(15.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

A nezlobte se na mě, pokud někdo ještě v roce 2009 pracoval v tom odvětví, ve kterém se teď má tato komise seznamovat se skutečnostmi, které někde mohou zaznít ,a může je pan Ondráček mít i ze svého bývalého působení, tak pokud vás to neděsí, tak mně to přijde minimálně nestandardní. A pokud by platilo to, co tady říkal kolega ze severní Moravy, tak pak by tady nemusely žádné komise tohoto typu být, protože pak by ten systém fungoval tak, jak má. To znamená, že bychom žádnou vyšetřovací komisi na něco nemuseli zřizovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik, poté pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, poprosil bych, abychom se věnovali skutečně tomu, čemu máme. A velmi se ohrazuji proti tomu, aby kdokoliv - a tím říkám kdokoliv - spekuloval o motivech, proč ten či onen poslanec nebo poslankyně je zařazen nebo zařazena v tom či onom výboru. Je věcí toho klubu a je věcí toho konkrétního poslance nebo poslankyně, v jakém výboru budou pracovat.

Ale přece jenom si dovolím poznamenat, že pan kolega Ondráček je zařazen v ústavněprávním výboru. A po zralé úvaze, aniž bychom zkoumali důvody, o kterých mluvila paní kolegyně předřečnice, jsme usoudili, že v ústavněprávním výboru bude minimálně stejně platným, a tudíž převážilo zařazení do ústavněprávního výboru. A trvám na tom, že pan kolega Ondráček je dobrým členem ústavněprávního výboru. Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Ještě než vystoupí pan poslanec Pavel Plzák, byla mi doručena omluva paní ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Takže je omluvena od 15.30 do 17 hodin.

Prosím, pan kolega Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, jenom upřesním vystoupení pana docenta Svobody a uklidním jeho kolegu ze severní Moravy a možná některé jiné, kteří o ten akt nechcete přijít. I podle nového občanského zákoníku můžete být pitváni, ale za svého života už k tomu musíte dát souhlas dopředu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, dobře. Vraťme se tedy zpátky k předmětu jednání. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, a opravdu nikoho nevidím, tak eviduji a pan předseda volební komise Kolovratník mě kontroluje, že v průběhu rozpravy padla podle § 75 odst. 1 jedna jediná věc, a to je návrh na tajnou volbu. Ano?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ano, já souhlasím. Je to tak. Padl jeden návrh paní poslankyně Černochové na provedení tajnou volbou. Podle výsledku tohoto hlasování já poté za volební komisi navrhuji volbu veřejnou, a to en bloc jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nejdříve musíme rozhodnout o volbě tajné, a to v hlasování, které zahájím. Nejdříve vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, zahájím hlasování číslo 87. Zeptám se tedy, kdo je pro tajnou volbu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 87. Z přítomných 156 pro 41, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy rozhodovat o návrhu volební komise a to je volba veřejná a en bloc, tedy nikoliv po jménech, ale všechna jména najednou.

Rozhodneme v hlasování číslo 88, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro volbu veřejnou od všech návrhů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 88. Z přítomných 162 pro 124, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Další postup je potom podle pokynů předsedy volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Proceduru hlasování tedy máme schválenou. Budeme o složení vyšetřovací komise Opencard hlasovat veřejnou volbou en bloc, tedy podle onoho usnesení číslo 47, které bylo na poslanecké kluby doručeno. Já vás, pane předsedající, prosím, abyste zahájil toto hlasování právě teď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme tedy v hlasování pořadové číslo 89. Ptám se, kdo je pro schválení členů vyšetřovací komise. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 89. Z přítomných 163 pro 149, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Členové vyšetřovací komise byli zvoleni. Dále tedy budeme pokračovat, pane předsedo, jakým způsobem?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak a teď informace k dalšímu postupu. Aby komise mohla začít pracovat, musíme jako plénum zvolit jejího předsedu. O předsedovi této komise hlasuje plénum, a to volbou tajnou. Musí být ovšem dodržena 24hodinová lhůta mezi nominací a tou samotnou volbou. Proto já okamžitě v tuto chvíli, nebo chcete-li operativně, vyhlásím lhůtu pro podání návrhu na volbu předsedy této vyšetřovací komise a bude to do 17 hodin do sekretariátu volební komise. Nominace předkládají předsedové poslaneckých klubů. Není to tedy samotná komise, ale kluby podávají návrhy. Takže ještě jednou poprosím zástupce klubů, aby nám do volební komise dnes do 17 hodin podali návrh na předsedu této komise. Díky té 24hodinové lhůtě jsme schopni tuto tajnou volbu provést zítra po 17. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. Úkol pro předsedy poslaneckých klubů je dán - do 17 hodin předložit návrhy na předsedu vyšetřovací komise, tak abychom zítra mohli tento bod dokončit.

Končím bod číslo 60, protože volba předsedy samotné komise bude mít další bod podle našeho pořadu jednání. Děkuji předsedovi volební komise a končím bod 60.

 

Podle schváleného pořadu schůze se budeme zabývat blokem prvních čtení. 19. 3. jsme přerušili bod, kterým je

16.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky,
Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ženíška, Jiřího Skalického,
Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného,
Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 107/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem, když jsme se jím zabývali, jsme došli do přerušené obecné rozpravy. Připomínám, že stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 107/1. Žádám tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Helena Langšádlová, vidím ji. A ptám se pana kolegy Chvojky nebo Pletichy, kdo bude vedle ní jako zpravodaj. Ano, pan kolega Pleticha. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

Mám nyní přihlášku pana zpravodaje pana poslance Pletichy a následuje paní ministryně Helena Válková, která byla přihlášena po něm. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Rád bych navázal na debatu, kterou jsme skončili minulou středu po sedmé hodině. Poté co jsme se zde bavili i o různých způsobech vymáhání pohledávek, jak se s tím obchoduje, tak já tady dávám návrh, aby tento zákon byl přikázán k projednání i do hospodářského výboru. Ono to na první pohled vypadá, že se ten zákon týká především těch zlých advokátů, ale má dalekosáhlé dopady i do hospodářské oblasti. Není třeba vůbec pravda, že v momentě, kdy se přiznají jakési paušální náhrady komukoliv, kdo žaluje, povede to k tomu, že si to banky a dopravní podniky budou vymáhat samy. Nebudou. Ty budou s těmi pohledávkami dál obchodovat jako doteď, protože prostě z ekonomických důvodů se jim to vyplatí a jsou k tomu tlačeny. Ale k tomu, myslím, nejkompetentnější je právě hospodářský výbor, proto dávám návrh, aby tento návrh zákona byl projednán i v tomto výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP