(16.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

To znamená, voleb do kraje před rokem se zúčastnilo 40 % voličů, senátních voleb se běžně účastní ve druhém kole 15 % voličů a problém to není. Takže nechápu, proč je to problém teď, když vlastně ti lidé, co se voleb neúčastní, dávají automaticky mandát těm, co se voleb účastní, aby rozhodli za ně. To je tady přece běžný princip.

Výtka číslo šest. Zákon se nevypořádává s případným zásahem do správního řízení a předsoudního stadia trestního řízení. Opět na to můžu říct jedině to, že náš návrh vychází z předlohy ČSSD, která to také nepovažovala za nutné řešit. Tak nechápu ten argument, co tady teď slyšíme.

A závěrem bych tedy řekl, že vzhledem k těmto konkrétním výtkám, které jsem tady všechny postupně vzal, co nám tady vláda vytýká, tak mi nezbývá než konstatovat, že stanovisko vlády je naprosto nekonstruktivní, politicky nenávistné, očerňující za každou cenu. A my jsme tady skutečně očekávali konstruktivní debatu a ne nulovou toleranci vůči opozičním návrhům.

A jenom když krátce zrekapituluji náš návrh. Tak protože tady padlo v diskusi přede mnou u mého předřečníka, aby prý referenda nebyla častá. No tak to už je skutečně přímo populistické plácnutí pro ty, kteří nejsou informováni. A omlouvám se, není to nic osobního, co jsem teď řekl, omlouvám se. Protože my navrhujeme, aby bylo potřeba pro petici pro vyvolání referenda 100 tisíc podpisů, vážení. Sto tisíc podpisů! To znamená, že v té realitě je to podobné jako v těch mnoha západních zemích, kde to bývá 1 až 2 % oprávněných voličů. A 100 tisíc podpisů sesbírají občané možná jednou za rok, možná jednou za dva roky na nějaké téma typu církevní restituce, možná euro, možná nějaké razantní téma. To znamená, náš návrh zákona není tím, že by se měla Česká republika řídit referendy. Naopak, je to pouze kontrolní mechanismus při největších excesech nespokojenosti občanů s konkrétní věcí, viz třeba restituce nebo, řekl bych, takové masivní téma, aby tady byl kontrolní pojistný mechanismus, aby se občan mohl vyjádřit.

Dále jsem slyšel dlouhodobě výtky, že prý se může hlasovat o všem. No tak to opět jsou zlá plácnutí, která jsem slyšel, protože my jasně říkáme, že otázka pro referendum nesmí směřovat ke změně podstatných náležitostí demokratického právního řádu ani ke zrušení nebo omezení ústavně zaručených základních práv a svobod. Nesmí směřovat k rozhodnutí, které by bylo v rozporu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva. Nesmí směřovat ani k zásahu do výkonu moci soudní. To znamená, my to omezujeme, že se nemůže prohlasovat, což často slyším od veřejnosti, třeba loupež, znásilňování, zabírání majetku. O tom se hlasovat nesmí, protože to odporuje samozřejmě i základní listině práv a svobod. Dále těch 100 tisíc podpisů už jsem vysvětlil. Potom, že návrh na vyhlášení referenda jsou oprávněni prezidentu republiky podat nejenom občané, ta občanská iniciativa, ale byli jsme tázáni, nebo byly poznámky k tomu, jak to, že i skupina nejméně 50 poslanců nebo skupina 33 senátorů. My to tam nemusíme mít. Ale měla to tam ČSSD. Proto jsme to tam schválně takticky nechali. A je vidět, že ČSSD se najednou ke svému návrhu nehlásí a ještě očerňují náš, přestože vychází z jejich. To znamená, tady vidíme, jak se tady nenávistně politikaří.

O tom kvoru jsem hovořil. A dokonce jsme ještě také vpravili do návrhu zákona, byť by to patřilo spíše do prováděcího zákona nebo by to mělo být až v prováděcím zákonu, nikoliv ústavním, to uznávám, ten určitý minimální čas ve veřejnoprávních médiích, ale to jenom z toho důvodu, abychom otupili ty hlasy kritiků, že třeba nějaká média můžou populisticky ovlivňovat mínění veřejnosti nějakým směrem a že by třeba to referendum mohlo být ovlivněno. Proto jsme to tam schválně zakotvili. To tam také jinak být nemusí. A v případě, že by to bylo propuštěno do druhého čtení, tak vůbec by nebylo od věci to samozřejmě vyjmout a dát třeba do prováděcího zákona.

To je v kostce ten návrh o referendu. Já bych vás chtěl znovu požádat, byť vím, že je to předjednané, že to bude zamítnuto, o nás bez nás, samozřejmě. Přestože vláda má ve svém vládním prohlášení zákon o referendu, je vidět, jak se opět bude politikařit, protože předem vím, anebo čekám, že to bude zamítnuto v prvním čtení. Ale skutečně jsme se snažili vzít návrh, který by byl řekl bych konsensem mezi průřezem politických stran. Říkáme předem, netrváme na něm v tom smyslu, že když ho propustíte do druhého čtení, pojďme upravit ty parametry tak, aby to vyhovovalo dejme tomu vládě, která tady má většinu. Bohužel Úsvit má jenom 14 hlasů, jsme s tím smířeni, vážení. Takže já vám tady předem veřejně říkám, jestli to myslíte s referendem vážně, jestli nechcete politikařit, to se dneska ukáže, propusťte to do druhého čtení a pojďme to upravit tak, ať konečně po dvaceti letech naplníme článek 2 Ústavy, že lid může vykonávat moc přímo. Říkám to tady na rovinu. Netrváme na tomto návrhu. Propusťte ho do druhého čtení. Pojďme ho upravit tak, aby si klidně vláda, protože má většinu, upravila parametry podle svého, nebo pojďme o tom diskutovat. Ale hlavně, ať už to tady co nejrychleji máme a můžeme mít všichni odškrtlý, i vláda, jeden z důležitých bodů svého programu. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí Úsvit.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Faktické poznámky mám dvě. Nejdřív paní poslankyně Adamová, která se přihlásila elektronicky, poté pan poslanec Václav Votava. Pak řádně přihlášení k rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte faktickou poznámku.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Dobrý den, krásné odpoledne nebo spíš už podvečer. Já bych tady chtěla reagovat na to, co tady zaznělo od pana poslance Okamury. On mnohokrát citoval ve své úvodní řeči. Já bych citovala tentokrát jeho a dala do souvislosti s tímto návrhem a prosazováním prvků přímé demokracie i to, že hnutí Úsvit má pouze devět svých řádných členů a on se pro deník Právo 15. 3. tohoto roku vyjádřil, že - cituji: "Do Úsvitu jsem vložil svou práci, své jméno a slíbili jsme voličům prvky přímé demokracie. Ale aby mi stranu někdo rozvracel a od těchto principů ustupoval, tak to opravdu ne. To nás radši bude devět."

Takže já bych vám, prostřednictvím pana předsedajícího, chtěla jenom říci: Nejdříve tedy zkuste ty přímé prvky zavést u sebe ve straně, nejenom u devíti členů. Zkuste si, jaké to je, když těch členů je mnohem více a musíte respektovat pluralitní názor. A pak teprve tady pojďte do takovýchto návrhů. To jen takové doporučení. (Potlesk víceméně napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka poslance Votavy, potom jsou faktické poznámky pana poslance Novotného, Kádnera. A potom pana kolegy Okamury se ptám... Taky faktická poznámka? (Ano.) Dobře. Potom přednostní právo předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já myslím, že to, co řekla přede mnou kolegyně, naprosto souhlasí s tím, jaká demokracie asi panuje v hnutí Úsvit. Jak si představují přímou demokracii.

Pan kolega Okamura tady několikrát zmínil náš návrh, návrh sociální demokracie na ústavní zákon o celostátním referendu. Ano, pane kolego, a my se k němu hlásíme. Ale ne v té formě, v jaké vy podáváte svůj návrh. Přece nemůžeme přijímat některé otázky, které jsou naprosto nesmyslné a které jsou naprosto nepřijatelné. Vy jste teď hovořil o daních. No samozřejmě, kdo by si nepřál, aby neměl žádné daně, nebo velice malé daně. Ale ten stát musí zajišťovat určité služby a na to ty daně právě potřebuje. Takže to je třeba jeden případ, proč nemůžeme ten váš návrh, tak zeširoka podaný, vůbec podporovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou... Ale ještě předtím vlastně přečtu omluvu. Pan poslanec Ivan Pilný se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin z pracovních důvodů.

Nyní tedy pan poslanec Martin Novotný, připraví se pan poslanec David Kádner, oba s faktickou poznámkou. Poté faktická poznámka Tomia Okamury. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, ta poznámka je skutečně faktická. Pan kolega Okamura se ve svém vystoupení odvolával také na názory filozofa Friedricha Nietzcheho. Já ho chci upozornit, že by bylo dobré si Nietzcheho dílo nejprve přečíst. Ono je nepochybně plné kritiky parlamentní demokracie. Ale ta kritika je vznášena z pozic, které v žádném, v žádném případě nejsou podporou přímé demokracie. To je naprosto absurdní. Jestli něco o tomto filozofovi víte, tak byste tušil, že jeho názory, které zastával, neměly vůbec nic společného s takovou tendencí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP