(15.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Možná by konečně vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny dospěla k jinému výsledku než k tomu, že to téma, kterému se věnuje, držela alespoň v mediálním povědomí. Zatím moc jiných výsledků jsme nedosáhli, ale i to držet v mediálním povědomí je docela dobrý výsledek. Pojďme zkusit ještě lepší a nedohadovat se, jestli tam ten či onen patří, nebo nepatří.

Dokonce jsem se doslechl, že právě tento klacek bude použit na nominanta klubu KSČM a že v tajném hlasování, v tajných volbách, jste snad někteří z vás, některé kluby, domluveni, že našeho nominanta vyřadíte. Můžete to samozřejmě tak udělat. Myslím si ale, že bývalo dobrým zvykem, že jsme si vzájemně nekádrovali svoje návrhy. Já jsem vždycky odmítal, i když mně nebyl ten či onen návrh po chuti, kádrovat. Já nebudu a my nebudeme nikoho kádrovat, protože nechceme, aby někdo jiný kádroval kohokoli nám. Možná by bylo dobře, kdybychom si tuto - pravda, nikoliv psanou v jednacím řádě - zvykovou zásadu trošku uvědomili a začali se podle toho chovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Kováčikovi. Nyní pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já možná bych měl dát přednost paní poslankyni, protože jsem chtěl vyjádřit přesvědčení, že se nikdo našich dvou kolegů proti ní nemusí zastávat, ona to nemyslela nijak osobně, ona prostě jenom chtěla vyjádřit potřebu absolutní transparentnosti komise, která je zřizována - řekněme otevřeně, proč je zřizována - pro nedůvěru k represivním složkám. Takže je-li zřizována pro nedůvěru k represivním složkám v této věci, tak bývalí příslušníci represivních složek se logicky mohou ocitnout v situaci, kdy budou osočováni, aniž by si to kdokoli z nás myslel. Já si to o nich v žádném případě nemyslím.

Nicméně ono bývalo zvykem paritní zastoupení komise, ono bývalo zvykem, že se veřejně nevyhrožovalo politickým oponentům, že na ně pošlu berňák. Bývala zvykem prostě spousta věcí, které dnes neplatí. A neplatí ani ten konflikt zájmů. Jsme-li v situaci, kdy správce 25 miliard úvěrů může být současně také ministrem financí a správcem veřejných peněz, tak mně opravdu připadá jakákoliv diskuse o konfliktu zájmů nesmírně plytká a úsměvná. Přece nebudeme řešit něco, co je o padesát pater priorit níže, když tady dnes a denně čelíme tak bezprecedentnímu konfliktu zájmů, jaký tahle země ještě nezažila.

Nicméně přesto podporuji tajnou volbu a zdůrazňuji, že netrpím nedůvěrou ani k jednomu z obou kolegů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já ještě požádám paní kolegyni Černochovou o strpení, protože mám dvě faktické poznámky. (Poslankyně Černochová se také hlásí s faktickou poznámkou.) Omlouvám se, v tom případě bych vám dal slovo ještě před panem předsedou Kalouskem. Paní Černochová, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych jenom velmi ve stručnosti řekla to, že my jsme na bezpečnostním výboru, na kterém jsme tuto záležitost vlastně z podnětu toho jednoho dneska obviněného řešili, tak tam už padlo to, že chceme paritu a že nechceme, aby tam byli pražští poslanci a lidé, kteří v minulosti mohli být s touto kauzou spojováni. A já když si přečtu na serveru Aktuálně, že bývalý policista, který má v komisi zasednout, váš kolega, prostřednictvím pana předsedajícího, pan Zdeněk Ondráček, od roku 2009 pracoval na protikorupčním útvaru, kde měl mimo jiné na starost právě případ Opencard, tak to ve mně skutečně vyvolává celou řadu pochybností. A myslím si, že je to škoda a že je to neúcta k práci těch ostatních lidí, kteří v této komisi budou pracovat a chtějí pracovat dobře. Takže velmi pěkně prosím klub Komunistické strany Čech a Moravy, aby ještě nominaci přehodnotil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jeroným Tejc, připraví se pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já už skutečně k této záležitosti naposledy. Ale my si skutečně dnes nerozumíme. Tím myslím možná my zástupci koalice a zástupci opozice. Já jsem měl pocit, že ve vyšetřovací komisi - byť jsem nebyl ten, který po ní volal, protože si myslím, že může přinést i negativní efekty v tom smyslu, že bychom zasáhli do probíhajícího řízení - tak jsem byl přesvědčen, že vyšetřovací komisi Sněmovna zřizuje proto, aby se vyšetřilo, jak to bylo s kauzou Opencard, kdo za ní stál, kdo z ní profitoval a jak celá tato kauza vznikla, zatímco teď nabývám dojmu, že možná kolegové z opozice, alespoň někteří, aniž bych jim cokoli chtěl vkládat do úst, mají pocit, že celá komise by měla být zřízena proto, aby vyšetřila ty vyšetřovatele, jak oni zacházeli s těmi údaji a jak vůbec došlo k obvinění třeba Rady hlavního města Prahy.

Já bych byl rád, aby ta první linie byla prioritní, abychom se skutečně dozvěděli, kdo stál za tímto obludným projektem, který stál daňové poplatníky takové peníze bez jasného výsledku. A myslím, že to, jak to dopadne, ať se rozhodne v tajné, nebo veřejné volbě, myslím, že vždy tady platilo to, že si skutečně nekádrujeme jednotlivé zástupce stran. Ale pokud zavedeme nové principy, je to samozřejmě možné, ale důležité je, aby ta komise, pokud už jsme ji tedy odsouhlasili, vznikla a začala pracovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Josef Hájek s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, po dojemném vystoupení paní Černochové - to je složité reagovat na krásnou dámu, na bravurní vynikající slovník pana Kalouska je také složité reagovat, kdy apeloval na to, že se dostáváme do situace, kdy pan ministr útočí na nezávislost různých institucí.

Já v předvolební kampani jsem studoval, měl jsem tam v televizní debatě situaci řešení odvolání policejního prezidenta Lessyho, kde jsem se najednou dozvěděl, nebo dostudoval, že byl nějaký telefonát jednoho, nebo kolegy pana Kalouska, kdy jeho hlasem milým, sympatickým, se ho dotazoval pana Lessyho: "Jak jsi to, prosím tě, kolego, udělal s tou paní Parkanovou, jak jsi to udělal?" To je reakce na pana Kalouska.

Na paní Černochovou - já jsem v listopadu byl trošku hrobníkovi na lopatě, a kdybych umřel, nedejbože, což se samozřejmě také může stát, tak bych chtěl, aby mě pitvali lékaři, nikoliv chemik, nikoliv historik, nikoliv knihovnice, aby u této komise byli lidé, kteří tomu rozumějí. To znamená, pokud umřu a budou mě pitvat, ať mě pitvají doktoři. Jestli řešíme tady nějakou situaci spojenou s kriminalitou, ať ji řeší policajti, ať ji řeší soudci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. S faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: I jako členka výboru pro bezpečnost bych se ráda vyjádřila k tomu, co zde sdělila paní poslankyně Černochová. Kolegyně a kolegové, každý z nás máme nějakou profesi, kterou jsme si sem přinesli. Přináší nám to výhodu, kvalifikaci, při zařazení do výboru, který odpovídá našemu zaměření, a přináší nám to i povinnosti, například hlásit střet zájmů. Přiznávám, že jsem si mnohokrát nevšimla, že by komunální politici ve chvíli, kdy se projednává komunální politika, nebo lékaři, když se projednává zdravotnictví, střet zájmů hlásili.

Na druhou stranu si myslím, že je dobře, když lékaři léčí a vyšetřovatelé, kteří to umějí, vyšetřují. Od toho je komise kolektivní orgán, aby rozhodovala kolektivně, a je to politický orgán, ne orgán, který bude nahrazovat práci orgánů činných v trestním řízení. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní tu mám přihlášku pana Bohuslava Svobody. Teď se ptám, jestli je faktická. Faktická. Tak pan poslanec Svoboda, poté paní poslankyně Černochová. Musím dodržovat pořadí, i když bych měl dát dámě přednost, ale jednací řád mě v tom svazuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Jenom faktická poznámka prostřednictvím pana předsedajícího. Odpitván nebudete ani lékařem ani nelékařem. Nový občanský zákoník už pitvu neumožňuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za velmi krátkou větu. Prosím, nyní paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Jestli klub KSČM vybírá ze svých řad to nejlepší do této vyšetřovací komise, tak pak se tedy divím, proč pan Ondráček není členem bezpečnostního výboru. Kdyby platilo to, co tady říkala paní Bebarová-Rujbrová, tak by mělo smysl, aby tento jejich nejlepší odborník byl členem bezpečnostního výboru. Ale zřejmě i tam kolegové z KSČM cítí, že by mohlo docházet k nějakým konfliktům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP