nepochybně. Jen si kladu otázku, jak by asi u nás dopadla některá referenda realizovaná tam v nedávné době. V postoji k předloženému návrhu nás utvrzují nakonec i slova předsedy klubu hnutí Úsvit, a to k referendu o církevních restitucích.

Referendum je jistě potřebná záležitost. Není však všelékem. Spojovat ho s otázkou narovnávání křivd v minulosti či s otázkami morálky, považuji za nesprávné a nešťastné. Návrh zákona klub KDU-ČSL nepodpoří. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KDU-ČSL za vystoupení a nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Martin Lank a připraví se pan poslanec Lukáš Pleticha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Vážený pane předsedající, vážený člene vlády, dámy a pánové, my nepředkládáme tento návrh proto, že by pouze hnutí Úsvit toužilo snad po institutu referenda. Já tady stojím před vámi jako obhájce tohoto návrhu ústavního zákona, protože mít možnost rozhodovat chce v první řadě velká část tohoto národa. Zkuste se ostatně zeptat svých voličů. Nicméně skoro 350 tisíc lidí svoji vůli už jasně vyjádřilo, a to tím, že ve volbách dalo hlas právě programu našeho hnutí, kde je referendum vlajkovou lodí.

Dámy a pánové, pokud skutečně chcete referendum, a řada z vás to deklarovala už před volbami, máte před sebou základní stavební kámen k jeho vybudování. Možná je pro některé z vás trochu neotesaný, ale je čistý, bez zbytečného balastu. A každopádně se na něm dá pracovat. Proto vás prosím i já o jeho propuštění do druhého čtení, kde ho můžeme opravit, případně upravit tak, aby vyhovovalo všem. Pokud ovšem tento návrh smetete ze stolu stejně jako už 16 předchozích návrhů na referendum v minulosti, je to samozřejmě vaše volba. Pak ale buďte natolik fér a přiznejte, že referendum ve skutečnosti nechcete. Přiznejte svým voličům, že jim nechcete dát možnost, aby si rozhodli sami.

Ještě se vrátím k jedné z výtek, která se týkala neomezeného kvora. Dovolte mi teď krátkou citaci. "Musím říct, že parlament ve shodě i s mými představami se shodl na tom, že není dobré do tohoto zákona žádné kvorum zakládat. Nemáme ho vůbec v žádných volebních zákonech pro žádné volby a musím říci, že všichni partneři v Evropské unii nás přímo varovali před stanovením třeba 50procentního kvora, protože s tím nejsou zatím pozitivní zkušenosti v Evropě." Možná vám tato slova jsou povědomá. Ostatně mohla by. Protože už jednou tady od tohoto pultu zazněla. A to 26. února 2002, kdy je pronesl poslanec ČSSD Pavel Rychetský při projednávání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii.

A skutečně ani v ústavním zákoně o referendu o přistoupení k Evropské unii není stanoveno žádné kvorum. Pamatovat by si to mohl minimálně stávající pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který je pod tímto zákonem podepsaný coby tehdejší předseda Sněmovny. Znamená to tedy, že když něco nebudeme chtít přijmout, kvorum bude? A když naopak něco vláda bude potřebovat schválit, kvorum stanovovat nebudeme? Nezlobte se na mě, ale takovouto účelovost - a napadají mě i jadrnější slova - já nemohu akceptovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Úsvitu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP